دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

رفتار با كودكان لوس !

 

رفتار با كودكان لوس, كودكان لوس, برخورد با كودكان لوس, لوس کردن کودک

كودكان لوس در مقابل سختى ها حساس مى شوند و درمقابل لذت ها بى تفاوت ، هم چون ساقه نازك یك درخت كوچك در مقابل هر نسیمى مى لرزند و كوچك ترین حادثه سوئى آنان را ناراحت مى كند، تا جائى كه یك حادثه كوچك این فرزندان ناز پرورده را به فكر خودكشى مى اندازد!


رفتار با كودكان لوس !

 

رفتار با كودكان لوس, كودكان لوس, برخورد با كودكان لوس, لوس کردن کودک

كودكان لوس در مقابل سختى ها حساس مى شوند و درمقابل لذت ها بى تفاوت ، هم چون ساقه نازك یك درخت كوچك در مقابل هر نسیمى مى لرزند و كوچك ترین حادثه سوئى آنان را ناراحت مى كند، تا جائى كه یك حادثه كوچك این فرزندان ناز پرورده را به فكر خودكشى مى اندازد!

محبت به کودک
حال که از محبت به فرزند صحبت به میان آمد، سوال این است که چقدر به آنها محبت کنیم؟ آیا محبت کردن به معنای این است که در برابر کارهای بد و ناپسند آنها سکوت کنیم؟ اگر آنها را زیاد ببوسیم و نوازش کنیم ، لوس و بی مسئولیت نمی شوند؟ چه کار کنیم که فرزندانمان مملو از عشق و محبت ما شوند و از طرفی لوس هم نشوند؟

 اول اعتدال در محبت 
در ابراز محبت و تكریم شخصیت كودك، نباید راه افراط را پیمود.زیرا در آن صورت علاوه بر این كه نمى توان نتیجه صحیح تربیتى گرفت ، بلكه شخصیت كودك در اثر زیاده روى والدین در ابراز محبت هاى نابه جا، لطمه جبران ناپذیرى خواهد خورد. چرا كه این كودك از خود راضى ، از جامعه توقعات و انتظارات نابه جایى خواهد داشت و در صورت بى اعتنایى دیگران به این خواسته هاى بى مورد،كودك ناز پرورده از زندگى بیزار و مایوس شده و دچار عقده حقارت خواهد شد. آرى :


ناز پرورده تنعم نبرد راه به جاى                     عاشقى شیوه رندان بلاكش باشد

 

به عنوان مثال بعضی ها از شدت علاقه به فرزند ، هیچ گونه مسئولیتی به او نمی دهند و با گفتن این که هنوز بچه است ، خودشان تمام کارها را انجام می دهند. پسر سی و دو ساله ای را می شناسم که هنوز بیکار است و هر زمان کاری برای او پیدا می شود، مادرش آن کار را رد می کند و می گوید: وای آخه بچم این همه، تو راه باشه!؟ و یا آخه ساعت کاریش زیاده ، بچم خسته می شه... این در حالی است که پدر پیر و مریض او تا اواخر شب در حال کار کردن است!!!

امام باقر علیه السلام مى فرماید: بدترین پدران آن هایى هستند كه در نیكى و محبت كردن به فرزندان خود زیاده روى نمایند. (تاریخ یعقوبى ، ج 2، ص 320)
 
استاد شهید مرتضى مطهرى رحمة الله ، در مورد آثار زیان بار افراط در محبت كودكان مى نویسد:

رو سو كتابى دارد به نام امیل كه در فن تربیت كودك نوشته است . كتاب جالبى است ، امیل نام كودك فرضى و افسانه اى است كه وى در كتاب خود او را تحت تربیت قرار مى دهد و به پرورش همه جنبه هاى جسمى و روانى او توجه مى كند. در همه موارد ایده روسو این است كه امیل را درحال ممارست با طبیعت و پنجه در پنجه طبیعت و در دامن سختى ها پرورش دهد.

وى معتقد است كه بدبخت ترین كودكان ، آن هایى هستند كه والدین آن ها، آنان را در ناز و نعمت پرورش مى دهند؛ نمى گذارند سردى و گرمى دنیا را بچشند و پستى و بلندى جهان را لمس كنند، این گونه كودكان در مقابل سختى ها حساس مى شوند و درمقابل لذت ها بى تفاوت ، هم چون ساقه نازك یك درخت كوچك در مقابل هر نسیمى مى لرزند و كوچك ترین حادثه سوئى آنان را ناراحت مى كند، تا جائى كه یك حادثه كوچك این فرزندان ناز پرورده را به فكر خودكشى مى اندازد. و از آنطرف هر چه موجبات لذت به آن ها داده شود، به هیجان نمى آیند و نشاط پیدا نمى كنند.این گونه انسان ها هرگز طعم نعمت ها را درك نمى كنند، گرسنگى نچشیده اند تا مزه غذا را فهمند، بهترین غذاها براى ایشان كم ارج تر و كم لذت تر از نان جوینى است یك بچه دهاتى مى خورد.( عدل الهى ، ص 187 و 188).

به همین جهت امام كاظم علیه السلام فرمود: چه خوب است كه فرزندان را در كودكى به كارهاى سخت و تحمل مشكلات وادار كرد تا در بزرگى حلیم و بردبار باشند. (وسائل الشیعه ، ج 21، ص 479).
 
سعدى با نقل حكایتى این واقعیت را به نحو زیبایى ترسیم مى كند: پادشاهى با غلامى در كشتى نشسته بود. غلام هرگز دریا ندیده بود و محنت كشتى نیازموده ؛ گریه و زارى آغاز كرده و لرزه بر اندامش افتاد. چندان كه ملاطفت كردند آرام نیافت .

ملك را عیش از او منغض شد و چاره ندانستند. حكیمى در آن كشتى بود، گفت اگر فرمائى من او را خاموش كنم ؟ پادشاه گفت : غایت لطف باشد. حكیم فرمود:تا غلام را به دریا انداختند. بارى چند غوطه بخورد. پس ، از مویش گرفتند و سوى كشتى آوردند. غلام به هر دو دست در سكان كشتى آویخت . چون برآمد به گوشه اى نشست و قرار یافت . ملك را تدبیر حكیم پسند آمد.


گفت : در این چه حكمت بود؟ گفت :اى خداوند! غلام از اول ، محنت غرق شدن نچشیده بود و قدر سلامت كشتى را نمى دانست. هم چنین :قدر عافیت كسى داند كه به مصیبتى گرفتار آید. (گلستان سعدى ، باب اول ، حكایت 7)

اگر بچه هر چه می خواهد در اختیار داشته باشد، تا آخر عمر از دیگران ، از همسرش، از همکارانش همین توقع را خواهد داشت و  طبیعتا آنها هم نمی توانند همه خواسته های او را انجام دهند و ناراحتی آن برای فرزند ما خواهد بود.

توجه داشته باشید که محبت با مسئولیت ندادن به بچه، انجام خواسته های نابه جای او و سکوت در برابر کارهای ناپسند متفاوت است.به قول معروف هر چیز به جای خود نیکوست.
 
قاطع ‌بودن‌
وقتی‌ صحبت‌ از قاطع ‌بودن‌ به‌ میان‌ می ‌آید، برخی‌ از والدین‌ تصور می‌كنند كه‌ جدی‌ و قاطع‌ بودن‌ به‌ این‌ معناست‌ كه‌ مثلاً پرخاشگر هم‌ باشیم‌ و یا این‌ كه‌ چنانچه‌ فرزندمان‌ از ما پیروی‌ نكرد، با زور و خشونت‌ مواردی‌ را به‌ او تحمیل‌ كنیم و یا به او محبت نکنیم و نگوییم که دوستش داریم.

حال‌ آن‌ كه‌ در مقوله‌ های‌ تربیتی، قاطع‌ و جدی‌ بودن‌ به‌ این‌ معناست‌ كه‌ از اصولی‌ پیروی‌ كنیم‌ و قوانینی‌ برای‌ فرزندانمان‌ داشته‌ باشیم، به‌ علاوه، اصرار به‌ اجرای‌ آن‌ قوانین‌ در خانواده‌ وجود داشته‌ باشد. ثبات‌ خُلق‌ و ثبات‌ اندیشه‌ و رفتار در والدین‌ ضروری‌ است. چنانچه‌ اصول‌ تربیتی‌ خود را تغییر دهیم‌ و به‌ گفته‌ های‌ خود چندان‌ اعتقادی‌ نداشته‌ باشیم، فرزندان‌ به‌ اصول‌ و قوانین‌ خانواده‌ پایبند نخواهند شد.

تشویق‌ و تنبیه‌ دو روش‌ متفاوت‌ تربیتی‌ هستند و بایستی‌ ویژگی‌هایی‌ داشته‌ باشند تا مۆثر واقع‌ شوند. این‌ دو روش‌ چنانچه‌ به‌ موقع‌ و با اصول‌ درست‌ اعمال‌ گردند، می ‌توانند از لوس‌ شدن‌ كودكان‌ جلوگیری‌ كنند. معمولاً كودكان‌ لوس، والدین‌ تسلیم‌ شونده‌ دارند. آنها در مقابل‌ خواسته‌ های‌ كودك‌ فوراً تسلیم‌ می‌شوند و هر آن‌ چه‌ كه‌ او طلب‌ كند، برایش‌ فراهم‌ می‌كنند. در خانواده‌ای‌ كه‌ كودك‌ لوس‌ پرورش‌ داده‌ می‌شود، اثری‌ از روش‌های‌ تنبیهی‌ مناسب‌ دیده‌ نمی ‌شود.

زخم زبان و تنبیه بدنی به نگرش بچه ها آسیب میی رساند ؛ اما بعكس محدودیت های معقول و مناسب سن كودك واقعا عزت نفس را در او پدید می آورد . برخورد قاطعانه ، اما محترمانه با فرزندان ، عشق و علاقه را نشان می دهد . شما می توانید با رعایت  تعادل حساس بین بیان عشق بدون شرط ، حمایت از مهارت های رشدی كودك و توقع انتظار رفتار پسندیده ، عشق و محدودیت را همزمان برقرار كنید.

 منبع:کتاب حقوق متقابل والدین و فرزندان،عبدالکریم پاک نیا


نوع مطلب :
برچسب ها : رفتار با كودكان لوس !،
لینک های مرتبط : دبستان دخترانه بهاران باعملک،
معاون آموزشی س .کیانی
یکشنبه 10 فروردین 1393
یکشنبه 2 تیر 1398 12:00 ب.ظ

Incredible all kinds of beneficial knowledge.
prix cialis once a da discount cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei sterreich are there generic cialis generic cialis pro buying brand cialis online cialis cipla best buy wow cialis 20
شنبه 1 تیر 1398 09:17 ب.ظ

Cheers, Plenty of material.

rezeptfrei cialis apotheke cialis pills cialis canadian drugs cialis for sale south africa cialis diario compra cialis kaufen wo dose size of cialis cialis generico cialis prices when can i take another cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:50 ب.ظ

Cheers, Plenty of stuff.

cialis daily dose generic cialis super acti cialis generique 5 mg cialis vs viagra generic for cialis click now cialis from canada cialis prezzo di mercato cialis daily new zealand ou acheter du cialis pas cher are there generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

You explained this terrifically.
can i take cialis and ecstasy cialis authentique suisse cialis 5 mg effetti collateral callus buying cialis overnight ou trouver cialis sur le net cialis 20mg prix en pharmacie cialis kaufen wo canadian discount cialis tadalafil
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:42 ق.ظ

You actually mentioned this well.
side effects of cialis cialis 200 dollar savings card generic cialis with dapoxetine buy cialis online legal buy cialis online legal how to buy cialis online usa chinese cialis 50 mg cipla cialis online brand cialis generic what is cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:27 ق.ظ

Nicely put. Regards.
recommended site cialis kanada buy cheap cialis in uk safe dosage for cialis prix de cialis bulk cialis i recommend cialis generico ou trouver cialis sur le net acquisto online cialis cialis preise schweiz buy online cialis 5mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:08 ب.ظ

Kudos. Good information.
price cialis best cialis purchasing where to buy cialis in ontario buy cialis online legal 5 mg cialis coupon printable no prescription cialis cheap canadian drugs generic cialis does cialis cause gout order a sample of cialis where cheapest cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:43 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
preis cialis 20mg schweiz cialis baratos compran uk low cost cialis 20mg cialis generika in deutschland kaufen only best offers 100mg cialis cialis billig cialis generika cialis for sale south africa click here cialis daily uk cialis patent expiration
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:27 ق.ظ

Regards, Terrific information.
cialis daily cialis patentablauf in deutschland recommended site cialis kanada buying cialis in colombia cialis prezzo di mercato generic for cialis precios cialis peru costo in farmacia cialis cialis kaufen bankberweisung cialis en mexico precio
جمعه 24 خرداد 1398 05:54 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
opinioni cialis generico viagra or cialis buy cialis when will generic cialis be available cialis 30 day trial coupon cialis herbs free cialis cialis name brand cheap cialis daily new zealand side effects of cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:08 ق.ظ

Useful postings. Kudos!
ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo in linea basso cialis savings card generic cialis at the pharmacy look here cialis order on line warnings for cialis buy cialis online cheapest generic cialis pro cialis canada cialis pills price each
شنبه 18 خرداد 1398 07:53 ب.ظ

Thanks! Good stuff!
cialis 20mg preis cf cialis ahumada only best offers cialis use cialis super acti cialis lilly tadalafi cialis 10mg prix pharmaci cialis pills boards if a woman takes a mans cialis generic cialis pill online we choice cialis uk
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:29 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it!
cialis en mexico precio cialis online deutschland cialis dose 30mg tadalafil cialis rezeptfrei tadalafil 20 mg generic low dose cialis cialis 5 mg schweiz cialis online napol cialis coupons printable
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:57 ق.ظ

Amazing all kinds of excellent material!
wow look it cialis mexico calis prices for cialis 50mg cialis venta a domicilio warnings for cialis buy cialis sample pack cialis alternative cialis 20mg preis cf cialis generico milano chinese cialis 50 mg
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:22 ق.ظ

Wow quite a lot of fantastic material.
cialis 5 mg scheda tecnica compare prices cialis uk cialis prices in england cialis from canada cialis online deutschland callus cialis for sale get cheap cialis achat cialis en suisse tadalafilo
دوشنبه 12 آذر 1397 10:24 ق.ظ

Whoa plenty of good information.
cialis australia org prix cialis once a da buy online cialis 5mg buy cialis uk no prescription callus cialis 30 day trial coupon cialis from canada cialis venta a domicilio viagra cialis levitra cialis taglich
یکشنبه 11 آذر 1397 10:44 ب.ظ

This is nicely said! .
cialis generika in deutschland kaufen rx cialis para comprar cost of cialis per pill calis cipla cialis online cialis canada on line cialis per paypa cialis 5 mg click here cialis daily uk cialis 5 mg funziona
یکشنبه 11 آذر 1397 09:45 ق.ظ

You definitely made the point!
cialis coupon cialis en mexico precio cialis 20mg generic cialis soft gels cialis from canada cialis coupon buy cialis acheter cialis kamagra cialis et insomni cialis coupons printable
شنبه 10 آذر 1397 10:57 ب.ظ

You've made the point!
cialis savings card buy original cialis miglior cialis generico cialis side effects dangers cialis kamagra levitra cialis kaufen bankberweisung the best choice cialis woman cialis 10 doctissimo we choice cialis uk venta cialis en espaa
شنبه 10 آذر 1397 09:39 ق.ظ

Incredible a good deal of good advice!
cialis kaufen cialis 20 mg cost cialis 05 cialis cost cialis flussig cialis generika in deutschland kaufen cialis pills in singapore cialis generico lilly cialis from canada cialis 5 mg schweiz
جمعه 9 آذر 1397 10:22 ب.ظ

You said it nicely..
enter site 20 mg cialis cost cialis generique 5 mg canada discount drugs cialis buying cialis on internet cialis italia gratis link for you cialis price cialis flussig cialis et insomni only best offers 100mg cialis viagra or cialis
جمعه 9 آذر 1397 10:25 ق.ظ

Wow tons of excellent data.
generic cialis with dapoxetine cialis kaufen bankberweisung cialis from canada canadian drugs generic cialis precios de cialis generico cialis 5 mg schweiz look here cialis cheap canada cialis generico lilly cialis 30 day trial coupon cialis en mexico precio
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Nicely spoken indeed. .
trusted tabled cialis softabs acquisto online cialis cialis 5 effetti collaterali generic cialis at walmart tadalafilo side effects of cialis cialis prezzo in linea basso ou trouver cialis sur le net dose size of cialis cialis wir preise
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:03 ب.ظ

Great material. Cheers.
generico cialis mexico cialis cost buy online cialis 5mg cialis rezeptfrei sterreich cialis tablets for sale online cialis cialis online only best offers 100mg cialis fast cialis online canadian drugs generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:26 ب.ظ

Useful posts. Appreciate it!
cialis 20 mg best price prices for cialis 50mg buy cheap cialis in uk cialis per paypa cialis prices in england discount cialis get cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis professional from usa cialis dosage
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Whoa tons of valuable material.
the best choice cialis woman cialis arginine interactio side effects of cialis dose size of cialis click now buy cialis brand generic cialis pill online cialis reviews cialis daily reviews comprar cialis 10 espa241a cialis patent expiration
دوشنبه 9 مهر 1397 06:49 ب.ظ

You revealed this well.
cialis authentique suisse brand cialis nl wow cialis 20 cialis great britain cialis y deporte interactions for cialis cialis generico postepay usa cialis online cuanto cuesta cialis yaho cilas
یکشنبه 1 مهر 1397 04:11 ب.ظ

Many thanks, I like it.
canada viagra candida viagra canadian pharmacy viagra canadian cialis how safe are canadian online pharmacies pharmacy canada canadian medications online best canadian pharmacies online online canadian discount pharmacies canadian pharmaceuticals reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:14 ب.ظ

Amazing a good deal of amazing information.
cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cheapest cialis price cialis per pill viagra vs cialis vs levitra 200 cialis coupon cialis reviews cialis 5 mg funziona order cialis from india achat cialis en itali cialis dosage recommendations
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:04 ق.ظ

Well spoken indeed! !
viagra tablets buy online buy viagra pfizer online viagra order how to get viagra cheap i want to buy viagra buy real viagra online where i can buy viagra how to buy generic viagra online best buy for viagra viagra to buy online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو