تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - شیوه نوین آموزش و پرورش ابتدایی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟
معرفی روش های فعال تدریس


مقدمه

تسلط معلم برروش ها و فنون آموزشی یكی از ملاك های شایستگی معلمان به حساب می آید . در واقع بسیاری از صاحب نظران این ملاك را بر دیگر ملاك های شایستگی معلمان ترجیح می دهند . پیروان این ملاك معلم را مانند فرد صاحب فن دیگری می دانند كه هر چه بر فوت و فن كارش مسلط باشد در كارش موفق تر خواهد بود ، ( ملكی ، 1385 ص 97 ) روش عبارت است از سازماندهی فرآیند یاددهی – یادگیری و روش تدریس عبارت است از تعامل یا رفتارمتقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدفدار معلم برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد ( شعبانی ، 1384 )
در یك تدریس موفق و اثر بخش علاوه بر شخصیت و مقام و منزلت معنوی و اعتبار معلم در نزد شاگردان شناخت انواع روش های تدریس و توانایی بكار گیری آنها در كلاس درس از اهمیت قابل توجهی برخوردار است . چرا كه اگر روش های تدریس به كار گرفته شده نا مناسب باشد و با محتوای مورد همخوانی نداشته باشد و یا اینكه معلمان به روش های تدریس مورد استفاده تسلط نداشته باشند ، در این صورت معلوم نخواهد بود كه بر سر اهداف آموزشی كه همه تلاش ها و امكانات درخدمت تحقق آنها هستند در مدارس و كلاس های درس چه خواهد آمد تدریس می تواند زیبا باشد ، دلچسب و برانگیزاننده باشد ، امید بخش باشد ، اثر بخش باشد ، پویا باشد وقتی كه معلمان در بكارگیری روش های تدریس مهارت داشته باشند .
تسلط بر روش های تدریس از آنجا در امر آموزش اهمیت دارد كه گروهی از صاحب نظران و علمای تربیت ، تسلط به روش های تدریس را مهمتر از دانش و اطلاعات علمی معلم ارزیابی می نمایند . به طور كلی تجربه نشان داده است معلمانی كه به روش های تدریس مسلط بوده اند از دیگر همكاران خود كه تنها به اطلاعات علمی تكیه داشته اند موفق تر بوده اند . ( یغما ، 1374 ،
"


در این نوشتار سعی شده است كه با تعدادی از روش های كاربردی در تدریس پرداخته شود و بیشتر تاكید بر روش های مشاركتی و روش های فعال تدریس می باشد .
انواع روش های تدریس
محتوایی كه در قالب دروس كتب درسی گنجانده شده اند معمولاً در برگیرنده محتوای مهارتی ، نگرشی و دانشی است . بنابراین برای هر محتوایی كه مورد نظر می باشد به ناچار روش یاروش های خاصی باید انتخاب گردد .  
هر چند كه معلمان تا حدودی در انتخاب روش آزادی عمل دارند ولی این انتخاب تا حدودی تحت تاثیر عواملی چون نوع محتوا ، شرایط و منابع و . . . می باشند ‌‌‌[ آقا زاده – احدیان ] از این رو آشنایی با انواع روش های تدریس و ویژگی ها و زمینه های كاربرد آنها برای هر معلم الزامی است .
 
روش های تدریس معروف   
1-  روش تدریس سخنرانی          2 -  روش تدریس مباحثه ای    3 -  روش تدریس تكرار و تمرین
4 -  روش تدریس مطالعه مستقل ( انفرادی ) 5 -  روش تدریس پژوهش گروهی 6 -  روش تدریس آزمایشگاهی    
7 -  روش تدریس مكاشفه ای 8- روش تدریس وانمود سازی 9 - روش تدریس انجام دهید ، نگاه كنید ، یاد بگیرید
10 -  روش تدریس آموزش برنامه ای 11 -  روش تدریس یاد سیاری  12 -  روش تدریس بدیعه پردازی
13 -  روش تدریس مبتنی بر پیش سازمان دهنده ها  14 -  روش تدریس نظریه ناشناخت گرایی
15 -  روش تدریس فراشناخت   16 -  روش تدریس ایفای نقش 17  -  روش تدریس یادگیری كنترل خود
18 -  روش تدریس تسلط یاب  19  -  روش تدریس نمایش دان   20 -  روش تدریس كنفرانس
21 -  روش تدریس اجرا كردن 22 -  روش تدریس شاگرد – استادی  23 -  روش تدریس توضیحی
24 -  روش تدریس گردش علمی 25 -  روش تدریس اعضای تیم  26 -  روش تدریس حل مسئله
27 -  روش تدریس پروژه یا واحد كار   28 -  روش تدریس همیاری 29 -  روش تدریس با رشد مغزی
30 -  روش تدریس پرسش و پاسخ 31 -  روش تدریس بازی های تربیتی 32 -  روش تدریس دریافت مفهوم
33 -  روش تدریس استقرایی 34 -  روش تدریس دیداری – شنیداری 35 -  روش تدریس شبیه سازی
36 -  روش تدریس چند حسی (مختلط) 37 -  روش تدریس كارایی تیم 38 -  روش تدریس قضاوت عملكرد
روش های تدریس فعال  
تدریسی كه در آن بر فعالیت شاگرد تاكید گردد تدریس فعال نامیده می شود . روش فعال روشی است كه در آن دانش آموزان در جریان یاددهی – یادگیری نقش فعالی بر عهده دارند . به بحث می پردازند ، مسایل را حل و تمرین می كنند و با استفاده از راهنمایی های معلم به كسب تجربه می پردازند و به عبارتی تعاملی دو طرفه بین معلم و شاگرد وجود دارد . در روش های فعال معلم نقش راهنما و هدایت كننده را ایفا می نماید . در حالی كه در روش های غیر فعال وظیفه اساسی بر دوش و عهده معلم می باشد . . .
شاگرد در جریان یادگیری نقش موثری خواهد داشت و در واقع مطالب مورد بحث را یاد خواهد گرفت . چرا كه شاگرد خود تجربه می كند و در نتیجه تجربه در كار ، تمایلات و اعمال او منجر به تغییر می گردد . روح روش های فعال تدریس با این نوع فعالیت از ناحیه شاگرد سازگار می باشد .
در روش های فعال مهارت های ذهنی سطح بالا نظیر فهم ، كاربرد ، تجزیه و تحلیل ، تركیب و قضاوت و ارزشیابی تقویت می گردد . در این روش ها معمولاً روابط گروهی تقویت می گردد .
دانش آموزان در گروههای گوناگون فعالیت می نمایند و از طریق بحث و گفتگو و تصمیم گیری در خصوص مباحث با الگوهای رفتاری مناسب و مطلوب آشنا می گردند . علاوه بر مواردی كه ذكر گردید معلم در این روش نقش تشنه كننده دارد نه نقش سیراب كننده . او ذهن را از تعادل و سكون و ارضای موجود خارج می كند تا خود فرد از طریق قانون طبیعی و اصل تعادل جویی به تعادل دست یابد . علاوه بر مواردی كه ذكر گردید .
ویژگی های زیر را نیز می توان به روش های فعال نسبت داد در روش های تدریس فعال :
-          قدرت بیان و استدلال شاگردان رشد می نماید .
-          آموزش برای شاگرد دلچسب و لذت بخش می باشد .
-          دانش آموزان در حل مسائل توانایی بیشتری پیدا می كنند .
-          دانش آموزان از خود خلاقیت بیشتری نشان می دهند .
-          مسئولیت پذیری شاگردان بیش تر می گردد .
-          رشد شخصیت شاگردان از ابعاد متعدد مد نظر می باشد .
-          دانش آموزان با یكدیگر همكاری و تعاون دارند .
-          ارتباط بین معلم و شاگرد وشاگرد با شاگرد برقرار است .
 
انتقال دانش صرف مد نظر نیست .
-          سعی می گردد علاوه بر حواس از قدرت عقل نیز بهره گرفته شود .  
-          نحوه انجام كار و فعالیت برای شاگردان از ناحیه معلمان معین شده است .
-          معلم به    پیشرفت درسی شاگردان علاقه نشان می دهد .
-          به موضوعی كه باید یاد گرفته شود اهمیت داده می شود .
برخی از تفاوت های روش های فعال با روش های غیر فعال
روش فعال
1 -   یادگیری عبارت است ازتغییرات تجربه بر اثر رفتار یاد گیرنده
2 -  یادگیری تابع تحول ذهنی كودك است .
3 -  تحول روانی توضیح دهنده یادگیری است .
4 -  یادگیری واقعی یعنی فرآیند تغییر دادن ادراكات
5 -  یادگیری فعالیتی است كه از فراگیرنده سر می زند و دائماً در حال تغییر است .
6 -  یادگیرنده منبع اصلی تحول خویش است .
7 -  هدایت فرآیند یادگیری مهم است .
8 -  محیط یادگیری مهم است .
9 -  معلم تكالیف یادگیری را به تبع تكالیف تحول كودك برمی گزیند .
10 -  یادگیری بر پایه اكتشاف است .
روش غیر فعال
1 -  یادگیری عبارت است از تغییرات رفتار یاد گیرنده بر اثر تجربه معلم
2 -  تحول ذهنی تابع یادگیری كودك است .
3 -  یادگیری توضیح دهنده تحول است .
4 -  یادگیری واقعی یعنی انبار كردن ادراكات
5 -  یادگیری فعالیتی است كه از معلم سر می زند و دائماً در حال متراكم كردن در ذهن گرد است .
6 -  معلم منبع اصلی تحول یاد گیرنده است .
7 -  هدایت یادگیرندگان مهم است .
8 -  ویژگی های فیزیكی یادگیری مهم است .
9 -  معلم تكالیف یادگیری را به تبع تكالیف و انتظارات بزرگسال برمی گزیند .
10 -  یادگیری بر پایه انتقال است .
روش های تدریس  مشاركتی
اینكه چرا باید یك معلم و دبیر توانایی مشاركت دادن دانش آموزان در جریان تدریس را به دست آورد ؟ در این نكته نهفته است كه باید به نقش شاگردان در امر یادگیری توجه گردد . بر اساس دیدگاههای جدید كه مبنای اجرای روش های فعال تدریس در فرایند یاددهی ، یادگیری گردیده اند ، باید مسئولیت یادگیری را برعهده دانش آموزان قرار داد و او را در امری كه به خود او مربوط می گردد سهیم كرد .
برای اینكه كیفیت آموزشی را ارتقاء داده باشیم از آن صورت باید به ایجاد فرصت برای یادگیری برای شاگردان پرداخت ، بدین مضمون كه باید مقدار زمانی را كه یك شاگرد جهت یادگیری امری لازم دارد در اختیار او قرار دهیم ، طبیعی است هر چقدر میزان زمانی كه شاگردان برای هدف های آموزشی صرف می نمایند به میزان آموزش عمیق تر صورت خواهد گرفت در قالب مشاركت شاگردان در تدریس ، زمان بیشتری در اختیار او قرار گیرد در نتیجه بهتر می تواند بیاموزد .
وقتی گروهی از مغزها با هم در ارتباط قرار گیرند بیشتر می توانند ایده ارائه دهند و با همكاری و همراهی نظرات بهتری داده می شود و اشخاص از توانمندی های خود استفاده می كنند كه این وضعیت را سینرژی ) synergy ( می گوییم .
در خصوص توجیه نظری مشاركت دادن شاگردان در تدریس می توان به انواع محیط های یادگیری و مقایسه آنها با یكدیگر و میزان اثر بخشی آنها در فرآیند یاددهی – یادگیری كلاس درس اشاره نمود . انواع محیط های یادگیری را در یك تقسیم بندی كلی به سه دسته تقسیم نموده اند .
الف ) محیط رقابتی : این محیط ، محیطی است كه در آن هر شاگرد از خود می پرسد كه شاگرد اول كلاس كیست ؟ رقیب من كیست ؟ شعار حاكم بر این نوع محیط این است كه       « اگر تو ببری من باخته ام ، من ببرم تو باخته ای » همیشه یك ترس و اضطراب دائمی وجود شاگردان بخصوص شاگردان با توانمندی بالا را گرفته است كه نكند من موفقیت خودم را در كلاس درس از دست بدهم .
ب ) محیط فردی : در این محیط هر كس به تنهایی و با سرعت خاص خود حركت می كند و به فعالیت مشغول است . تعامل بین شاگرد در حداقل خود و آن هم در زنگ های ورزش ، تفریح ، هنر و . . . معلم مرجع اصلی كلاس می باشد . ارتباط معمولاً یك سویه است . شعار كلاس این است كه ما تنها هستیم .
ج ) محیط همیاری [ مشاركتی ] : محیطی است كه در آن شاگرد یاد می گیرد كه اگر وقتی نیاز به كمك دارد ، اگر چیزی برای گفتن دارد . سوالی و مسئله ای و مشكلی دارد . غیر از معلم افراد دیگر كه هم كلاسی او هستند قابل اعتماد و اطمینان هستند می تواند به آنها درمیان بگذارد . شعار عمومی این نوع كلاس ها این است كه « همه با هم نجات پیدا می كنیم یا همه با هم غرق می شویم » وابستگی مثبت به دیگران وجود دارد . در كنار همه این مسایل پاسخ گویی فردی به سوالات آموزشی نیز به قوت خود باقی است .
با توجه جو عمومی و روانی اجتماعی كه در محیط مشاركتی و همیاری در فضای كلاس حاكم است بدون شك یافته ها ی این گونه كلاس ها به مراتب در مقایسه با سایر كلاس ها بهتر خواهد بود ، همچنانكه تحقیقات متعدد نشان داده اند كه میزان یادگیری در این نوع كلاس ها بیشتر است . لذا بهتر است جهت كار آمد كردن فعالیت كلاس ها از روش مشاركت دادن افراد در كلاس درس استفاده كنیم .
برخی از اثرات و مزیت های مشاركت دادن شاگردان در تدریس
مهارت یافتن در به كار گیری مهارت مشاركت دادن شاگرد در تدریس از ناحیه معلمان و دبیران و بهره جستن از این مهارت خویش در كلاس بدون شك مزایا و فواید مختلف آموزشی ، تربیتی و اجتماعی را دربرخواهد داشت . از جمله می توان موارد زیر را مورد اشاره قرار داد :
1 -  جذاب شدن محیط كلاسی درس .
2 -  خسته نشدن شاگردان در كلاس درس .
3 -  تقویت روحیه مشاركتی و گروهی در شاگردان .
4 -  افزایش حس اعتماد به نفس و جرات ورزی در شاگردان .
5 -  احساس تعلق و وابستگی مثبت به كلاس درس و مدرسه از ناحیه شاگردان .
6 -  تمرین و تقویت دموكراسی توسط شاگردان در خود .
7 -  افزایش عمق یادگیری و موفقیت های تحصیلی در شاگردان .
8 -  علاقه مند شدن شاگردان به معلمان و دبیران .
9 -  شكل گیری و تقویت مهارت های اجتماعی و زندگی در شاگردان .
10 -  شكل گیری عقاید در شاگردان توام با توسعه و تقویت مهارت های شنیداری و گفتاری .
11 -  بالا رفتن حس پذیرش تفاوت ها در میان شاگردان هم متوسط معلمان و دبیرانو هم توسط شاگردان در قالب مشاركت معلمان ، دبیران و شاگردان متوجه می گردند كه آنها متفاوت یكدیگر می بینند ، متفاوت از یكدیگر می اندیشند ، متفاوت از یكدیگر می فهمند ، متفاوت از یكدیگر عمل می كنند و متفاوت از یكدیگر برداشت دارند . این عمل باعث می گردد كه شاگردان بهتر شناخته شوند .
12 -  آموزش كار گروهی و جمعی توام با روحیه همكاری بجای رقابت توسط شاگردان .
13 -  آگاهی معلم از میزان دانش ، نگرش ، عقاید و . . . شاگردان .
14 -  فراهم آمدن شرایط لازم جهت رشد شناختی و فرصت مناسب برای تجزیه و تحلیل ، استدلال ، استنتاج از جمله بهبود تفكر دانش آموزان و كمك به آنها در ساختن معانی در مورد    ....عملی و كمك به یادگیری مهارت های ذهنی
15 -  تاثیر در رشد اجتماعی از جمله كمك به ایجاد تماس و رتباط با همشاگردی ها و همچنین توسعه قدرت تحمل توسعه صدور با شنیدن نظرات دیگران ولو مغایر با نظر خودشان باشد .
16 -  كمك به شاگردان در یادگیری مهارت های ارتباطی
پیش نیاز های یادگیری مشاركتی 
 هر معلمی قبل از اینكه بخواهد روش مشاركتی را اجرا كند این سوالات در ذهنش ایجاد می شود كه باید به آنها جواب دهد :
1 -  گروه ها چند نفری باید باشند ؟
2 -  كدام شاگردان باید با هم باشند ؟
3 -  كجا باید كار كنند ؟
4 -  با چه وسایلی باید كار كنند ؟
5 -  چگونه كار خواهند كرد ؟
6 -  ویژگی های موضوعاتی كه قالب فعالیت جمعی می توان به آنها پرداخت چیست ؟
7 -  به چه میزان شاگردان را كمك و راهنمایی خواهم كرد ؟
8 -  چقدر كار خواهند كرد ؟
9 -  چگونه فعالیت های گروه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت ؟
 
1 – الف) گروه ها چند نفری هستند ؟
این سوال در واقع به تعداد اعضاء و اندازه گروه می پرازد . اینكه در هر گروه چند نفر قرار می گیرند فعالیت بهتر و سهل تر خواهد بود سوالی است كه باید به هنگام اجرای مشاركت گروهی مد نظر قرار گیرد . معلمان و دبیران باید قبل از شروع فعالیت گروهی متناسب با موضوع درس ، تعداد شاگردان كلاس و امكاناتی كه در اختیار دارند تعداد اعضای گروهها را معین نمایند .
اما اعتقاد عمومی بر این است كه هر چقدر اندازه گروه بیشتر و بزرگتر باشد به همان نسبت امكان درگیر شدن شاگردان كمتر خواهد شد و پیچیدگی ساختار گروه افزایش می یابد . لذا برای جلوگیری از اتلاف وقت و كم كاری اعضای گروه ها و در حاشیه قرار گرفتن برخی از شاگردان باید مسئولیت ها به روشنی تقسیم گردند .
به طور معمول اعضای گروه ها را بین 3 الی 5 نفر متغیر اعلام می كنند اما آنچه كه مسلم به نظر می رسد این است كه تعداد نفرات یك گروه از یك سو با میزان پیچیدگی موضوعی كه قرار است مورد بحث واقع شود از سوی دیگر با انتظارات معلم و دبیر از شاگردان رابطه مستقیم دارد .
بدین معنا كه هر چقدر موضوع و وظایف محوله به گروه پیچیده باشد و هر چقدر انتظار مربیان از شاگردان جهت شركت در فعالیت ها بیشتر باشد در تعداد گروه ها اثر خواهد داشت . یكی از روش هایی كه انتخاب تعداد اعضای گروه ها را توجیه می نماید نمودار زیر است .
علاوه بر الگوی فوق مدل كلاسی و محل تشكیل فعالیت گروه ها نیز در بعضی مواقع می توانند مبنای تعیین تعداد و اعضای گروه های كوچك باشند مثلاً اینكه دانش آموزان به شكل سنتی در كلاس خواهند بود یا در فضای باز مدرسه ، پارك محل ، اردوگاه ، كتابخانه مدرسه یا محل ، كارگاه مدرسه ، آزمایشگاه و . . . می توانند به معلم كلاس درس بگویند كه تعداد گروه ها را چند نفری تنظیم نماید .
 
2 – الف) كدام شاگردان با هم هستند ؟
این سوال در واقع چگونگی تركیب اعضای گروه ها را جهت فعالیت گروهی مطرح می نماید در خصوص اینكه اعضای گروهها چگونه باید باشند ؟ دیدگاه های مختلفی مطرح می باشد . گروهی عقیده بر غیر همگن بودن گروه دارند و حتی معتقدند كه نباید اعضای یك گروه دوست یكدیگر باشند تا اینكه هم زیستی را تجربه نمایند .
گروه های ثابت را نمی پذیرند و به متغیر بودن گروه ها در تشكیل جلسات متعدد عقیده دارند . كه تركیب متناجس یك موقعیت اجتماعی طبیعی تری برای شاگردان بوجود می آورند و كودكان ضمن تماس با استعدادهای مختلف و متنوع كار می كنند و تاكید می نمایند كه آموزش فردیو اجتماعی لااقل به اندازه آموزش هماهنگی اهمیت دارد . تفاوت افراد باعث می گردد كارآمدی گروه در یادگیری بالاتر رود .
در مقابل این گروه ، عده ای به وجود گروه های ثابت و كسانی كه با یكدیگر دوست می باشند عقیده دارند . در نظر این عده گروه های ثابت فرصت بیشتری جهت تنظیم كردن استعدادهای ساخته شده افراد بوجود می آید . اگر گروه های ثابت به نحوی بنا شوند اندیشه و تعقل در . . . آنها نقش مهمی دارد . و معلمین نمی توانند استعدادهای مختلف را در یك حوزه اداره كنند در نتیجه این احساس به شاگردان دست می دهد كه تعلق به كسی ندارد .
در كنار دو دیدگاه مطرح شده در خصوص تركیب اعضای گروه می توان این نظر را آورد كه ما می توانیم . . . شكل دهی گروه ها موضوع و نوع فعالیت را مبنا قرار دهیم چرا آن موضوع ما را به هدف های آموزشی سوق خواهد داد .
متناسب با آن موضوع ، موضوعاتی كه در یك راستا هستند تركیبات گروهها ثابت و در جاهایی كه احساس شود تركیب ثابت گروه ها پاسخ گوی اهداف مورد نظر ما نمی باشند تغییرات در گروه ها را اعمال كرد . بطوریكه هم جنبه های آموزشی مدنظر باشند . با توجه توضیحات بالا اعضای گروه های كلاس را می توان با توجه به ماموریت قرار دادن هدف های آموزشی از راههای زیر انتخاب نمود :
 
-           انتخاب از طریق گزینش تصادفی اعضا
-           علاقه مند بودن شاگردان به موضوعات مختلف
-           توجه نمودن به توانمندی گروه در جهت تحقق اهداف آموزش 
-           یكسان بودن اعضای گروه و عدم اختلاف زیاد
-           دوستی شاگردان مورد توجه قرار گرفته و گروه های پایدار شكل گیرد .
-           اگر معلمی قصد دارد كه اعضای گروهی را از یكدیگر جدا نماید باید ابتدا تماس آنها را از یكدیگر كم كند و سپس ارتباط آنها را با دیگران افزایش دهد تا بعد عاطفی و تربیتی عمل حفظ گردد .
-           اگر بخواهیم گروه های پیوسته و پایدار تشكیل دهیم یك راه این است كه از شاگردان امتحان بگیریم و بعد از امتحان گروه های مورد نظر شكل بگیرد .
نكته بسیار مهمی كه معلمان و دبیران باید مد نظر داشته باشند این است كه فعالیت های گروهی و تشكیل گروه ها معمولاً باید بعد از شناخت نسبی كه از اعضای كلاس از یكدیگر و معلمان و دبیران از كلاس بدست می آورند شكل پذیرد .
 
تعیین سرگروه
اصولاً وقتی جمعی شكل می پذیرد مستقیم یا غیر مستقیم كسی یا كسانی هدایت گروه را باید بر عهده بگیرند در گروه های كلاسی نیز همین اتفاق باید بیفتد و یكی از اعضا باید به عنوان سرگروه و سخنگوی گروه معرفی گردد . اما این فرد نباید برای همه جلسات و روزها ثابت باشد . بهتر آن است كه بشكل چرخشی هر عضو گروه مسئولیت اداره گروه را در هر جلسه بر عهده گیرند تا اهداف تربیتی مشاركت گروهی نیز تحقق پیدا كنند . اگر بخواهید برای همیشه یك نفر به عنوان سرگروه انتخاب گردد و در آن صورت استفاده از سوگرام جهت تعیین هر گروه روش مناسبی به نظر می رسد .
 
نحوه آرایش گروه
اهمیت آرایش گروه در این نكته نهفته است كه تعامل گروهی و در گرو آن است . بنابراین آرایشی كه در پی آن اعضای گروه بتوانند همدیگر را به طور كامل ببینند و با یكدیگر ارتباط چشمی برقرار نمایند بهترین نوع آرایش خواهد بود .
نزور می گوید : « هنگامی یك عضو گروه بیشتر در ارتباط با دیگران خواهد بود كه بتواند به همان خوبی كه صدای گروه را می شنود همزمان آن را ببیند » .  با این حساب بهترین نوع آرایش می تواند به صورت حلقه های دایره ای یا بیضوی شكل باشد .
3 – الف) كجا كار خواهند كرد؟
بعد از آنكه تعداد گروه ها و حوزه آرایش آنها مدنظر قرار گرفت . باید به این سوال پاسخ داد این تعداد با آن تركیب در كجا با یكدیگر به فعالیت خواهند پرداخت ؟
مكان فعالیت نیز باید دقیقاً مد نظر باشد تا بتوان محیط مناسبی برای فعالیت بوجود آورد . آیا مكان فعالیت كلاس خواهد بود ؟ اگر كلاس باشد امكان تشكیل با آن نوع آرایشی كه مد نظر است امكان پذیر می باشد ؟ آیا محل فعالیت آزمایشگاه خواهد بود ؟ یا كارگاه یا حیاط مدرسه ؟ در هر صورت باید محل فعالیت را آماده كرد و بعد گروه ها را وادار به فعالیت نمود . 4 – الف) با چه وسایلی كار خواهند كرد؟
آیا ابزاری برای فعالیت لازم دارند ؟ اگر لازم است آیا به تعداد لازم موجود است ؟ آیا ابزارها سالم هستند ؟ آیا كار با ابزار را می دانند ؟ یا اینكه نیازی به ابزار ندارند و باید صرفاً از گفتگو استفاده نمایند ؟
در صورت نیاز به ابزار آموزشی آیا یك سری ابزار كامل در اختیار گروه داده شود و یا اینكه به هر عضو گروه یك سری ابزار داده شود تا فعالیت نمایند ؟
5 -  الف) چگونه كار خواهند كرد ؟
مهمترین و اصلی ترین وظیفه معلمان و دبیران در این بخش نهفته است كه باید در ابتدای كار و در حین كار ، عمل توجیه و راهنمایی و نظارت را داشته باشند .
نحوه كار كردن گروه باید از ناحیه معلم دقیق توجیه گردد و آن هم از روی برنامه ریزی دقیق صورت بگیرد . تا چگونگی ارتباط و تعامل گروهی در گروه شكل منطقی به خود بگیرد و اعضاء گروه از سرگردانی و بلا تكلیفی نجات پیدا نماید . به عبارتی معلم با تجربه و آزموده می داند كه مهارت های لازم برای كار گروهی را باید آموزش داد و از این رو تدریس خود را بر اساس سطح تجربه و مهارتی كه شاگردان دارند بنا می كند
6 – الف) چقدر كار خواهند كرد؟
معلمان و دبیران باید مدت زمان لازم جهت فعالیت گروهی را دقیقاً برای خود تعریف شده داشته باشند . فرصت را باید چنان در اختیار شاگردان قرار دهند كه هدف های درس تحقق پیدا نماید ، وقت اضافی زیادی در دسترس شاگردان قرار نگیرد كه در آن صورت فعالیت های جانبی از آن ها سر می زند كه خود عامل بی نظمی كلاس می گردد و نه كم باید باشد كه نتواند اهداف را محقق بخشند .
7 – الف) ویژگی های موضوعات گروهی
اینكه چه درس هایی را باید به شكل گروهی آموزشی داد و از طرح چه درس هایی در غالب گروه اجتناب نمود ، وابسته به ماهیت موضوع می باشد . اصولاً موضوعاتی كه قابلیت تبدیل شدن به بحث آزاد را دارند و جواب آنها یك جمله یا یك كلمه بله یا خیر نیستند را می توان در غالب گروه آورد . چرا كه همه یا اكثر اعضای گروه به اظهار نظر می پردازند و تعامل گروهی شكل می گیرد . علاوه بر آن هر موضوعی كه طرح آن بتواند مدت زمانی از فعالیت گروه را اشغال نماید و به مربی اجازه دهد تا به گروه های دیگر سركشی نماید و هم چنین موضوعاتی كه نیاز به راهنمایی لحظه به لحظه مربی نداشته باشند ، از جمله ویژگی های موضوعات گروهی محسوب می گردند .
علاوه بر آنچه كه موضوع جهت طرح در گروه باید واضح ، روشن ، دامنه آن محدود و آزاد باشد باید به گونه ای طرح گردد كه علاقه به بحث و گفتگو را در شاگردان تقویت نماید . اگر توجه به پایه تحصیلی مخاطبین و بعدی كه بحث مورد نظر دارد از ناحیه معلم لحاظ شود بدون شك از جذابیت برخوردار خواهند بود
8 – الف) میزان و چگونگی كمك و راهنمایی شاگردان در فعالیت گروهی
این كه معلم به چه میزان و چگونه باید شاگردان را راهنمایی و كمك بنماید از یك شاگرد تا شاگرد دیگر از یك گروه تا گروه دیگر و یا از موقعیتی به موقعیت دیگر فرق می كند . اما آنچه كه مسلم است یك معلم باید ضمن سركشی به گروه ها در مواقع لزوم از هر كاری كه از دستش بر می آید كوتاهی نكند .
در این صورت گاهی نقش ناظر را به خود می گیرد ، گاهی منبع اطلاعات محسوب می گردد ، گاهی به عنوان یك عضو گروه عمل می كند ، گاهی به عنوان رهبر گروه عمل می نماید ، گاهی نقش واسطه بین گروه ها را به خود می گیرد ، گاهی می تواند نقش مهمان در گروه را داشته باشد بوسیله نقش هایی كه دارد ، گاهی به عنوان یك ارزیاب ظاهر می گردد به واسطه نقش هایی كه وارد به راهنمایی در گروه می پردازد .
9 – الف) فعالیت های گروهی شاگردان چگونه ارزیابی خواهد شد
یكی از مشخصات كار گروهی فرایند ارزشیابی است كه باید در همه مراحل بخصوص در پایان كار اجرا گردد . نه تنها نتایج و كار انجام شده ، بلكه شیوه ای هم كه در طول فعالیت گروه مورد استفاده قرار می گیرند باید مورد سنجش قرار گیرند .
حاصل ارزشیابی شاگردان را به نقاط ضعف و راه هایی كه فعالیت های آنها را به نتیجه مطلوب می رساند واقف می كند . این ارزیابی معمولاً به وسیله خود شاگردان باید صورت بگیرد . اما آنچه كه مسلم می باشد درجلسات اولیه به هنگامی كه شاگردان تجربه چندانی ندارند نقش معلم ، نقش حیاتی برای ادامه فعالیت های گروهی به حساب می آید .
معلمان و دبیران جریان ارزیابی را ابتدا خود رهبری می نمایند شاگردان را آموزش می دهند با آنها به تمرین عمل ارزیابی می پردازند آمادگی را در آنها بوجود می آورند و آنگاه مسئولیت را بر عهده گروه می پردازند .
قوانین یادگیری مشاركتی :
در یادگیری مشاركتی قوانین و رعایت آنها مسئله ی مهمی است . بدیهی است چنان چه دانش آموزان خود با كمك و راهنمایی مدیر یادگیری قوانین را وضع كنند ، نتایج بهتری عاید خواهد شد ، در هر حال چند قانون بسیار مهم و اساسی وجود دارند كه شما باید شاگردان را هدایت كنید به این قوانین پی ببرند :
1 -  سخن تحقیر آمیز ممنوع
2 -  آهسته صحبت كنید .
3 -  به یكدیگر كمك كنید و كار را تا انتها پیش ببرید .
4 -  نوبت را رعایت كنید .
5 -  رقابت ممنوع . رقابت با خود ، رفاقت با دیگران بهتر است . (مقایسه با دیگران ممنوع است)
6 -  اول از خودت بپرس ، بعد از هم تیمت بپرس ، بعد از تیم مجاور و بعد از من بپرس .
7 -  برای موفقیت تیم باید برنامه داشت تا همه ی اعضای تیم موفق شوند . یا همه با هم نجات پیدا می كنیم یا همه با هم غرق می شویم .
روش های مشاركتی :
طرح كارایی تیم
در این روش ، مدیر یادگیری دانش آموزان كلاس را به مطالعه ی دقیق موضوع درس هدایت و راهنمایی می كند . موضوع فعالیت می تواند مشاهده ی یك فیلم ، فعالیت آزمایشگاهی مربوط به مفاهیم درسی ، یك مسئله ی ریاضی مسایل اجتماعی ، جغرافیایی ، زیست شناختی ، عكس و یا برنامه ی كامپیوتری و . . . باشد .
سپس سوالاتی از موضوع درس بین دانش آموزان توزیع می كند و از آن ها می خواهد با دقت و بدون مراجعه به متن درس به سوالات پاسخ دهند . (سوالات می تواند چند گزینه ای ، تشریحی و . . . باشد) . پس از آن ، دانش آموزان پاسخ های خود را در گروه به بحث می گذارند و درباره ی بهترین پاسخ به توافق می رسند و یكی از اعضا پاسخ تیم را ثبت می كند .
در این مرحله مدیر یادگیری پاسخ های درست(كلید سوالات) را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد و دانش آموزان ابتدا پاسخ های فردی و سپس پاسخ های گروه را نمره گذاری می كنند .
هر یك از اعضای تیم پس از ارزیابی كار خود و گروه به این سوال پاسخ می دهند كه تا چه اندازه خوب عمل كرده اند ؟ سپس با توجه به ترسیم جدول میزان كارایی هر تیم روی تابلو ، برنامه ای برای افزایش كارایی خود طراحی و اجرا می كنند تا در آزمون های بعدی عملكرد بهتری داشته باشند .
درك ضرورت داشتن برنامه برای موفقیت ، احساس مسئولیت چند جانبه بین اعضا ، از ویژگی های بارز این طرح است . از این طرح می توان برای تدریس حقایق ، اطلاعات ، اصول و نتایج علمی استفاده كرد .
 
 
به طور كلی اگر تیم برد داشته باشد (نمره ی تیم بالاتر از نمره ی معدل فردی) نمره ی موثر بودن یادگیری تیم به صورت یك درصد مثبت بیان می شود و تیم هم افزایی مثبت داشته است و اگر تیم نمره ی موثر بودن منفی داشته باشد ،تیم هم افزایی منفی داشته و در صورتی كه نمره ی موثر بودن (0) صفر باشد ، هم افزایی خنثی خواهد بود .
یكی از نقاط قوت طرح كارایی تیم مانند همه ی طرح های مشاركتی ، این است كه مسئولیت یادگیری را بر دوش خود دانش آموزقرار می دهد و خود ارزیابی ، هم سالان ارزیابی و در صورت نیاز معلم ارزیابی مورد تاكید قرار می گیرد . مدیر یادگیری فقط تسهیل كننده و ابزار ساز است .
ارزیابی كارایی تیمی :
    دانش آموزان در تیم به این سوال ها نیز بعد از جمع بندی نتایج آزمون پاسخ خواهند داد
1 -  آیا آمادگی فرد كافی بود؟
2 -  آیا عقاید یك فرد بر بحث حاكم بوده؟
3 -  آیا تمام اعضا در بررسی نكات اساسی سعی خود را كردند ؟
4 -  آیا فردی جواب صحیح برای پاسخ غلط تیم داشته است؟ چرا از منابع او استفاده نشده؟
5 -  آیا پاسخی بوده است كه تیم جواب درست داده ولی اعضا جواب غلط داده اند؟ چه چیزی موجب این نتیجه بوده است؟
6 -  اعضا چگونه می توانند برای افزایش كارایی تیم آمادگی پیدا كنند؟
طرح تدریس اعضای تیم
همان گونه كه از عنوان طرح بر می آید ، مدیر یادگیری ، موضوع درس را بین اعضای تیم تقسیم می كند ، هر عضو ، متن اختصاص یافته ی خود را به دقت مطالعه می كند و آن را به اعضای تیم خود تدریس می كند ، یعنی هر دانش آموز هم معلم است و هم یادگیرنده . متن باید قابل تقسیم باشد ، در غیر این صورت مدیر یادگیری می تواند موضوع درس را با سازماندهی مجدد به قسمت های مختلف تقسیم كند .
بعد از تدریس هر بخش توسط اعضا ، آزمون جامع از تمامی بخش ها برگزار می شود و سپس كلید سوالات در اختیار دانش آموزان قرار گرفته و دانش آموزان كار خود را ارزیابی می كنند و به این دو سوال پاسخ می دهند :
الف -  هر كدام تا چه حد موضوع را خوب یاد گرفته اند و به دیگران تدریس كرده اند ؟
ب -    برای موثر بودن كار خود در تیم چه پیشنهادهایی دارند؟
در این طرح به دانش آموزان كمك می شود تا در مورد بخش تعیین شده مسلط شوند و به طور موثر به دیگران تدریس كنند .
طرح های تدریس اعضای تیم و كارایی تیم ممكن است هم زمان استفاده شوند . استفاده ی نوبتی هم می تواند ضمن ایجاد تنوع در رشته ها ، مهارت های مختلفی را آموزش دهد .
نكته ی قابل توجهی كه در این طرح وجود دارد ، بررسی و تحلیل نمرات دانش آموزان در هر سوال است .طبیعی است كه هر دانش آموز در سوالات مربوط به بخش خود نمره ی بالاتری داشته باشد ، ولی نمره ی دیگر سوالات در بررسی عملكرد دیگر اعضا در فرآیند تدریس نیز قابل تامل است .
یك نمونه دستورالعمل اجرای طرح كارایی تیم
زمان 60 دقیقه

 مطالعه موضوع درسی 15 دقیقه
توزیع سوالا ت و پاسخ به آنها 15 دقیقه
بحث درباره پاسخ ها ورسبدن به توافقدرباره بهترین پاسخ 15 دقیقه
دریافت کلید سوالات ونمره گذاری پاسخ های فردی و تیمی 10 دقیقه
بررسی نتایج وتعیین میزان کارایی هر تیم 15 دقیقه
یك نمونه دستورالعمل اجرای طرح تدریس اعضای تیم
زمان 60دقیقه

مطالعه متن اختصاص یافته به هر عضو 15 دقیقه
تشکیل گروه جدید افراد هم شماره بحث تیمی روی موضوع ورسیدن به تسلط 10 دقیقه
برگشت به تیم قبلی تدریس اعضا 15 دقیقه
توزیع سوالات از کل موضوع و پاسخ فردی به آن ها 10 دقیقه
وظایف مدیر یادگیری در روش یادگیری مشاركتی :
نقش معلم در كلاس هایی كه به صورت تیمی اداره می شوند ، بسیار حساس تر از زمانی است كه معلم در كلاس به عنوان یك انتقال دهنده ی دانش و یك خبره ، انجام وظیفه می كند و ارتباطی یك جانبه با دانش آموزان دارد .
آمادگی و احاطه ی او به این روش ، موفقیت این نوع یادگیری را بیشتر می كند . زمانی كه مسئولیت یادگیری بر عهده ی تیم های یادگیری است ، این اعضای تیم هستند كه به یك دیگر كمك می كنند تا فرآیند یادگیری به گونه ای مطلوب طی شود . البته معلم با استفاده از طرح های مختلف در كار تیمی ، به اداره ی موقعیت های یادگیری می پردازد .
از این جهت می توان وی را مدیر یادگیری نامید . او در فهم و اجرای فعالیت های یادگیری به فراگیران كمك می كند و بیش تر فعالیت های گسترده ی وی در خارج از كلاس درس صرف تهیه ی مواد آموزشی می شود .
بنابراین بدیهی است كه هر معلمی نمی تواند مدیر یادگیری شود ، مگر این كه نگرش جدیدی نسبت به نقش خود پیدا كند . به عبارت دیگر وی باید این تصور را كنار بگذارد كه تنها معلم مسئول یادگیری دانش آموز است .
مدیر یادگیری لازم است به دانش آموز القا كند كه آنها باید در انجام فعالیت های یادگیری ، فعال ، همیار و مسئول باشند . بایستی هوشیار و از كلیه ی فعالیت های تیمی در هر لحظه آگاه باشد . در آن واحد باید بتواند به فعالیت چند گروه احاطه داشته باشد و با نظارت های مكرر به فعالیت تیم ها باید توجه هر فرد را به كار و فعالیت مورد نظر معطوف كند .
به طوری كه هر دانش آموز احساس كند كه در پیشبرد كار سهمی به عهده دارد . آنان نباید ترغیب شوند كه برای انجام هر كاری با كمك گرفتن از معلم به او مراجعه كنند ، بلكه باید آموزش ببیند كه برای هدایت خویش و برای رسیدن به هدف های تعیین شده از ابتكار خود بهره مند شوند . تلاش می كنند تا خود آن چه می خواهند یا لازم است درك كنند . در این گیر و دار هم معلم و هم دانش آموز گاه به بیش از آنچه خواسته اند یا لازم داشته اند دست می یابند .
مسلم است كه اجرای موفق این روش در گروه هماهنگی فكر، احساس و عمل معلمی است كه فرآیند یادگیری را اداره اداره و اجرا می كند و سعی دارد تا از دانش آموزان یك شهروند متخصص بسازد تا در كنش متقابل با دیگران موفق باشند . برای اینكه مدیر یادگیری بتواند در این گونه كلاس ها به طور موثر عمل كند لازم است تا مهارت های خاصی را كسب كند :
الف – حمایت از ارتباط متقابل و موثر میان اعضای تیم :
خوب گوش كردن به حرف های یك دیگر ، بیان روش اندیشه ها برای توافق در انجام فعالیت ها و استفاده ی موثر از زمان از جمله مهارت هایی است كه باید در این گونه كلاس ها تقویت شود . تمام افراد تیم باید یك دیگر را پشتیبانی ، تشویق و كمك كنند و برای در میان گذاشتن نظرهایشان با یكدیگر تشویق شوند .
درباره ی نظرهایشان با یكدیگر بحث كنند و با هم عمل كنند . پس مدیر یادگیری باید طوری عمل كند كه ضمن ایجاد انگیزه ی یادگیری ، این گونه مهارت ها نیز تقویت شود . او تنها زمانی در كار تیم ها دخالت می كند كه موانعی بر سر راه فعالیت های تیم ها ببیند .
دخالت مدیر یادگیری در این مرحله به گونه ای است كه افراد تیم را تشویق می كند تا راه حل مناسبی برای مشكلات آینده ی فعالیت های تیمی ، پیدا كنند و ضمناً توجه آنان را به خود مشكل هم جلب می كند . این رفتار خود به خود این امكان را فراهم می كند تا اعضا بتوانند مشكل را كاملاً درك كرده و به حل آن بپردازند .
دخالت مدیر یادگیری نباید به گونه ای باشد كه كنترلی یك جانبه و مستبدانه را برای آن دانش آموزان تداعی كند . وی زمانی دخالت می كند كه اعضای تیم نتوانند به فعالیت با یكدیگر ادامه دهند . چند مورد از موارد مهمی كه ممكن است تیم به تنگنا برسد از قرار زیر است :
-          هنگامی كه اعضای تیم مقابله برد یا باختی شدید پیدا كنند .
-          عدم توانایی در كسب توافق ، زمانی كه فردی از اعضا راه حلی ارایه می دهد و اصرار دارد كه آ ن را به اجرا بگذارد ، در حالی كه دیگر اعضا از آن جانبداری نمی كنند و آن را نمی پسندند .
-          اختلافات شخصی میان افراد گروه كه مانع ایجاد توافقی منطقی در اجرای فرآیند یادگیری بین اعضای تیم می شود .
-          عدم توانایی در كنترل زمان كار و اجرا برای عضوی كه بیش از حد صحبت می كند .
-          عدم توانایی در فعال كردن عضوی كه بسیار كم صحبت می كند .
هر كدام از موارد فوق می تواند موجب كند شدن پیشرفت یادگیری اعضای تیم بشود . به خصوص در كلاس هایی كه روش یادگیری تیمی به تازگی شروع شده است ، مشكلات بالا محسوس تر خواهد شد .
مسئله ی مهم این است كه مدیر یادگیری به گونه ای عمل كند كه اعضای تیم ، مهارت تیمی را به خوبی یاد بگیرند ، زیرا اعضای تیم در زندگی روزمره ی خود نیز با این مشكلات مواجه خواهند شد و این مهارت ها به كارشان خواهد آمد . این موقعیت های یادگیری در كلاس درس بهترین فرصت برای كسب و رشد مهارت های اجتماعی می باشد . مدیر یادگیری در برخورد با این گونه مشكلات باید ابتدا از خود بپرسد :
-          آیا مشكل آنقدر جدی هست كه برای حل آن او دخالت كند یا خود اعضا باید آن را حل كنند ؟
-          آیا اعضا فرصت دارند كه ضمن ارزیابی فعالیت های خود راه حلی برای این مشكل بیابند؟
-          آیا نتیجه ی دخالت او سبب یاری رساندن به اعضای ساكت و غیر فعال تیم می شود ؟ آیا موجب می شود تا آنان بتوانند نظرات و احساساتشان را بیان كنند؟
-          آیا دخالت او افراد تیم را به فعالیت بیشتر و بهتر وا می دارد ؟
دخالت مدیر یادگیری باید آنقدر ظریف و دقیق باشد كه به معلم محوری تبدیل نشود . مدیر یادگیری برای تیم ها رهبر یا منشی انتخاب نمی كند . زمانی كه با بحث مخالف است ، صحبت افراد را قطع نمی كند ، حتی اگر افراد تیم اشتباه كنند . زمانی كه در بحث تیم ها به عنوان مهمان شركت می كند ، از ابراز عقیده و یا راهنمایی پرهیز می كند . به عنوان رئیس جلسه ، وظیفه ی تنظیم كارهای جلسه یا حتی تنظیم وقت را هم بر عهده نمی گیرد .
دخالت مدیر یادگیری هنگام بروز مشكلات به شكل های گوناگون و با در نظر گرفتن مواردی است كه در بالا ذكر شده است . بعضی از موارد دخالت به قرار زیر است :
محدودیت زمانی :
اگر در ابتدای فعالیتی اعضای تیم در مورد زمان پایان فعالیت پرسش كردند ، مدیر یادگیری دوباره برنامه را اعلام كرده ، از ایشان می خواهد كه به موقع آن را به اتمام رسانند .
توضیح عبارت :
اگر اعضای تیم در فهم معنی عبارتی مشكل داشته باشند ، مدیر یادگیری هرگز معنی تحت اللفظی و ظاهری آن عبارت را بیان نمی كند ، بلكه سعی می كند توضیح آن عبارت را در كلاس به بحث بگذارد و به اعضای تیم یادآوری كند كه باید این مشكل با بحث كلاسی حل شود .
وظیفه ی مدیر یادگیری است كه با آن فرد به طور خصوصی صحبت كند و تا آنجا كه ممكن است به وی كمك كند تا در تیم فعال بشود . طبیعی است اگر مدیر یادگیری موفق به حل مشكل نشد ، آن عضو غیر فعال به مشاور مدرسه منتقل خواهد شد . اگر باز هم مشكل حل نشد ، بهتر است مدتی از آن فرد بخواهیم تا فعالیت هایش را به صورت فردی انجام دهد .
بعضی از افراد نیز وابستگی شدیدی به یك نیروی صاحب اختیار و مدیر دارند و مایلند تا همواره شخصی مسئول برقراری نظم ، ارایه ی راهنمایی و یا تشویق كردن فراگیران باشد .
در صورتی كه این حالت در فردی خیلی شدید باشد تنها چاره این است كه مدیر یادگیری با وی برخورد معلم – محور كند ، تا دانش آموز انگیزه ی خود را نسبت به یادگیری موضوع درسی از دست ندهد . البته می توان از مشاوران و مسئولان مدرسه نیز برای رفع این مشكل كمك گرفت . گاهی اوقات فردی نمی تواند با تیم خود كار كند . در این صورت مدیر یادگیری باید تیم وی را عوض كند و هرگز فردی را علیرغم میل خود وادار به همكاری با تیمی خاص نكند .
روش های تاثیر گذاری بر فعالیت های تیم :
مواردی كه ممكن است تیم در حل مشكل خود به تنگنا برسد :
-          هنگامی كه اعضای تیم مقابله برد یا باخت پیدا كنند .
-          عدم توانایی در كسب توافق زبانی كه فردی از اعضا راه حلی ارائه دهد و اصرار دارد كه آن را به اجرا بگذارد در حالی كه دیگر اعضا از آن جانبداری نمی كنند و آن را نمی پسندند .
-          اختلافات شخصی میان افراد تیم كه مانع ایجاد توافقی منطقی در اجرای فرآیند یادگیری بین اعضای تیم می شود .
-          عدم توانایی در كنترل زمان كار و اجرا برای عضوی كه بسیار كم صحبت می كند .   
 
مهارت های لازم برای مدیر یادگیری :
مهارت هایی مثل گوش دادن ، پیام های كلامی و غیر كلامی ، اعتماد كردن ، همدلی و گفتگو ، انعطاف پذیری و انتقاد پذیری ، پرهیز از پیشداروی ، برقراری رابطه ی برد – برد « تیم ما وقتی موفق است كه همه ی ما موفق باشیم » .
رفتارهای مورد انتظار در تیم های یادگیری :
-          همه با هم شریك شوند و كمك كنند .
-          همه با توجه به بقیه گوش دهند .
-          همه را در گروه خویش تشویق به شركت كردن كنید .
-          اعمال مفید یا ایده های خوب را تحسین كنید .
-          اگر به كمك نیاز داشتید تقاضای كمك كنید .
-          از فهم هم كسب اطمینان كنید .
-          حین انجام تكلیف همراه گروه بمانید .

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی کیانی
چهارشنبه 21 اسفند 1392
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:49 ب.ظ
I have been browsing online more than 2 hours today,
yet I never found any interesting article
like yours. It's pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will
be much more useful than ever before.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 08:20 ب.ظ
I'll right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink
or newsletter service. Do you have any? Kindly permit me
understand in order that I may subscribe. Thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است