دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

آشنایی با دانشمند بزرگ ابوعلی سینا

* ابو علی سینا *

ابوعبید جوزجانی که یکی از شاگردان مقرب و یاران همیشگی ابن سینا بوده است از قول استادش زندگینامه او را چنین روایت می کند:
« پدرم عبدالله پسر حسن پسر علی ابن سینا از اهالی بلخ بود. در زمامداری امیر نوح سامانی به سوی بخارا نقل مکان کرد و در دهکده ای از توابع بخارا سکنی گزید و به برزگری و کشاورزی پرداخت. در آن ایام با دختری ستاره نام در دهکده افشنه که جز همان دهستان بود، ازدواج کرد.

من در سال 259 خورشیدی (980 میلادی) به دنیا آمدم. بعد از مدت زمانی پدرم به شهر بخارا آمد، مرا به مکتب برد و به دست استاد (که گویا ابوبکر برقی بوده است) سپرد. درس قرآن و ادبیات را شروع کردم و در ده سالگی قرآن را حفظ نموده و در ادبیات مقامی کسب کردم که همدرسانم را تحت الشعاع قرار داده بودم. با کمال جدیت نزد اسماعیل زاهد فقه روی آوردم و در این رشته رشته به حدی رسیدم که مفتی حنفیان بخارا شدم. در همان زمان حساب را پیش یکی از سبزی فروشها که در علم حساب توانا بود فرا گرفته و ریاضی را از استادی به نام محمد مساح کسب نمودم. دیری نگذشت که شخصی به نام عبدالله ناتلی به شهر ما آمد؛ او خود را فیلسوف معرفی کرد و پدرم وی را در خانه خود جا داد و از او خواهش کرد که مرا تعلیم دهد. کتاب ایساغوجی را پیش وی خواندم و هر مسئله ای را که استاد شرح می داد، من بهتر از او تفسیر می کردم. در مدت زمانی اندک توانستم در علم منطق، سرمایه زیادی کسب کنم. کتاب اقلیدس را نیز نزد ناتلی شروع کردم، پنج یا شش شکل آن را تشریح کرد، بقیه مشکل را خود حل کردم. این بار کتاب دیگری را مورد مطالعه قرار دادم و دیگر نیازی به ناتلی نمانده بود. ناتلی از ما جدا شد، بعد از علم منطق و هندسه و فلکیات، که از ناتلی و غیره فرا گرفته بودم؛ به فراگیری علوم طبیعی و ماوراء الطبیعه و علوم طب پرداختم. کتاب ماوراء الطبیعه تألیف ارسطو را پیدا کردم، دیدم بسیار مشکل است. چهل بار از اول تا به آخر خواندم و تمام مندرجاتش را حفظ کردم، اما چیزی از محتوای آن نفهمیدم. تا روزی در بازار صحافان بخارا به سمساری برخوردم، کتابی در دست داشت، گفت: ابوعلی این کتاب را بستان که بسیار ارزان است و صاحبش آن را از سر نیازی که به مال دارد میفروشد. کتاب را به سه درهم خریدم و به خانه آوردم. کتاب یکی از تألیفات فارابی و شرح ماوراءالطبیعه ارسطو بود. آن وقت بود که به کمک این کتاب ارزشمند، مشکلات علم ماوراءالطبیعه همگی بر من روشن شد. در زمینه علم طب بسیاری از کتاب های طبی را که در آن روزگار متداول بود، مطالعه کردم دیدم علم طب بسیار مشکل نیست.
بسیار زود در این باره نیز پیشرفتهایی حاصل شد، که از سایر اطبای وقت پیشی گرفتم و شروع به مداوای بیماران کردم. در طب علمی تجاری بر من کشف شد که بسیاری از نظریات مندرج در کتاب ها را وارونه دیدم. در آن ایام که با طب سر و کار داشتم شانزده سالم بود. این را نیز باید یادآوری کنم که پدرم عبدالله و برادرم، که از من بزرگتر بود، گرویده باطنی بودند. اکثر اوقات بر سر مباحث نفس و عقل، که از فرقه اسماعیلیه تلقین گرفته بودند، به بحث و جدل می پرداختـند. من گوش می دادم، اما مرام و جدل آنان را نمی پسندیدم و وقتی که مرا دعوت به گرویدن به فرقه خود نمودند ابا ورزیدم.»
ابوعبید جوزجانی به روایتش ادامه می دهد و می گوید:
« هنگامی که ابن سینا در سن هفده سالگی بود، اتفاقاً امیر نوح بن منصور سامانی، که زمامدار بخارا بود، بیمار شد. طبیبان بزرگ بخارایی با به بالین امیر دعوت کردند. این سینا جوان هم خود را در میان آنان جا زد و به عیادت امیر رفت». خود او در این باره می گوید: « طبیبان همگی از تشخیص بیماری درماندند. خدا را شکر که تشخیص من درست از آب درآمد و مداوای من اثر رضایت بخش بخشید و امیر به زودی شفا یافت.»
گویند بیماری امیر نوح سامانی چنان بود که جملگی عضلاتش چنان سخت و سفت شده بود که توان حرکت را به کلی از او سلب کرده و یارای هیچ حرکتی نداشت. طبیبانی که به بالینش رفتند از علاج درمانده و سپر انداختند. ابن سینای جوان بعد از معاینه دقیق دستور داد که حوض حیاط امیر را مملو از ماهی رعاده (لرز ماهی) کنند. امیر را لخت کرده و در قفس چوبین قرار داد و در وسط حوض جا داد. در اثر نیروی الکتریسیته ای که از ماهی رعاده تولید می شود و با جسم امیر تماس می گرفت، امیر به کلی از بیماری سفتی عضلات نجات یافت. ناگفته نماند که در هر ماهی رعاده قدرت تولید الکتریسیته به سی ولت می رسد. از این رو پیداست که ابوعلی سینا یک هزار سال قبل از پیدایش روش معالجه با برق و حتا قبل از اختراع برق به تأثیر آن پی برده است. امیر نوح در مقابل این معالجه شگف انگیز می خواست پاداش شایانی به ابن سینای جوان بدهد. در جواب امیر که گفت: « ابو علی هر چه بخواهی می دهم». ابن سینا گفت: « تنها پاداش من این باشد که اجازه بفرمایی در مطالعه کتاب های کتابخانه امیر آزاد باشم».
برای هر حکمی در معالجه و هر بیانی در تشریح جسم آدمی، دلایل له و علیه را با هم آورده است. شیخ الرئیس ابن سینا اولین دانشمند اسلامی است که کتابهای جامع و منظم در فلسفه نوشته است. کتاب شفای او در واقع حکم یک دائرةالمعارف فلسفی را دارد. علاوه بر شفا کتاب های نجات، اشارات و تنبیهات، قراضه طبیعیات، مبداء و معاد و داستان حی بن یقطان را همگی در فلسفه نوشته است.
ابن سینا در مدت اقامت در همدان به قصد ایجاد رصد خانه، دستگاهی که شباهت زیادی به ورنیه امروزی داشت، اختراع کرد و مفاهیم مهم فیزیکی از قبیل: حرکت، نیرو، فضای خالی، نور، و حرارت را به دقت بررسی کرده است. ابن سینا استاد تعلیم و تربیت، اولین دانشمند اسلامی است که در این باره اظهارات بسیار ارزنده ای داشته است. کتاب تدابیر المنازل و چهار فصل از فن سوم کتاب اول قانون و مقاله اول از فصل پنجم کتاب شفا را به تعلیم و بهداشت کودکان اختصاص داده است. ابن سینا راجع به ورزش و انواعش، درباره برگزیدن هنر و حرفه دست بشر را می گیرد و به سر منزل سعادت می رساند. ابن سینا هزار سال پیش مربیان اطفال را سفارش می دهد که از همان اوان کودکی علاقه و شوق بچه را بسنجند و در هر پیشه ای که استعداد و علاقه دارد او را در آن پیشه و هنر تشویق کنند. ابن سینا منطق دان، کتاب قانون در طب را سراسر بر اساس صغرا کبرای پی ریزی کرده، برابر کرده و نتیجه گیری منطقی را ابراز می دارد که جای شک و گمانی نماند.
ابن سینای روانشناس، در کتاب قانونش بحث هایی درباره روان شناسی و روان پزشکی دارد که واقعا مایه تعجب است. ابن سینا با وجود عمر کوتاه و با آن همه گرفتاری و دغدغه و اختفا و فرار و زندان، که گریبانگیرش بوده است، توانسته 476 کتاب و رساله در هر علمی از علوم متداول زمان خود را به جامعه تقدیم کند. که اکنون 246 کتاب و رساله او باقی و در کتابخانهای مختلف دنیا موجود است. ابن سینا، فیلسوف در فلسفه اش متأثر از افلاطونی نو بوده و کوشش کرده آن را با دین اسلام وفق دهد؛ که در این باره از ابن رشد بسیار پیشی گرفته و کمتر از ابن رشد از ارسطو تبعیت کرده است. با این همه چندی از کوته فکران او را کافر و زندیق خوانده اند. ابن سینای طبیب که قانون را نوشته، در حقیقت باید گفت که دایرةالمعارف طبی را به دنیا ارزانی داشته است. قانون در طب ابن سینا که شامل پنج کتاب است، تا قرن هفدهم در سراسر اروپا معتبرترین کتاب طبی بوده و در هر دانشگاهی آن را تدریس کرده اند، و حتی امروزه هم می توان از توجیهات و اشارات او بهره ها کسب کرد. شرح هایی که در دنیای اسلام بر کتاب قانون ابن سینا نوشته شده از علمای زیر است:
علی رضوان، متوفی 460 هجری قمری، امام فخر رازی، نجم الدین احمد نخجوانی، محمد بن محمود آملی متوفی بسال 733 ه.ق.، سعدالدین محمد فارسی، فخرالدین محمد خجندی، جمال الدین حلی، رفیع الدین گیلی، یعقوب بن اسحق سلوی، ابوالفرج یعقوب بن اسحق معروف به ابن القف، هبه الله یهودی مصری، حکیم محمد بن عبدالله آق سرایی، حکیم علی گیلانی، ......
حال که در دنیای اسلام راجع به ابن سینا نوشته ها را نوشتیم، بیایید که به خارج و به دنیای غرب سفری کنیم و ببنیم اروپائیان درباره ابن سینا چه عقایدی دارند و تا چه حد از او قدردانی کرده اند.
دکتر نجیب عقبقی از مصر کتابی را در سه جلد به نام المستشرقون تألیف کرده که در سال 1946 در دارالمعارف مصر چاپ و انتشار یافته است. در این کتاب هر چه آثار مستشرقین غربی است گرد آمده است؛ شصت و پنج صفحه کتاب مزبور اختصاص به ابوعلی سینا دارد.
کتابهای قانون و شفا، اثر ابن سینا بارها و بارها به زبانهای مختلف از جمله عربی، لاتین، فرانسوی و ایتالیایی ترجمه و در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شدند.
نوع مطلب :
برچسب ها : * ابو علی سینا *،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی س .کیانی
یکشنبه 10 فروردین 1393
یکشنبه 2 تیر 1398 05:40 ق.ظ

Kudos, Helpful stuff!
cialis diario compra generic cialis 20mg tablets cialis super acti estudios de cialis genricos cialis 20 mg cut in half cialis online napol preis cialis 20mg schweiz cialis soft tabs for sale only now cialis 20 mg free cialis
شنبه 1 تیر 1398 12:58 ب.ظ

Useful tips. Cheers!
cialis taglich cialis super acti generic cialis pro cialis 05 generic cialis at walmart cialis generisches kanada callus only now cialis 20 mg calis viagra vs cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:12 ب.ظ

Appreciate it, An abundance of data.

buy cialis online cheapest cialis pills price each il cialis quanto costa cialis generic tadalafil buy cialis sans ordonnance generic cialis 20mg tablets when can i take another cialis cialis patentablauf in deutschland precios de cialis generico can i take cialis and ecstasy
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:00 ق.ظ

Whoa quite a lot of fantastic data!
buy cialis online nz are there generic cialis link for you cialis price tarif cialis france buy cialis sample pack tadalafil cialis generico lilly cialis ahumada buy cheap cialis in uk click here take cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:16 ق.ظ

This is nicely said. .
buy cialis sample pack cialis dosage recommendations recommended site cialis kanada cialis prices order generic cialis online achat cialis en itali click now cialis from canada cialis online holland bulk cialis enter site very cheap cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:30 ب.ظ

Reliable data. With thanks.
cialis therapie cialis lilly tadalafi cialis canadian drugs 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en itali buying cialis on internet only now cialis for sale in us callus cialis generico milano we choice free trial of cialis
جمعه 24 خرداد 1398 01:59 ب.ظ

You mentioned it very well!
cialis patentablauf in deutschland acheter cialis kamagra online prescriptions cialis walgreens price for cialis we choice free trial of cialis cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis pharmacie en ligne rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis uk buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:32 ب.ظ

Great info. Thanks!
cialis tablets legalidad de comprar cialis cialis authentique suisse cialis coupon no prescription cialis cheap generic cialis levitra cialis price in bangalore trusted tabled cialis softabs click here to buy cialis cialis kamagra levitra
پنجشنبه 23 خرداد 1398 10:07 ق.ظ

Fantastic facts. Cheers.
link for you cialis price buy online cialis 5mg cialis tadalafil online cialis qualitat cialis professional yohimbe cialis soft tabs for sale buy cialis sample pack cialis arginine interactio prices on cialis 10 mg cialis dosage
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:55 ب.ظ

You stated this well!
cialis 5 mg effetti collateral cialis price thailand cialis great britain cialis dosage amounts where cheapest cialis cialis preise schweiz deutschland cialis online cialis coupons precios cialis peru buy name brand cialis on line
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:30 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis daily generic cialis soft gels if a woman takes a mans cialis get cheap cialis cialis 5 effetti collaterali cialis coupon callus viagra vs cialis vs levitra cialis dosage amounts precios cialis peru
شنبه 18 خرداد 1398 07:11 ق.ظ

Wow quite a lot of very good info.
non 5 mg cialis generici 5 mg cialis coupon printable cialis professional from usa dosagem ideal cialis cialis arginine interactio buy brand cialis cheap cialis mit grapefruitsaft cialis from canada cialis tablets australia wow cialis 20
شنبه 24 فروردین 1398 12:32 ق.ظ

You stated this exceptionally well.
how safe are canadian online pharmacies online pharmacies legitimate pharmacy near me northwest pharmacies canadian medications by mail canada online pharmacies pharmacy canada best pharmacy canada online prescriptions canadian pharmacies without an rx is trust pharmacy in canada legitimate
جمعه 16 آذر 1397 08:14 ق.ظ

Very good forum posts. Cheers.
cialis e hiv where do you buy cialis cialis generika cialis coupons cialis 5mg wow look it cialis mexico cialis 20 mg best price when will generic cialis be available canadian discount cialis generico cialis mexico
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:59 ب.ظ

Regards, I appreciate this.
rx cialis para comprar cialis pills boards achat cialis en europe 40 mg cialis what if i take interactions for cialis tadalafilo free cialis low dose cialis blood pressure precios de cialis generico free cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:12 ب.ظ

Valuable knowledge. Thank you.
cialis rckenschmerzen precios cialis peru tadalafil 5mg how do cialis pills work cialis reviews cialis tablets only here cialis pills prices on cialis 10 mg cialis generisches kanada click here take cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:51 ب.ظ

You made your point.
cialis 20mg preis cf order a sample of cialis cialis savings card cialis para que sirve cialis alternative cialis farmacias guadalajara cialis kaufen wo cialis mit grapefruitsaft warnings for cialis cialis generico in farmacia
یکشنبه 11 آذر 1397 05:19 ب.ظ

Effectively voiced really. !
cialis prices order generic cialis online i recommend cialis generico buy brand cialis cheap cialis en mexico precio cialis patentablauf in deutschland cialis sale online tadalafilo cialis online deutschland cialis therapie
یکشنبه 11 آذر 1397 05:10 ق.ظ

Thanks! Excellent stuff.
cialis prezzo al pubblico price cialis per pill tadalafil tablets cialis price in bangalore cialis generic tadalafil buy cialis 20mg preis cf cialis venta a domicilio we choice cialis pfizer india cialis kaufen cialis coupon
شنبه 10 آذر 1397 05:49 ب.ظ

Reliable material. Kudos!
cialis tablets for sale il cialis quanto costa cialis rckenschmerzen 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg schweiz cialis free trial click now buy cialis brand buy brand cialis cheap cialis price in bangalore cialis side effects
جمعه 9 آذر 1397 05:31 ب.ظ

Thanks, Loads of information.

buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg viagra cialis levitra we like it cialis price can i take cialis and ecstasy free cialis buy original cialis cialis rckenschmerzen opinioni cialis generico click here take cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:37 ق.ظ

Many thanks! Very good stuff.
viagra cialis levitra cialis price in bangalore cialis super acti cialis tablets australia we like it safe cheap cialis cialis generika in deutschland kaufen trusted tabled cialis softabs rezeptfrei cialis apotheke prix de cialis venta cialis en espaa
چهارشنبه 7 آذر 1397 06:02 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
import cialis cialis sans ordonnance cialis kamagra levitra does cialis cause gout compare prices cialis uk warnings for cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis australia org cialis para que sirve order a sample of cialis
جمعه 20 مهر 1397 03:12 ب.ظ

Great information, Thanks a lot!
buy levitra online levitra buy 10 mg levitra buy 10 mg levitra buy levitra 20 mg levitra 20 mg bayer prezzo vardenafil 20mg levitra online vardenafil buy generic levitra
سه شنبه 10 مهر 1397 10:03 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
cialis canada buy cialis cheap 10 mg cialis en mexico precio legalidad de comprar cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis professional yohimbe side effects of cialis cost of cialis cvs 5 mg cialis pharmacie en ligne purchase once a day cialis
یکشنبه 8 مهر 1397 10:34 ب.ظ

Nicely put, With thanks.
cialis 20 mg best price the best site cialis tablets precios cialis peru weblink price cialis cialis generic buy generic cialis cialis en mexico precio cialis 5mg prix cialis generika cialis coupons printable
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:08 ق.ظ

Terrific facts, Thank you.
cheap cialis buy cialis online nz cialis mit grapefruitsaft wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis best buy buying cialis on internet cialis tadalafil online buy cialis cialis 200 dollar savings card cialis for bph
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:59 ب.ظ

Cheers, I appreciate it.
callus canadian discount cialis buying cialis overnight cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho achat cialis en itali cialis italia gratis venta cialis en espaa comprar cialis navarr cialis tadalafil online
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:39 ق.ظ

Fine data. Regards.
buy viagra plus buy viagra next day delivery buy viagra online without a prescription blue pills viagra buy uk viagra nz buy best buy for viagra buy viagra online rx. viagra online pharmacy uk cheap sildenafil tablets
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:55 ق.ظ

Seriously loads of useful material!
cialis 20 mg effectiveness cialis generika cialis sicuro in linea how do cialis pills work calis where to buy cialis in ontario only now cialis 20 mg does cialis cause gout tadalafilo cialis pills in singapore
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic