تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - روش بارش مغزی وایفای نقش:
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟


روش های نوین تدریس

بارش فکری .

      بارش فکری عبارت است از  اجرای فن و گرهم آیی ای که از طریق آن عده ای می کوشند برای یک مساله به خصوص ف با انباشتن تمام افکار و اندیشه هایی که همان جا  ارایه می گردد ، راه حلی بیابند .

قوانین بارش فکری:

رعایت قوانین زیر برای اجرای روش بارش فکری الزامی است:

1 انتقاد ممنوع است. با توجه به اینکه افراد اندیشه های غلط یا صحیح خود را ارایه می دهند ، هرگونه انتقاد یا اعتراض ، روند فعالیت را کند می کند و افکار را به جای تفکر در باره موضوع به سوی انتقاد سوق می دهد.


2– قضاوت و ارزش یابی در مورد اندیشه و فکر اعضا ممنوع است. هر گونه ارزشیابی وقت جلسه را تلف و فکر شخص را منحرف می کند و بخش مهمی از ذهن او متوجه عمل می شود. در نتیجه فرصت تفکر و بارش فکری کاهش می یابد.

3 کمیت اندیشه ها و نظریات مطلوب است . هر چه نظریات و اندیشه های تولید شده بیشتر باشد ، احتمال وجود اندیشه های خلاق افزایش می یابد.

4 به نظریات غیر معقول و غیر منطقط و دور از ذهن باید توجه شود. اصولأ فکرهای جدید و تازه ، تا زمانی که ایجاد نشده اند ، وجود ندارند . پس هر موضوع جدید و بدیع ، در اولین نگاه غیر عادی  هستند و متعارف نمی باشند.

5 ترکیب ، تلفیق و تغییر دادن اندیشه ی دیگران آزاد است . افراد عضو می توانند اندیشه ها و افکار دیگران را تغییر دهند ، مشابه سازی و ادغام کنند و نظریات جدیدی به وجود آورند.

6 حضور افراد داوطلبانه و اختیاری است. با توجه به این که انگیزه ی درونی در خلاقیت شخصی وآزاد اندیشی اهمیت بسیار دارد حضور افراد باید کاملأ از روی میل و علاقه  باشد .(فضلی خانی ،1382؛76)

مراحل روش بارش مغزی:

الف) خلاقیت و تولید اندیشه :

         فعالیت افراد در جلسه ی بارش مغزی  ، با هدایت و راهنمایی مقدماتی مسئول جلسه آغاز می گردد. با این نوع سازمان دهی ، افراد اندیشه ها و نظریات خود را بیان می کنندو منشی تمام آن ها را ثبت می کند .(فضلی خانی، 1380؛104)

راهبردهای مرحله اول:

1 بیان و تفهیم موضوع جلسه به وسیله رئیس جلسه .

2 اعلام وظایف اعضا ، منشی و مشاهده کنندگان به وسیله رئیس جلسه.

3 بیان قوانین جلسه به وسیله رئیس جلسه.

4 شروع جلسه ی بارش مغزی و ارایه نظریات به صورت چرخشی و نوبتی.

5 ثبت نظریات و آرای بیان شده در حین اجرای جلسه به وسیله منشی.

ب) قضاوت و ارزشیابی:

     پس از این که مرحله تولید اندیشه ها در مدت معینی صورت گرفت ، مجموعه  نظرات در مرحله دوم پالایشمی گردد و نظریات مشابه و نامناسب حذف می شود . سپس مشاهده گران و اعضای اصلی جلسه بارش مغزی ، این نظریات را مورد بررسی و ارزشیابی قرار می دهند و در نهایت ، تعدادی نظریه یا طرح به صورت پیشنهاد و دست آورد اصلی جلسه اعلام می گردد.

تشکیلات جلسه ی بارش مغزی:

1 رئیس گروه:

    رئیس گروه ، برنامه ریز و هدایت کننده ی گروه است و در ابتدای جلسه ، آموزش های مقدماتی در خصوص اجرا را به اعضا ارایه می دهد و کنترل جلسه را به عهده دارد.

2 یک یا چند نفر منشی:

منشی باید تمام نظریات و اندیشه های جدید را ثبت کند تا در پایان جلسه ، فهرست کاملی به نام افراد ارایه دهنده تکمیل گردد. بهتر است منشی خارج و یا در کنار جلسه حضور داشته باشد و وظیفه خود را به آرامش انجام دهد.

3 اعضای شرکت کننده:

   عده افراد شرکت کننده در جلسه بارش مغزی متفاوت بین 10 تل 400 نفر متغیر است( فضلی خانی ، 1382؛ 78)

4 مشاهده کنندگان :

   گاه عده ای در مقام مشاهده گر بر جلسه نظارت می کنند ، برداشت های خود را می نویسند و در صورت لزوم ، در مرحله دوم که مرحله ی ارزش یابی است ، عقاید خود را بیان می دارن . معمولأ در جلسات بزرگ ، عده ی این افراد زیاد است.

زمان و طول جلسه بارش مغزی:

زمان  مدت جلسه بسته به تبحر مدیر جلسه بین 20تا45 دقیقه اعلام شده است.

روش ایفای نقش
ایفای نقش، روشی است که می تواند برای تجسم عینی موضوعات و درس‌هایی که برای نمایش مناسب باشند، به کار رود. در این روش، فرد یا افرادی از دانش آموزان، موضوعی را به صورت نمایش کوتاه اجرا می‌کنند( صفوی؛ 298).

   ایفای نقش، به معنایی که در اینجا به کار می رود، به مهارتهای خاص هنری مثل بازیگری در تئاتر و سینما نیازی ندارد، بلکه معلم بنا به موقعیت، هدف و موضوع مورد نظر، به عنوان یک روش از آن استفاده می‌کند (شعبانی؛ 248) تا موجب تکوین شخصیت فردی و اجتماعی فراگیران گردد. اگر دانش آموزان مهارت‌های زندگی کردن را کسب کنند، در تمام شئون زندگی با موفقیت بیشتری زندگی می کنند ( فضلی خانی، 1382؛ 186).

  در این روش، دانش آموزان براساس علایق خویش، نقش های مورد نظر را انتخاب می کنند و با نظارت معلم و همکاری همکلاسان، به ایفای نقش می پردازند. از این طریق، آموزش قوانین و روابط اجتماعی حاکم بر جامعه بهتر انجام می شود و به یادگیری موثر و کارآمد می انجامد، زیرا دانش آموزان ضمن شناخت هنجارهای اجتماعی، به تحلیل آنها می پردازند و در حین ایفای نقش، نگرش خود را تثبیت می کنند و نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار می سازند( فضلی خانی، 1382؛ 186) .

اهداف روش ایفای نقش

   ایفای نقش به مثابه یک روش تدریس ریشه در دو بعد شخصی و اجتماعی فرد دارد. این روش تدریس یادگیرندگان را در تحلیل موقعیت‌های اجتماعی به صورت همیار و مشترک فعال می‌سازد. احدیان و آقازاده (1378) معتقد است؛ این روش تدریس موجب می‌شود که فراگیران احساسات خود را بروز دهند؛ از بینش خود در نگرش‌ها و برداشت ها سود جویند، نگرش ها و مهارت های حل مسایل را گسترش دهند و مواد درسی را از طریق گوناگون بررسی کنند.

این روش موجب رشد همدلی با دیگران و بررسی مسایل و واقعیت ها و از ارزش‌های اجتماعی در عمل است و افتتاح باب گفتگو درباره ارزش ها و چگونگی اثر آنها در زندگی روزانه است ( خورشیدی؛ 148) .

محاسن روش ایفای نقش:

    از محاسن روش ایفای نقش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- ایجاد شور و شوق و انگیزه درونی در فراگیران: از آن جا که دانش آموزان خود نقش های مورد نظر را انتخاب می کنند و براساس وظایف محوله به ایفای نقش می پردازند، شور و شوق فراوانی برای انجام دادن آن دارند.

2- مشارکت و فعالیت دانش آموزان در کلاس درس موجب تعامل آنان در یادگیری می گردد و در کلاس درس منفعل نمی باشند.

3- کاهش کم رویی و خجالت دانش آموزان: کم رویی و یا خجالتی بودن دانش آموزان سبب می شود که آنان گوشه‌گیر شوند و موقعیت‌های مطلوب اجتماعی را از دست دهند. روش ایفای، به گونه ای بسیار موفقیت‌آمیزی، روحیه تعاملی را در دانش آموزان تقویت می کند و آنان را اجتماعی بار می آورد.

4- افزایش مهارت‌های حرکتی، تقویت عضلات و هماهنگی بیشتر اندام‌های فراگیران را فراهم می آورد.

5-کسب نگرش های جدید و قبول ارزش های اجتماعی: اجرای این روش تدریس موجب کسب مهارت های ذهنی، عواطف، نگرش و احساسات فراگیران می‌گردد و آنان باور عمیق نسبت به موضوع پیدا می کنند.

6- تقویت قدرت مدیریت و سازماندهی افراد: مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از مهارت های اساسی در آموزش و پرورش است و انتظار می رود فراگیرندگان، در عرصه اجتماعی مدیران موفق و برنامه ریزان لایق شوند. در روش ایفای نقش، همه امکانات، تمهیدات و برنامه ها از طریق یکایک دانش آموزان فراهم می آید و حتی سازمان دهی و گزینش نقش نیز به همت خود آنان و با راهنمایی آموزگاران صورت می پذیرد. این امر سبب می‌گردد که دانش آموزان، جریان ها و فعالیت ها را به خوبی برنامه ریزان و هدایت کنند.

محدودیت های روش ایفای نقش:

این روش به رغم محاسن متعدد، محدودیت هایی نیز در فرآیند آموزش دارد كه عبارتند از:

1- روش ایفای نقش برای تحقق هدف‌های پیچیده آموزش مناسب نیست، زیرا پرداختن به مسائل پیچیده به تدارکات زیاد و تخصص نیاز دارد.

2- این روش بدلیل این که در ظاهر جنبه نمایش و هنری دارد، یک روش آموزش جدی تلقی نمی‌شود.

3- روش ایفای نقش به اجرای درست، معلم کارآمد در این زمینه، صرف وقت کافی و تهیه و تدارکات نیاز دارد و انجام آن وقت‌گیر است (شعبانی،257) .

مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش

  ایفای نقش به عنوان یک روش موثر در آموزش، بستگی به انسجام و کیفیت روش اجرای آن دارد. برای اینکه دانش آموزان بتوانند در روش تدریس ایفای نقش فعالیت و مشارکت داشته باشند به آمادگی نیاز دارند. اجرای موفق این روش تدریس نیاز به اجرای مراحلی دارد.

   فضلی خانی (1382)  مراحل روش ایفای نقش را شامل هفت مرحله؛ انتخاب موضوع، نوشتن نمایش نامه، تعیین نقش ها، تهیه امکانات و تجهیزات لازم، آمادگی و تمرین مقدماتی، اجرا و دادن نمایش و بحث و بررسی و ارزش یابی می داند.

   حسین زاده و دیگران (1383) 6 مرحله برای اجرای ایفای نقش عنوان نموده اند که عبارتند از؛ انتخاب موضوع و تفهیم آن، نوشتن نمایش نامه، تعیین نقش ها، تهیه امکانات و تجهیزات لازم، آمادگی و تمرین مقدماتی، اجرا و دادن نمایش و بحث و بررسی و ارزش یابی می داند.

     شعبانی (1382) و احدیان و آقازاده(1378)برای اجرای روش تدریس ایفای نقش نه مرحله ارایه داده اند که عبارتند از:

مرحله اول- تعیین موضوع و طرح مسئله( آماده کردن یا گرم کردن گروه):

 در این مرحله آشنا سازی دانش آموزان با مسئله، آماده کردن گروه با توصیف روشنی از مسئله یا استفاده از مثال‌ها و پرسیدن سوالاتی برای برانگیختن تفکر دانش آموزان انجام می گیرد(احدیان و آقازاده، 258) .به عبارت دیگر معلم مسئله مورد نظر را به گونه ای ارایه می دهد که دانش آموزان به پذیرش آن راغب گردند.

مسئله باید با استفاده از مثالها، فیلم و... به صورت واضح و روشن بیان شود، سپس با طرح سوالاتی تفکرات آنان برانگیخته می گردد.

مرحله دوم- انتخاب ایفاگران نقش و تعیین نقش آنها:

 در این مرحله، معلم و دانش آموزان شخصیت‌های مختلف نمایش را با طرح سوال‌هایی مانند آنها شبیه چه کسانی هستند؟ چه احساسی دارند؟ چه کار خواهند کرد؟ چه کسی به او کمک می کند؟ و ... به بررسی و توصیف ویژگی آنان می پردازند، سپس معلم از دانش آموزان می خواهد تا داوطلب ایفای نقش شوند. با توجه به روند همیاری و همکاری، معلم از بین داوطلبان بازیگران نقش ها را برمی گزیند.

مرحله سوم- فراهم کردن امکانات و پردازش صحنه:

  در این مرحله معلم  وسایل و امکانات لازم را فراهم می‌آورد و بازیگران نقش نیز ، صحنه را طراحی می‌کنند. آنها فقط طرح ساده ای از صحنه را ترسیم می کنند و معلم با سوال‌های خود به پردازش صحنه کمک می کند.

مرحله چهارم- آماده کردن دانش آموزان برای مشاهده:

   مشاهده کنندگان باید به صورت فعال درگیر نمایش شوند، تا بتوانند آن را تحلیل کنند معلمان با ید برای مشاهده کنندگان وظایفی را تعیین کنند، مانند؛ تعیین مقدمه‌های معین جهت ارزیابی نقش‌های اجرا شده، نزدیکی آنها با واقعیت‌های موجود، تفسیر میزان اثر بخشی، پیامدهای رفتار ایفاگران نقش ها و ...

مرحله پنجم- اجرای نمایش: 

     در این مرحله بازیگران به ایفای نقش می پردازند و معلم آن ها را هدایت می کند انتظار نمی رود که هر بازیگری یک نمایش روان و بدون مساله اجرا کند. اجرای نقش زمانی ادامه می یابد که هدف تحقق یابد و از حاشیه رفتن و دوری از هدف خودداری شود.

مرحله ششم- بحث و ارزش یابی نمایش؛

    در این مرحله مهم از بازیگران و تماشاگران می خواهد با توجه به ملاک ها و معیارهای طراحی شده ارزیابی خود را مطرح نمایند، ضمناً سوالاتی که در ذهن آنان ایجاد شده را طرح نمایند. معلم نیز با ارایه سوال هایی مانند سوالات زیر نظرات و پیشنهادات انتقادی را طلب می کند:

1-نظرتان درباره ی الگوی رفتاری بازیگران نقش ها چیست؟

2-چه پیشنهادی برای بهینه سازی رفتارها دارید؟

3-عملکرد مطلوب از دیدگاه شما چه ویژگیهایی دارد؟ و...

مرحله هفتم- اجرای دوباره نمایش:

      معلم بحث و نظر ارایه شده در مرحله ششم را جمع آوری می‌کند، بازیگران نقش ها در جریان اصلاحات نقش های ایفا شده قرار می گیرند و ایفای نقش دوباره صورت می‌گیرد.

مرحله هشتم- بحث و ارزشیابی مجدد:

     معلم در این مرحله، ایفای نقش مجدد را به بحث و ارزشیابی می‌گذارد و سوالاتی نظیر سوالات ذیل از سوی معلم طرح می گردد:

1-چند درصداز انتقادات و پیشنهاد های ارایه شده اعمال شد؟

2-با موفقیت جدید می توان به راه حل های مبتنی بر واقعیت دست یافت؟

3-اشتباهات تکرار شده را مشخص کنید؟ و...

مرحله نهم- تعمیم تجارب:

     در این مرحله فراگیران قادر می شوند که نقش های ایفا شده را در موقعیت های مساله دار و مشکلات واقعی ارتباط دهند و به اصول نظریه ای که بتوانند در زندگی واقعی از آن بهره گیرند نزدیکتر می‌گردند.

هرگز نباید انتظار داشت که فوراً تعمیم ها درباره نتایج به دست آمده صورت گیرد، تعمیم نیاز به تجربه های زیاد دارد. در هر حال معلم باید تلاش کند که بحث ها را به گونه ای هدایت کند که ایفاگران نقش پس از کسب تجارب طولانی بتوانند رویکردهای مختلف موقعیت مساله دار و پیامدهای آن را تعمیم دهند. هر اندازه سازمان‌دهی مناسب‌تر باشد، نتایج به دست آمده جامع تر خواهد بود و دانش‌آموزان به اصول نظریه‌ای که بتوانند در زندگی واقعی از آن بهره گیرند، نزدیکتر می شوند.

منابع :

احدیان، محمد و محرم آقا زاده (1378) . راهنمای کاربردی روش های نوین تدریس، تهران: آئیژ

حسین زاده، یعقوب و دیگران (1383) . دوستی و دوست یابی، تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.


 نوع مطلب :
برچسب ها : روش بارش مغزی وایفای نقش:،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی کیانی
جمعه 23 اسفند 1392
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:22 ق.ظ

Terrific postings. Thanks a lot.
cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg buy levitra buy levitra 10mg buy levitra generic buy levitra 20 mg levitra generic buy levitra buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 04:35 ق.ظ

Valuable material. Thanks!
tadalafil buy cialis online nz cuanto cuesta cialis yaho cialis tablets acheter cialis meilleur pri price cialis per pill trusted tabled cialis softabs generic cialis in vietnam cialis 20 mg best price generic cialis tadalafil
شنبه 31 شهریور 1397 04:42 ب.ظ

Amazing a good deal of wonderful info.
northwest pharmacies mail order drugs for sale in uk online canadian pharmacy canadian pharmacy viagra brand buy viagra 25mg online pharmacies in usa canadian pharmacy viagra brand canada pharmacies online prescriptions drugs for sale usa prescriptions from canada without
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:20 ب.ظ

Whoa a lot of amazing information.
buy name brand cialis on line viagra cialis levitra generic cialis pill online cialis arginine interactio generic cialis levitra tadalafil 20 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis dose 30mg cialis super kamagra costo in farmacia cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:09 ب.ظ

Terrific stuff. With thanks.
cialis for sale in europa cialis professional from usa cialis flussig cialis 10mg prix pharmaci online prescriptions cialis cialis tadalafil cialis online we choice free trial of cialis cialis online napol cialis arginine interactio
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:15 ب.ظ

Appreciate it, Loads of forum posts.

north west pharmacy canada canadian prescriptions online pharmacy canada plus drugs for sale in uk canada online pharmacies medication aarp recommended canadian pharmacies canadian online pharmacy most reliable canadian pharmacies northwest pharmacies online discount canadian pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:47 ق.ظ

Cheers. Very good stuff.
cheap viagra online usa buy viagra prescription uk pharmacy viagra where to buy viagra in stores viagra online rx how can you buy viagra online buy viagra online safe viagra online doctor buy viagra cheaply sildenafil prices uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:38 ق.ظ

Wonderful material. With thanks!
cialis tablets for sale buy online cialis 5mg cialis 20mg preis cf cialis y deporte cialis et insomni how does cialis work generic cialis 20mg tablets cialis kaufen cialis patent expiration enter site very cheap cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:23 ق.ظ

Kudos, Numerous posts.

price for viagra viagra to buy online uk can you buy viagra without prescriptions safe place to buy viagra online uk how to get viagra from doctor sildenafil tablets online viagra from usa pharmacy how to purchase viagra online sildenafil without prescription uk where can i buy real viagra online
جمعه 17 فروردین 1397 08:03 ب.ظ

You've made your point pretty well..
viagra cialis levitra cialis sale online canadian discount cialis 40 mg cialis what if i take cialis prezzo al pubblico cialis online deutschland cialis generique 5 mg cialis 5mg prix cialis 20 mg cost buy original cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:29 ب.ظ

Kudos. A lot of knowledge!

cialis generico lilly cialis tablets cialis uk next day cialis tadalafil cialis online holland opinioni cialis generico venta cialis en espaa how does cialis work cialis australia org cheap cialis
جمعه 17 آذر 1396 07:10 ب.ظ
I'm no longer sure the place you are getting your info,
however good topic. I must spend some time studying much more or understanding more.
Thank you for magnificent information I used to be searching
for this information for my mission.
دوشنبه 30 مرداد 1396 02:56 ب.ظ
It's an remarkable post in favor of all the online viewers; they will get advantage from it I am sure.
جمعه 25 فروردین 1396 11:06 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but
after I clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway,
just wanted to say wonderful blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است