تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - چگونگی جایگزینی روش‌های نوین آموزشی به جای روش‌های سنتی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

چگونگی جایگزینی روش‌های نوین آموزشی به جای روش‌های سنتی

چكیده
در این مقاله سعی شده است كه علل تداوم تدریس به صورت سنتی و معلم محوری بررسی گردیده و همچنین روشهای نوینی جهت جایگزینی آنها ارائه گردد . در این مقاله مواردی نظیر :
الف) تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی.
در بررسی ساختار نظام آموزشی هر كشور دو نظام كاملاً متمایز وجود دارد:
" نظام متكی بر اصالت مواد درسی
"نظام متكی بر رشد همه جانبه فرد.
با بررسی ویژگیهای این دو نظام معلوم می شود كه نظام آموزشی كشور، نظام متكی بر اصالت مواد درسی است و از دیدگاه متخصصین علوم تربیتی نتیجه چنین نظامی الزاماً این است كه معلمان ابتكار و آزادی عمل ندارند و نمی توانند به روشهای فعال آموزشی بپردازند.
ب ) عدم آشنایی معلمان با روشهای نوین آموزشی.
"اطلاعات پراكنده و محدود معلمان از روشهای فعال آموزشی
"عدم آگاهی معلمان از چگونگی سازماندهی كلاس و مدیریت زمان
" نبودن هیچ دوره آموزشی برای دبیرانی كه علاقه مند به تغییر در شیوه های آموزشی خود هستند
مورد بحث قرار گرفته است .
در واقع در این مقاله سعی برآن شده تا روشهای متفاوت آموزشی ، روشهای نوین و پویای رفتاری و آموزشی ، رفتارهای نوین منجر به یادگیری بیان و بررسی گردد تا بتوانیم آنها را جایگزین آموزشهای سنتی کنیم.


الف. مقدمه
در دهه های اخیر تلاشهای زیادی در كشور صورت گرفته تا روشهای كلیشه ای و سنتی آموزشی جای خود را به روشهای تازه و بدیع و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان دهد. آنان را خلاق و تولید كننده علم و دانش پرورش داده و دریچه های نوینی را در زمینه علوم و تكنولوژی در كشور بگشاید. تغییرات نظام آموزشی و كتب درسی دانش آموزان نیز در همین راستا صورت گرفته است. اما علی
رغم تمامی زحمات و هزینه های سنگینی كه آموزش و پرورش متحمل شده است، هنوز شاهد تدریس علم به شیوه سنتی و معلم محوری هستیم. در قریب به اتفاق مدارس كشور، هیچ تغییری در زمینه تدریس و ارزشیابی و … دیده نمی شود.به همین علت به كرات دبیران ظالمانه مورد شماتت قرار می گیرند كه چرا نمی توانند خود را با روشهای مدرن آموزش وفق دهند. به همین جهت در این مقاله سعی شده است بر علل و ریشه های تداوم شیوه تدریس سنتی و غیرفعال‌از سوی دبیران پرداخته شود.علل تداوم شیوه تدریس سنتی را می توان در چند عامل زیر پیگیری كرد.

. تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرآیند تدریس
 

ساخت نظام آموزشی یك جامعه، اعم از نگرشها و باورها، برنامه ها و آیین نامه ها می تواند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قراردهد. توجه یا عدم توجه نظام آموزشی به نیازهای شاگردان و جامعه، اصالت دادن نظام آموزشی به محتوا وبرنامه ها به جای رشد و تحول همه جانبه، عدم نظارت و كنترل سالم و ارزشیابی های اصولی و غیراصولی همه می توانند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قراردهند. در بررسی ساختار نظام آموزشی هر كشور دو نظام كاملاً متفاوت دیده می شوند.
1-نظام متكی بر اصالت مواد درسی: از جمله ویژگیهای نظام متكی بر اصالت مواد درسی این است كه در این نظام آموزشی یك برنامه ثابت برای كشور اجرا می شود و محتوای برنامه مقید به متن تنظیم شده است و رعایت انضباط یكنواخت آموزشی برای همه معلمان الزامی است.
2- نظام متكی بر رشد همه جانبه فرد: در این نظام برنامه برحسب مقتضیات منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می شود و محتوای برنامه به فعالیتهای فردی و گروهی شاگردان تنظیم می شود و محتوای برنامه به فعالیتهای فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد. معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارند و … .با كمی تأمل و دقت در نظام آموزشی كشور درمی یابیم كه نظام آموزشی كشور ما متكی بر اصالت مواد درسی است. زیرا دبیران باید مطالب معینی را بدون توجه به تواناییها، استعدادها و علایق دانش آموزان تدریس نموده و ارزشیابی معینی را با ریزبارم معین به عمل آورند. بدیهی است كه در چنین نظامی - همچنانكه محققان و دانشمندان علوم تربیتی معتقدند- معلم آزادی عمل چندانی ندارد كه توسط آن بتواند به فعالیتهای ابتكاری بپردازد و بطور كلی او مجبور است كه وظایف خاصی را كه از طرف سیستم به او تحمیل می شود را بدون كم و كاست اجرا نماید.بنابراین به نظر می رسد كه پیشنهادات داده شده برای تدریس فعال فیزیك در چنین سیستمی بی نتیجه خواهد ماند.

2. عدم آشنایی معلمان دروس مختلف با روشهای نوین آموزشی
علی‌رغم‌ اینكه‌ معلمان‌ دروس بطور گسترده مورد توصیه قرار
می گیرند كه روشهای فعال آموزشی را جانشین روشهای سنتی و معلم محوری نمایند، دانش آموزان را درگیر مسائل كاربردی و پژوهشی نمایند و گاهی اوقات روشهای مختلفی همانند به كار بردن فناوری اطلاعات در آموزش ، روشهای آزمایشگاهی، پروژه، پرسش و پاسخ و … برای تدریس به دبیران پیشنهاد می شود، هنوز تعداد كثیری از دبیران فقط با عناوین این روشهای تدریس آشنایی دارند و یا اطلاعات خیلی محدودی دارند. معمولاً این اطلاعات محدود را با استفاده از مطالب پراكنده مجلات كه اتفاقی به دست آنها می رسد، كسب كرده اند و هیچ گاه بطور جدی و عمقی با این روشها آشنا نشده اند. كلاسهای ضمن خدمت دبیران نیز معمولاً آموزش مطالب تئوری و یا روشهای آزمایشگاهی كلاسیك و سنتی است و هیچ گاه روشهای فعال آموزشی، روشهای سازماندهی كلاس و مدیریت زمان برای تدریس با روشهای فعال، مورد توجه قرارنگرفته اند. چگونه از معلمی كه هنوز با این روشها آشنا نشده و مورد حمایت علمی قرار نگرفته است، می توان انتظار داشت كه روشی را كه نمی داند به كار ببرد؟!
3. متناسب نبودن زمان با روشهای فعال
مسئله زمان را از دو زاویه می توان مورد توجه قرار داد
3-1)كمبود زمان لازم برای تدریس علوم به شیوه فعال: شكی نیست كه زمان تدریس روشهای فعال طولانی تر از شیوه های سنتی گذشته می باشد. تحقیقی از دبیران فیزیك مدارس استان فارس (كه تا حدی روش تدریس دانش آموز محوری را بكار برده اند) نشان می دهد كه این دبیران به عللی قادر به ادامه این روش
نمی باشند و اولین دلیل این دبیران كمبود وقت می باشد. تقسیم كلاس به دسته ها و گروههای كوچكتر، فعالیتهای آزمایشگاهی، روشهای بحث گروهی، استفاده از رایانه، خرد كردن مسئله به اجزای كوچكتر … همه و همه نیاز به زمان دارند. بنابراین با توجه به كافی نبودن زمان، استفاده از روشهای فعال بسیار كمرنگ خواهد بود.
3-2) كمبود وقت دانش آموزان برای فعالیت و تحقیق
دانش آموزان برای انجام دادن فعالیتها، پروژه ها، بحث های گروهی كه منتج به نتیجه دلخواه شود، نیازمند آرامش و زمان هستند. زیرا یقیناً انجام دادن تكالیفی از سوی دانش آموزان كه منجر به یادگیری سطوح بالای یادگیری در حیطه شناختی می باشد، مستلزم وقت زیاد است. از آنجایی كه نیمی از وقت دانش آموزان در مدرسه صرف می گردد و حداقل نصف وقت باقی مانده آنها صرف حفظ و تكرار دروس عمومی آنها می گردد (زیرا حداقل نصف دروس دانش آموزان علوم تجربی و ریاضی را دروس رشته انسانی تشكیل می دهد) نیم دیگر وقت باقی مانده باید صرف بقیه دروس تخصصی نظیر فیزیك، شیمی، آمار، ریاضی، زیست و هندسه و … شود. مسلماً با چنین محدودیت زمانی نمی توان از دانش آموزان توقع داشت كه چند ساعتی از وقت خود را صرف كسب اطلاعات از شبكه اینترنت و پروژه های تحقیقاتی و … نماید.
4. عدم امكانات كافی در مناطق محروم و روستایی
معلم خوب درشرایط محدود نیز می تواند موثر واقع شود. اما شكی نیست كه فضا و تجهیزات آموزشی مناسب در كیفیت و شیوه انتخاب روش تدریس معلم بسیار موثر است. كثرت دانش آموزان، نداشتن میز و نیمكت كافی، نداشتن كتابخانه، آزمایشگاه، سایت كامپیوتر و … می توانند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قرار دهند. متأسفانه عدم امكانات در مناطق محروم به شدت روش تدریس معلمان را محدود كرده است . حتی در برخی از مدارس به دلیل عدم كارایی و یا عدم اطلاع مدیران ، دانش آموزان و دبیران از استفاده از همان امكانات محدود نیز منع می شوند. بدیهی است كه بدون آزمایشگاه و ابزار لازم و بدون در دست داشتن یك سایت كامپیوتر و یك كتابخانه با كیفیت مناسب نمی توان به دانش آموزان روشهای تحقیق و تفحص را آموخت و نمی توان به مطالب و قوانین تئوری، لباس عملی پوشاند و به دانش آموزان ارائه كرد.
5. عدم هماهنگی و كنترل عوامل خارجی
علاوه بر مشكلات فوق عوامل خارجی اثرگذار بسیاری بر شیوه و عملكرد دبیران تأثیر می گذارد كه برخی از آنها عبارتند از :
1- عدم كنترل و نظارت بر نشریات علمی و موسسات آموزشی خارج از مدرسه: علی رغم اینكه تلاشهای زیادی صورت گرفته كه كتب درسی حاوی پرسشها و فعالیتهای بسیار جذاب وجالب و متنوع باشد ، اما عدم نظارت صحیح بر برخی از نشریات در تیراژ بالا منتشر می شوند؛ تأثیر این مباحث كتاب را از بین برده است، همچنین برخی از موسسات سودجوی آموزشی كه گاهاً اهداف متنافر با كتب آموزشی دارند مشكلات عدیده ای به بار می آورند.
2- عدم آگاهی اولیا: به علت عدم آشنایی والدین با روشهای مدرن آموزشی، هم دبیران و هم دانش آموزان در به كار بردن روش فعال آموزشی با مشكلات اساسی روبرو هستند.
3- كنكور: كنكور به عنوان عنصری خارجی از محیط بیرون به شدت شیوه تدریس معلمان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بیشتر دانش آموزان و اولیا متقاضی روشهای آموزشی هستند كه بتواند به قبولی بیشتر آنها در كنكور كمك كند، از نظر آنان یادگیری به روش فعال مستلزم گذاشتن وقت زیادی است بدون اینكه آینده تحصیلی و شغلی آنان را تأمین كند. مسلم است كه معلم نیز تحت چنین جوی نمی تواند بر ایجاد روشهای فعال آموزشی تأكید ورزد.
6. نتیجه گیری
1-تغییر نظام آموزشی كشور به یك نظام آموزشی متكی بر رشد همه جانبه فرد، دادن آزادی و اختیارات به دبیران، عدم یكسان سازی كتاب درسی و برنامه ثابت آموزشی مهمترین راه كار برای فعالتر كردن روشهای آموزشی می باشد.
2- حمایت معنوی و علمی از معلمان، مخصوصاً طراحی كلاسهای آموزشی برای دبیرانی كه آشنایی چندانی با روشهای نوین آموزشی ندارند، یكی ازاصول پراهمیت برای جایگزین كردن روش فعال آموزشی به جای روشهای سنتی است.
3-كم كردن حجم كتاب و تخصیص زمان متناسب با محتوای آموزشی و روشهای فعال میتواند دبیران را در به كار بردن این روشها پایدارتر نماید.
4-تخصیص منابع و بودجه كافی، ایجاد آزمایشگاه و كتابخانه ها و سایت های كامپیوتر در مناطق محروم
می تواند به معلمان كمك كند تا روشهای فعال آموزشی را به كار برند.
5-كنترل و هماهنگی عوامل خارجی و حذف اختلال كننده‌های مشكل ساز مانند نظارت بر نشریات و كتب و جزوات كمك آموزشی، موسسات علمی، حذف مسائل مربوط به كنكور همه وهمه از عواملی است كه می تواند فعال آموزشی را بارور نماید.
نوع مطلب :
برچسب ها : روش‌های نوین آموزشی به جای روش‌های سنتی،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی کیانی
جمعه 23 اسفند 1392
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:34 ق.ظ
Appreciation to my father who shared with me about this weblog,
this website is in fact remarkable.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است