تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - مقاله روش های افزایش انضباط در مدارس ابتدایی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

موضوع:

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

 

چكیده :

راههایی پیشنهاد كرده و نحوه استفاده از روش ها را نیزمورد بحث قرار داده ایم.

كلید واژه‌ها(واژه‌های كلیدی):انضباط هدف از نوشتن این مقاله بررسی علل  بی انضباطی و كمك به مدیران و معلمان برای برخورد با دانش آموزان بی نظم می باشد. به این منظور ابتدا بی انضباطی را در دیدگاه افراد مختلف تعریف نموده سپس تعریف نسبتاجامعی از آن ارائه می شودیکی از تعاریف مناسب عبارتست از: " انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نا معقول توسط دانش آموزان كه سازماندهی كلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می كنند و باعث كاهش كارایی معلم و دانش آموزان شده و معلم را در رسیدن به هدف اصلی خود كه همان ارتقای دانش آموزان است به چالش می كشاند".

با توجه به تحقیق "كانین "كه مشكلات بی انضباطی را از اقدامات پیش‌گیرانه‌ی معلم می‌داند. راههای برای پیش‌گیری این عمل ارائه می شود. سپس علل بی‌انضباطی را بررسی كرده‌ و راههایی برای كاهش این علل ارائه خواهد شد. برای برخورد با رفتارهای بی‌انضباطی و بی‌انضباطانه نیز باتوجه به دیدگاههای دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع

 


مقدمه:

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آنها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسائل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتار ها داشته باشند.

در زمینه‌ی بی ‌انضباطی دانش‌آموزان،معلمان باید پاسخگوی سوالاتی از قبیل این سوالات باشند.

  بی‌انضباطی چیست و چگونه میتوان انضباط را آموخت؟

2- چگونه می توان از بروز رفتار های نا مناسب دانش‌آموزان كه نظم و انضباط كلاس را مختل می‌كنند جلوگیری كرد؟

 علل بی انضباطی دانش‌آموزان كدامند؟

 چگونه میتوان این رفتارهارا كاهش داد یا از بین برد ؟

در این مقاله سعی شده است بابررسی منابع علمی ونقد آنهابه سوالات فوق پاسخهای مناسب وکاربردی داده شود. 

 

تعریف انضباط و بی انضباطی:

نظم و انضباط تعاریف متعددی دارد. عده‌ای كنترل رفتار فراگیرندگان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند, برخی معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و كلاس است، به نحوی كه سبب افزایش یادگیری ‌شود.صفوی (1383)می گوید«انضباط عبارت است از :اعمال قواعد و مقرراتی كه یادگیری را تسهیل می‌كند و اخلال در كلاس را به حداقل كاهش می دهد».لوفرانسوا(1991) معتقد است «انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطلاق می‌شود كه مانع سر زدن رفتارهایی از دانش آموز است كه فعالیت كلاسی را مختل یا تهدید به اخلال می كند» (صفوی به نقل از زمانی 1378 )اصغری پور بی‌انضباطی را اینگونه تعریف می كند :«هر نوع رفتاری كه از ارزش‌های پذیرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و دارای تكرار شدت و مداومت است و در زمانها و مكانهای متعدد اتفاق می افتد و همچنین رفتاری است كه با درماندگی و كاهش كارایی فرد همراه است». ایزابل كلاك:«بی انضباطی را رفتاری می داند كه از طرف تعدادی از دانش‌آموزان انجام می شود و مشكلاتی را برای فرد معلم به وجود می‌آورد و معلم را در راه رسیدن به هدف كه ارتقای تحصیلی دانش‌آموزان است با مشكل روبرو می‌كند و مانع از پیشرفت كار تحصیلی می شود و رفتار آنان نا معقول و نا منظم است ».با وجود تعاریف بالا بی انضباطی را می توان اینگونه تعریف كرد : انجام دادن هر عمل یا رفتار پذیرفته نشده و نا معقول توسط دانش‌آموز كه سازماندهی مدرسه وکلاس را مختل یا تهدید به اخلال می كند و باعث كاهش كارایی معلم و دانش‌آموزان شده و معلم را در رسیدن به هدف اصلی خود باز می دارد.

 

 

آموزش انضباط:

انضباط را می توان از كودكی به افراد آموخت زیرا در كودكی افراد می توانند بهتر بیاموزند وبهتر بدان عادت كنند.

 علی قائمی راههای زیر را برای نظم بخشیدن به كودكان توصیه می‌كند .

1.      آموزش‌ها: یعنی باید به كودك آموزش دهیم تا در دنیا ی جدید بدون سردرگمی زندگی كند .

2.       تذكرات: باید از انضباط برای كودك تعریف كرده و آن را لازمه‌ی موفقیت بدانیم

3.تهیه مقررات : تهیه مقررات و تنظیم آن به كودكان یك كار اساسی است و باید قوانین منطقی در نظر بگیریم.

4.جنبه الگویی : باید برای كودك الگو بوده و عامل و مجری نظم باشیم و اگر خود منظم نباشیم انتظار نظم از كودك بیهوده است .

       5. تنظیم برنامه : باید سعی كنیم با برنامه‌ای به زندگی كودك نظم ببخشیم.

        6.نشان دادن آثار : كودك را باید از فواید نظم و زیانهای بی نظمی آگاه كنیم.

          7.سپردن مسولیت : باید مسئولیت‌هایی در رابطه بانظم به كودك بسپاریم برای                      مثال:مسولیت نظم اتاق   

    8.زمینه سازی برای عادات: اگر بتوان رعایت نظم را بخشی از زندگی كودك كرد در آن صورت كودك به آن عادت خواهد كرد .

 

«پیش‌گیری از بی‌انضباطی»

پیش‌گیری از رفتار نا مطلوب دانش‌آموزان به‌دو دلیل مهم است :

1.به دلیل عملی :یعنی پیش‌گیری از بروز رفتار نامطلوب آسان‌تر از تغییر آن است.

2.      به دلیل انسانی: یعنی معلم خود را مسئول اصلاح و بر طرف كردن رفتار نا مطلوب دانش‌آموز می‌داند ( كدیور1379)."كانین"(1970)در تحقیق خود به مقایسه رفتار معلمان در كلاس‌های دارای رفتار نامطلوب و كلاس ‌های عادی پرداخته است. و تفاوت‌این كلاس‌ها را در نحوه پاسخ گویی معلمان به رفتارهای نامطلوب نمی‌دانند بلكه آن را ناشی از اقدامات پیش‌گیرانه‌ی آنها می‌داند (صفوی ,نقل از كدیور1383ص431)

 

معلم باید به نكاتی كه باعث قطع ارتباط در كلاس می‌شود و همچنین به نیازهای دانش‌آموزان توجه كند و نباید اجازه‌ی گستاخی به دانش‌آموزان دهد و برای پیش‌گیری از رفتار نامطلوب دانش‌آموزان به نكات زیر توجه كند:

1.   رفتارهای بی نظم را مشخص و قوانین كلاس را مطرح كند و دانش‌آموزان ملزم به رعایت آن شوند تحقیقات مشیل وروتر نشان داده است كه مدرسه ای موفق است كه نظامی خوب داشته باشد . آنها مشخصات نظام خوب را این گونه بیان كرده اند :1. تعداد قوانین مدرسه اندك بوده و به طور منظم اعمال می شود 2. قوانین مرتبط با جامعه تحصیلی آنهاست 3. مهمترین مشخصه قوانین قابلیت انعطاف آن است 4. خط مشی و حدود روابط دانش آموز و شاگرد مشخص باشد 5. تصمیمات متخذه از طرف معلم مستبدانه نباشد 6. در جهت موفقیت افراد (دانش‌آموزان ) تدریس می‌شود 7. مدرسه در حرف و عمل نشان می‌دهد كه خواهان حل مشكل دانش‌آموزان است 8 . نیازهای دانش‌آموزان تشخیص داده می‌شود 9 . برای حل مشكل دانش‌آموزان نا منظم هسته‌ای متشكل ازسر معلم مقام ارشد و معاون مدرسه وجود دارد .( فونتانا1987)

2.       بطور انفرادی با افراد نا منظم برخورد كرده دلایل بی نظمی را جویا  ‌شوند .

3.      دانش‌آموزان باید رفتار مطلوب و مورد نظر معلم را بشناسند .

4.       بی‌توجهی به رفتار نا منظم دانش‌آموزان باعث می‌شود تا وی احساس كند كه معلم فردی نا كارآمد است .

5.      شرط لازم برای اجرای قوانین قابل درك و فهم بودن آن برای دانش‌آموزان است.

6.      آغاز كلاس با جذابیت و متعاقب آن دادن آزادی بیشتر به دانش‌آموز

7.      علاقه‌مند كردن دانش‌آموز به درس با یادگیری معنادار (كدیور1379)

علل بی انضباطی دانش‌آموزان

بروز رفتارهایی از دانش‌آموزان كه انضباط كلاس را مختل می‌كند تنها به معلم ،كلاس درس مربوط نیست بلكه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی،خانوادگی،اجتماعی وجود دارند كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش‌آموزان فراهم می‌كنند . این عوامل را می‌توان به مواد زیر تقسیم بندی كرد :

الف :علل مربوط به دانش آموزان: گاهی علل بی نظمی در كلاس ناشی از خود دانش‌آموزان است مانند:

1.ناراحتی‌های جسمی، روحی و روانی   

 2.نداشتن علاقه و انگیزه

3. سردرگم بودن و بی‌توجهی به انتظارات معلم و كلاس  4.نداشتن برنامه‌ی شخصی مطالعه

5.كم خوابی و خستگی مفرط         

    6. انجام ندادن تكالیف خود

7.تغذیه نامناسب                            

   8.ناامیدی به آینده

9.استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم(صفوی)

دانش‌آموزان كه مشكلات خاصی ایجاد می‌كنند در نظر فونتاناشامل دو دسته‌اند :

1.   شاگردان سرآمد :چون بهره‌ی هوشی بالایی دارند ، سطح درس خیلی پایین‌تر از توانایی آنهاست پس به طور خلاصه خستگی و كسالت مشكلاتی پدید می‌آورند.

2.   كودك آسیب دیده شدید : به علت مشكلات بنیادین روانی كه درآنها وجود دارند به نوعی ناسازگاری رسیده‌اند و رفتارهای نامطلوب را به وجود می‌آورند ( فونتانا1987)

ب)علل مربوط به معلم

1. فقدان آمادگی جسمی ، روحی و روانی معلم     

 2.نامناسب بودن وضعیت ظاهری معلم

3. نا آگاهی از روش‌های جدید تدریس واستفاده از روش‌های سنتی

4. بی علاقگی به شغل معلمی                       

  5.ناتوانی در بر قراری ارتباط مطلوب با دانش‌آموزان

6.تبعیض گذاشتن بین دانش‌آموزان               

    7.نا مناسب و نا رسا بودن صدای معلم

8.نداشتن طرح درس                                         

9.بی‌توجهی به دانش‌آموزان

10. فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش‌آموزان 

   11.استفاده نامناسب از تشویق و تنبیه

12.بی‌حوصلگی و نداشتن صبر و سعه صدر     

 13.بی نظمی معلم ( دیرآمدن به كلاس و ترك كردن زود هنگام آن)

14. تسلط نداشتن به موضوع مورد یادگیری   

   15.بی‌توجهی به مسائل و مشكلات دانش‌آموزان

16.مبهم بودن توقعات و انتظارات معلم            

 17.بروز رفتارها و حركات نامنظم دركلاس

18.تحقیر و تمسخر دانش‌آموزان               

 19.نداشتن روحیه‌ی انتقاد پذیری و خودداری از پاسخ‌گویی به سوالات دانش‌آموزان

 20. ناآگاهی از روش‌های اصلاح رفتار

21. علاوه بر اینها شخصیت معلم نیز ممكن است نقش عمده‌ای در بی‌نظمی و یا برقراری نظم و انضباط كلاس داشته باشد،چنانچه برخی روانشناسان معتقداٌ در جایی كه دانش‌آموزان معلم خود را از صمیم قلب دوست داشته باشند بی انضباطی وجود نخواهد داشت.(صفوی1383)

ج)علل مربوط به كلاس درس:

محیط مدرسه را می‌توان از دو بعد فیزیكی و عاطفی مورد بررسی قرار داد.

تأثیر محیط فیزیكی كلاس:وضعیت فیزیكی كلاس مانند،نظافت و پاكیزگی،برخورداری از نور و هوای مناسب ،میز و صندلی راحت وكافی،تخته و وسایل سرمایشی و گرمایشی مناسب نقش انكارناپذیری در ایجاد نظم و انضباط كلاس دارند (همان)."مارلند"(1975)در اهمیت محیط فیزیكی كلاس می‌گوید :«تأثیر فیزیكی كلاس می‌تواند كمك یا مانعی درآموزش باشد و بخشی از هنر كلاس داری استفاده‌ی مناسب از فضای كلاس است» (صفوی،نقل از زمانی1378).

در كلاس كه وسایل سرمایشی یا گرمایشی مناسب وجود نداشته باشد ،دانش‌آموزان به دلیل سرمای زیاد یا گرمای بیش از اندازه نمی‌توانند راحت بنشینند .از این رو مجبور می‌شوند دست به اعمالی بزنند كه نظم كلاس را مختل كند .(صفوی1383)

 

 

تأثیر محیط عاطفی كلاس :

علاوه بر عوامل فیزیكی كلاس ، عوامل عاطفی مانند تعویض مكرر برنامه‌ی درسی ،برخورد نامناسب دست اندركاران ستادی مدرسه با دانش‌آموزان ،یكنواخت بودن برنامه‌های صبحگاهی  یا عصرگاهی مدرسه بی‌توجهی به خواسته‌هاو انتظارات معقول دانش‌آموزان و....را می‌توان نام برد كه شرایط و موقعیت را برای بروز رفتارهای نامطلوب دانش‌آموزان فراهم می كند.

د)علل مربوط به خانواده:

صاحب نظران روانشناسی تربیتی یكی از مهمترین نهادهای موثر در تربیت و رفتار آدمی را خانواده می‌دانند؛زیرا محیط خانواده اولین و با دوام‌ترین عامل در تكوین شخصیت كودكان و نوجوانان می‌باشد(صفوی1383)عوامل متعدد می‌تواند در رفتار كودكان و نوجوانان تأثیر بگذارد (از جانب خانواده)كه به موارد زیر اشاره می‌كنیم.

1.     فضای روانی و عاطفی ؛

منظور مجموعه روابط و تعاملات روانی و عاطفی است كه بین اعضای خانواده وجود داشته باشدو بصورت مستقیم(آموزش‌های اخلاقی و...)یا غیر مستقیم(همانند سازی و تقلیدو...)رفتار فرزندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

2.    شرایط ناسالم خانوادگی:

 شامل مواردی مانند طرد كودك ،تنبیه شدید ، عدم توجه به نیازهای اساسی كودك ،انتظار نابجا از كودك و... می‌باشد.

 

 

 

 

3. فقدان والدین:

 نبود هر یك از والدین ، بویژه مادر چنانچه با كمبود ارضای نیازهای طبیعی و اساسی همراه شود اثرات ناگواری در شرایط اجتماعی كودك خواهد گذاشت.

4.عدم ثبات قوانین و معیارهای اخلاقی:

 چنانچه در محیط خانه اصول اخلاقی معینی حكم فرما نباشدیااینكه اصول ثابت باشندویابرای كودك تبیین نگردند درایجاد مشكلات رفتاری كودك نقش خواهند داشت .

5.ترتیب ولادت: 

 از دیدگاه آلفرد آدلرترتیب ولادت در رفتارهای افراد نقش دارد آدلر معتقد است جایگاه ویژه فرزندان با تولد فرزند بعدی تهدید می‌شود و فرزند آخر نگران از دست دادن موقعیت خود نخواهد بود.(اصغری پور1380)اختلافات خانوادگی و بی‌نظمی دار خانواده سبب تأثیر نامطلوب در رفتار فرد شده و زمینه‌ی لازم را برای بروز رفتارهای مخرب فراهم می‌آورد و به این ترتیب نظم وانضباط كلاس را به هم می‌زند .(صفوی)

 ه)علل مربوط به روابط اجتماعی :

عوامل اجتماعی اغلب به طور مستقیم تأثیر شگرفی در رفتارهای دانش‌آموزان می‌گذارد (همان)از بین عوامل اجتماعی موثر در رفتارهای دانش‌آموزان به موارد زیر اشاره می‌كنیم:

1.   طبقه‌ی اجتماعی: شامل مواردی مانند میزان سواد والدین ، فرهنگ حاكم برخانواده و .... كه هر كدام به نوعی تأثیر می‌گذارد.

2.      گروه همسالان : مهمترین الگوی كودكان پس از والدین كه تأثیر زیادی در رفتار كودكان می‌گذارد.

3.   عوامل اجتماعی دیگر:از قبیل تلوزیون كه به عنوان الگوی رفتاری از عوامل مهم تعیین كننده در رفتار است . (اصغری پور 1380)

و)عوامل روانی :

از عوامل روانی موثر در اختلا‌لات رفتاری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

1.تعارض :یعنی فرد در مقابل دو هدف قرار گرفته كه قادر به انتخاب یكی نیست پس با انتخاب یكی در مقابل دیگری احساس محرومیت می‌كند و موجب پدیدار شدن فشار و ناراحتی می‌شود.

2.ناكامی:منظور ناراحتی شدید از نرسیدن به یك هدف است . وقتی برای رسیدن به چیزی از لحاظ روانی برنامه‌ریزی می‌كنیم و به آن نرسیم دچار سرگردانی شده و موجب ناراحتی می‌شود .

3. استرس: هنگامی كه مجموعه‌ای از عوامل روانی درونی و بیرونی در ذهن فرد تبدیل به ساختار تهدید كننده یا آسیب روانی می‌شود  موجب ایجاد فشار و ناراحتی روانی می‌شود. (اصغری پور1380)

برخی از راههای از بین بردن یا كاهش عوامل بی نظمی 

برای كاهش عوامل بی نظمی دانش‌آموزان باید میان خانه ومدرسه هماهنگی وجود داشته باشد. (صفوی1383)

برای كاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهای به عنوان واكنشی نسبت به حقایق آشكار شده توسط مشاهده را داشته باشد. (فونتانا1987 )

برای كاهش عوامل بی نظمی موثر از كلاس باید شرایط فیزیكی كلاس را بهتر كنیم و روابط بین كاركنان و دانش‌آموزان بهتر شود .

برای كاهش این عوامل در خانواده باید والدین فرزندان خودرا به انضباط تشویق كرده و وظایف شان را در قبال فرزندان خود به خوبی اجرا كنند. (صفوی 1383)

        

 راههای كاهش یا حذف رفتار های بی نظمی

در آموزش و پرورش وظیفه معلمان تنها این نیست كه به ایجاد و تقویت رفتار مطلوب اقدام كند بلكه باید رفتار نا مطلوب دانش آموز را كاهش داده  یا از بین ببرند. برای از بین بردن رفتار نا مطلوب روشهای زیر توصیه می‌شود: (شعبانی 1371)

1.خاموشی : برای اینكه رفتار نامطلوب دانش آموز ادامه نیابد می‌بایست  شرایط طوری فراهم شود كه برای انجام دادن آن رفتار نا مطلوب پاداشی در یافت نكند .(همان)

2. اشباع : رفتار نامطلوب شاگرد به مدت طولانی تقویت می‌شود تا دانش‌آموز اشباع شود و احتمال تكرار آن كاهش یابد یعنی درست برعكس خاموشی و این روش بر خلاف تنبیه عوارض جانبی ندارد .(همان)

3. تقویت رفتار مغایر : رفتاری را كه مغایر با رفتار نامطلوب است  تقویت می‌كنیم كه خود ا ز یك اصل روانشناسی ناشی می‌شود كه انسان نمی تواند خود را همزمان روی دو رویداد مخصوصاٌ اگر مغایر باشد متمركز كند. (اصغری پور1380 )

4. محروم كردن : یعنی دانش‌آموز به خاطر رفتار نامطلوبی كه انجام داده است از دریافت تقویتی محروم می شودبرای مثال دانش‌آموز كه به كلاس علاقه دارد به خاطر بی نظمی از كلاس اخراج می‌شود. (شعبانی 1371)

5. جریمه كردن : یعنی كم كردن مقداری از عامل تقویت كنند به دلیل انجام رفتار نامطلوب برای مثال كسر چند نمره به دلیل شیطنت یا بی نظمی. (همان)

مشاوره و مذاكره با دانش‌آموز نامنظم : معلم می‌تواند در برابر دانش‌آموز نامنظم از شیوه ی صحبت آرام استفاده كندكه بر اساس شیوه های مشاوره ولفگا نگ و گلیكمن می‌باشد ، در این روش معلم, مشاوره می‌كندچون دانش‌آموز در كلاس او بی نظمی كرده و معلم می داند در آن هنگام دانش‌آموز مشغول چه كاری است و آن شرایط را به خوبی می‌شناسد معلم در مشاوره می‌تواند از نظرات دانشمندانی چون گلاسر، ردل و... استفاده كند . این دانشمندان تأكیدكرده‌اند كه در بازبینی بی انضباطی دانش‌آموز باید موقعیت فعلی وی در نظر گرفته شود در این هنگام معلم نباید از انتقاد زیاد استفاده كند چون باعث می‌شود دانش‌آموز حالت تدافعی به خود بگیرد و بهانه های بیشتری بتراشد . معلم باید از طریق مذاكره‌ای صریح به دانش‌آموز بفهماند كارش تا چه اندازه زشت بوده است و بازنده‌ی اصلی نیز خود دانش‌آموز است و اگر این رفتار نامطلوب راترك كند سود زیادی خواهد كرد . برای این كار معلم باید« ازباب پرسش »طبق نظر گلاسر وارد شود برای مثال از شاگرد می‌پرسد«چرابه این كار(بی نظمی)پیشنهاد شدی »  و به بهانه تراشی های وی توجه چندانی نمی‌كند در واقع معلم اعتقاد خودش راكه رفتاری هر قدر هم غیر قابل قبول و نامطلوب باشد هدف داراست اعلام می‌كند این همان نكته ای است كه گلاسر به آن تأكید دارد .(جی اسمیت، لا سلت )

اصل تقویت منفی : برای اینكه دانش‌آموز را از انجام رفتار نامطلوبی باز داریم باید ترتیبی بدهیم كه هرزمان رفتار او در جهت مطلوب تغییر كرد به موقعیتی كه برای او ناخوشایند بوده است پایان می‌دهیم .در كاربرد این اصل پایان دادن باید به آسانی امكان داشته باشد زیرا در غیر این صورت دانش‌آموز فایده‌ای در تغییر دادن رفتار خود نمی‌بیند (اصغری پور1380)

تنبیه : یعنی اضافه كردن یك محرك بیزار كننده به محیط پس از انجام رفتار نامطلوب این روش معایبی دارد :

1.   باعث نابودی رفتار نمی‌شود و فقط آن را وا پس می‌زند (همان) 2. سبب ترس یا نگرانی شدید می‌شود3. از توجه دانش‌آموزان به فرد تنبیه گر كاسته می‌شود و به دستورهای او عمل نمی‌كند. (اصغری پور1380)

 

نتیجه‌گیری

پس از نوشتن این مقاله به این نتیجه دست یافتیم  كه بی‌انضباطی هر گونه رفتاری از جانب دانش‌آموز است كه سازماندهی كلاس و مدرسه را مختل یا تهدید به اخلال می‌كند .می‌توان انضباط را از كودكی آموخت یعنی والدین می‌توانند باآموزش‌ها،تذكرات،نشان دادن آثار و...نظم و انضباط را به فرزندان بیاموزند.

در بررسی علل بی‌انضباطی به این نتیجه رسیدیم كه تنها دانش‌آموز عامل مطلق بی‌انضباطی نیست و این رفتار می‌تواندازعواملی همچون،معلم،كلاس(محیط فیزیكی یا عاطفی )،خانواده و .... ناشی شود . و می‌توان این عوامل را كاهش داد ما می‌توانیم از این رفتارهای نامطلوب پیش‌گیری كنیم كه برای پیش‌گیری نیز راههایی  چون : به کار گیری روش های فعال تدریس، وضع قوانین كلاسی ،جویا شدن علل بی‌انضباطی ،برخورد با این رفتارها و...پیشنهاد شد.

برای كاهش یا حذف این رفتارها نیز راهكارهایی چون:خاموشی ،محروم كردن ،مشاوره و مذاكره و... را نام برده برخی محاسن و معایبشان را بیان نمودیم و آنها را پیشنهاد كردیم.

 

 

منابع و مآخذ مورد استفاده

1.            اصغری پور،حمید،(1380)،كلیات راهنمایی و مشاوره‌مشهد:نشرتمرین                                                                                            

2.      فونتانا،دیوید(1987)،كنترل كلاس،ساده حمزه و مجیدمحمدی(1375)تهران:رشد

3.      شعبانی،حسن(1371)،مهارتهای آموزشی و پرورشی(جلد اول)روشها و فنون تدریس تهران :سمت

4.      كدیور،پروین(1379)،روانشناسی تربیتی،تهران،سمت

5.      اسمیت،كولین جی لاسلت،رابرت،(بی تا) مدیریت كارآمد دركلاس،زهرا صباغیان(1382)

6.   كلاك ماك لین،ایزابل،(بی‌تا) راهنمایی و مشاوره كودك در مدرسه رضا شاپوریان(بی‌نام تهران امیر كبیر)

7.      قائمی،علی(1370)- بی‌نظمی كودكان  مجموعه آموزشی پیوند 126تهران انجمن اولیا و مربیان

8 .مقاله‌‌ی حشمت‌الله صفوی از اینترنت سایت :

-tarbiyat.blogfa.com www.khoy23m

صفحات مورد استفاده از منابع

1.الف126-130 باز137-141    2.الف از159-162  ب133

3. از51-52                           4. از229  230

5. از 49  58                      6. از 80  85

7.الف  از419  422   ب از477  479

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله روش های افزایش انضباط در مدارس ابتدایی،
لینک های مرتبط :
معاون آموزشی کیانی
پنجشنبه 31 تیر 1395
شنبه 1 مهر 1396 08:00 ق.ظ
Wonderful, what a weblog it is! This webpage gives useful information to us, keep it up.
جمعه 17 شهریور 1396 03:23 ب.ظ
I think the admin of this web page is actually
working hard for his site, since here every material is quality based material.
شنبه 14 مرداد 1396 05:23 ب.ظ
Hey! I just wanted to ask if you ever have
any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked
and I ended up losing a few months of hard work due to
no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?
پنجشنبه 5 مرداد 1396 02:43 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.

Your web site offered us with valuable information to work on.
You have done a formidable job and our entire
community will be thankful to you.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:15 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here from a different web page and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to looking into
your web page for a second time.
جمعه 11 فروردین 1396 07:14 ب.ظ
Hi there! This post could not be written any better!
Reading this post reminds me of my previous
room mate! He always kept chatting about this. I will forward this
write-up to him. Fairly certain he will have a good read.

Thanks for sharing!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است