دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

طرح درس پژوهی

پژوهش مقدمه وضرورت معلمان در ایجاد موقعیت وشرایط یادگیری برای دانش آموزان نقش اساسی دارند،ایشان برای ایفای این نقش حساس ومهم نیازمند کسب توانمندی های لازم در شناخت،بررسی وتحلیل شرایط آموزش ویادگیری هستند تا بتوانند فرآیندهای یاددهی-یادگیری را با استناد به یافته های علمی در محیط واقعی کلاس بهبود بخشند.مدیریت فرآیندهای یاددهی- یادگیری به عنوان یک وظیفه حرفه ای وتخصصی بر عهده معلمان است. پیچیدگی های این فرآیندها از گذشته تا کنون زمینه را برای تعامل وهم اندیشی وپژوهش های مستمر فراهم نموده است.معلمان برای انجام مطلوب وظایف ومسئولیت های خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی هستند که بسیاری از آنها مبتنی برویژگی ها، شرایط و اقتضائات کلاس درس می باشد .از این رو برای اینکه این تصمیمات پاسخگوی نیاز معلمان در کلاس درس باشند لازم است ضمن بهره گیری از یافته های علمی پژوهشگران ، خود نیز به عنوان پژوهشگری فکور درتولید دانش وباز اندیشی شیوه های آموزش ویادگیری تلاش نماید تا از آن طریق بطور مداوم توان حرفه ای خود را رشد وارتقاء دهند.برای رسیدن به این مهم آموزش وپرورش طی سالیان گذشته با اجرای برنامه هایی همچون جشنواره الگوهای مناسب تدریس،اقدام پژوهی و…که خوشبختانه در دوره هایی به آنها توجه شده، در تولید ادبیات مناسب در این خصوص تاثیر گذار بوده واینک در ادامه این حرکت ارزشمند و رو به کمال، معاونت آموزش ابتدایی درصدد است با اجرای طرح درس پژوهی ضمن تلفیق نظریه و عمل، زمینه را برای به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه معلمان درسطح مدرسه فراهم نموده و بیش ازگذشته نقش خود را در تقویت آموزش ویادگیری ایفا نماید. 

عمل، زمینه را برای به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه معلمان درسطح مدرسه فراهم نموده و بیش ازگذشته نقش خود را در تقویت آموزش ویادگیری ایفا نماید. تعریف درس پژوهی درس پژوهی یک رویکرد توسعه حرفه ای با پژوهش گروهی در کلاس درس است که طی آن معلمان با یکدیگر برای تدوین طرح درس،اجرا ومشاهده نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری ومشارکت می نمایند. اهداف : • ایجاد زمینه برای به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه معلمان در مدرسه • ارتقاء انگیزه معلمان در مطالعه منابع تخصصی برای توسعه دانش حرفه ای • تسهیل شرایط شکل گیری سازمان یادگیرنده با گسترش فرهنگ یادگیری در مدارس • ارتقاء دیدگاه معلمان دربهره گیری از روشهای علمی(نظریه ها)در تحلیل وبررسی پدیده های آموزش ویادگیری کلاس • اصلاح و بهسازی مستمر آموزش با تمرکزو توجه به فرآیند یادگیری دانش آموزان مراحل درس پژوهی به زعم اندیشمندان و صاحب نظران گام ها ومراحل مختلفی برای درس پژوهی مترتب است. در این جا چارچوبی که به نظر می رسد جامعیت بیشتری دارد مطرح می شود. ۱٫ تشکیل گروه ۲٫ تشخیص مساله و تعیین هدف ۳٫ طراحی درس ۴٫ تدریس و مشاهده ۵٫ ارزیابی تدریس ۶٫ اصلاح تدریس ۷٫ تدریس طرح درس اصلاح شده ۸٫ ارزیابی تدریس دوم ۹٫ به اشتراک گذاشتن نتایج ۱) تشکیل گروه: ۱-۱- در اجرای درس پژوهی برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده در مدرسه و ایجاد ارتباط بین معلمان پایه های مختلف ، شورای معلمان مدرسه به عنوان یک گروه پژوهشی بزرگ عمل می کند که گروههای کوچکتر درس پژوهی در درون این گروه شکل می گیرد . گروه های درس پژوهی در مراحل مختلف چرخه درس پژوهی، شورای معلمان مدرسه را در کار خود مشارکت می دهد و به این ترتیب ضمن آنکه اعضای گروه درس پژوهی از نقطه نظرات سایر معلمان مدرسه استفاده می کنند، یافته های پژوهشی گروه هم با معلمان مدرسه به اشتراک گذاشته می شود. ۲-۱- هر گروه درس پژوهی برای تامین تنوع دیدگاه ها معمولا از ۳ تا ۶ نفر از معلمان هم پایه تشکیل می شود که در آموزش وتدریس وفرآیندهای مربوط به آن دارای مسئله یا مسائل مشترک بوده وبه دنبال شناسایی وانتخاب راه حل مناسب برای رفع و یا کاهش آن هستند . تبصره: برای تشکیل گروه در صورت کافی نبودن تعداد معلمان دریک پایه تحصیلی ، سایر معلمان علاقمند در پایه های مختلف تحصیلی (ترجیحا معلمان پایه های نزدیک به هم)نیز برای موضوع درس پژوهی پایه مورد نظر مشارکت می نمایند. ۳-۱- گروه درس پژوهی باید خودگردان باشد و همه ی افراد از معلم با سابقه ی یک ساله گرفته تا معلمان با تجربه به صورت یکسان در آن شرکت کنند و نسبت به هم متعهد بوده و دانش وتجربه خود را با یکدیگر مبادله کنند. ۴-۱- برای هدایت فعالیت های گروه ، افراد نقش ها ومسئولیت های مختلفی را بر عهده می گیرند که در ادامه توضیح داده می شود. تعیین نقش ها و مسئولیت ها : در گروه درس پژوهی علاوه بر اینکه همه اعضا باید در تمام زمینه ها تشریک مساعی و همکاری کنند نقش های ویژه ای هم برای برخی افراد در نظر گرفته می شود که تقسیم بندی زیر می تواند راهگشای نقش ها و مسئولیت ها باشد. الف) معلمان هم پایه : معلمان یک پایه تحصیلی نقش اصلی را در تمام مراحل درس پژوهی اعم از تعیین اهداف، طراحی درس ، تدریس ، مشاهده و ارزیابی برعهده دارند . ب) مسئول هماهنگی گروه درس پژوهی : مسئول هماهنگی گروه به عنوان فردی مطلع از فرآیند درس پژوهی عضوی از گروه یا خارج از گروه می باشد که وظیفه راهنمایی ونظارت برفرآیند درس پژوهی را بر عهده دارد. ج) صاحب نظران: گروه درس پژوهی بنا به نیاز و ضرورت ، از افراد متخصص (کارشناسان ، معلمان تخصصی ، سرگروه های درسی یا اساتید دانشگاه)جهت راهنمایی اعضای گروه دعوت به عمل می آورد که در زمینه یک موضوع درسی خاص یا روشهای آموزش ویادگیری مهارت دارند . ۲) تشخیص مسئله وتعیین هدف: ۱-۲- گروه درس پژوهی یکی از مسائل حیطه فعالیت خود را که از اولویت بیشتری بر خوردار است انتخاب می کند تا برای حل آن ، همیاری ومشارکت نموده وبه تولید راهکارها وایده های نو در فرآیند آموزش ویادگیری بپردازند. ۲-۲- دومین مرحله درس پژوهی تعیین هدف یا اهداف برای کاهش یا رفع مسئله اولویت دار گروه می باشد این اهداف بیانگر وضعیتی است که گروه با انجام مجموعه فعالیت های درس پژوهی به دنبال تحقق آن می باشد با شناسایی و تبیین اهداف آموزشی از کلی تا جزئی محور فعالیت گروه در مراحل بعدی یعنی طراحی درس ، و تدریس و مشاهده هم مشخص خواهد شد. ۳-۲- اهداف درس پژوهی را می توان به صورت درون رشته و بین رشته ای انتخاب کرد . اهداف درون رشته ای اهدافی هستند که به یک رشته یا موضوع درسی خاص تعلق دارند مثل توانایی جمع کسرها با مخرج نابرابر. اما اهداف بین رشته ای معمولا اهدافی هستند که مختص یک موضوع درسی خاص نیستند و به دانش آموز به عنوان یک یادگیرنده توجه دارند .مثل توانایی حل مسئله یا یادگیری روش علمی ۳)تهیه طرح درس : ۱-۳- با مشخص شدن هدف ، معلمان موضوع درس پژوهی را با شیوه های مختلف ( مطالعه کتب ، مقالات و بحث های گروهی )مورد بررسی قرار می دهند تا طرح درسی مناسب را برای حل مسئله مورد نظر آماده کنند . ۲-۳- برای تدوین طرح درس بر اساس رویکرد های آموزش ویادگیری ازالگوهای مختلفی استفاده می شود. به پیوست نمونه ای از الگوی طراحی آموزشی پیشنهاد می گردد. ۴)تدریس ومشاهده : ۱-۴- پس ازتکمیل طرح درس ، یک نفراز اعضای گروه ،نسبت به اجرای آن اقدام می کند . ۲-۴- سایر اعضا ضمن مشاهده فرآیند اجرا، رفتار و عملکرد معلمان و دانش آموزان را در واکنش به فعالیت ها و موقعیتهای پیش بینی شده ثبت می نمایند . ۳-۴- به منظور ارزیابی ،بازنگری و اشاعه، جریان تدریس ویادگیری به طرق مختلف مستند سازی می شود. ۵)ارزیابی تدریس: ۱-۵- پس از اجرا وبعد از یک فرصت تنفس ، معلمان نشستی را برای بحث در باره تدریس و مشاهدات انجام گرفته برگزار می کنند . در این نشست ابتدا معلمی که تدریس را انجام داده در باره اینکه درس چطور پیش رفته و مشکلاتی که تشخیص داده توضیحاتی را ارائه می کند . سپس سایر افراد حاضر در جلسه اجرا، مشاهدات و نظرات خود را پیرامون نقاط قوت ، ضعف و پیشنهادات اصلاحی مطرح می نمایند . ۶)اصلاح تدریس : گروه پژوهشی بر اساس مشکلات شناسایی شده درمرحله اول تدریس ،تغییراتی درطرح درس ایجاد می کند. این تغییرات معمولا بر اساس دشواری های یادگیری دانش آموزان که گروه در جریان مشاهداتشان متوجه آن شده اند انجام می شود. گروه ممکن است چندین بار برای بهسازی طرح درس و آماده شدن برای تدریس دوم جلسه تشکیل دهد. ۷)تدریس طرح درس اصلاح شده: طرح درس اصلاح شده به گروه دیگری از دانش آموزان تدریس می شود.تدریس دوم را ممکن است همان معلم قبلی انجام دهد ویا اینکه معلم دیگری این کار را برعهده گیرد.معمولا همه معلمان مدرسه برای مشاهده درس اصلاح شده دعوت می شوند بعلاوه ممکن است مدیران منطقه و مدارس ، معلمانی از سایر مدارس و اولیای دانش آموزان نیز دعوت شوند . ۸)ارزیابی تدریس دوم : شورای معلمان مدرسه همگی در جلسه گزارش گیری و ارزیابی تدریس دوم شرکت خواهند کرد واین کار می تواند مطالب کلی تری را در حوزه آموزش ویادگیری پوشش دهد. ۹)به اشتراک گذاشتن نتایج: نتایج حاصل از درس پژوهی که شامل طراحی آموزشی ، خلاصه ای از اهم مذاکرات ، الگوهای تدریس شده و… در قالب بانک اطلاعاتی به اشتراک گذاشته می شود تا کارشناسان ، مدیران، معلمان سایر مدارس ومناطق در صورت نیاز از آنها بهره برداری نمایند. گستره اجرای طرح: این طرح در سال اول اجرا (۹۳-۹۲) حداکثر در دو مدرسه از هر منطقه به صورت داوطلبانه و متناسب با علاقه و توانمندی مجریان اجرا می شود و در سالهای بعد به تدریج و متناسب با آمادگی مدارس توسعه پیدا می کند. اعتبارا ت مورد نیاز طرح: اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد . تقدیر از عوامل اجرایی طرح درس پژوهی: تقدیر از اعضای گروههای درس پژوهی مدارس در منطقه به تشخیص مدیر منطقه تقدیر از اعضای گروههای درس پژوهی معرفی شده از مناطق به استان بر اساس سهمیه اعلام شده توسط استان تقدیر از اعضای گروههای درس پژوهی معرفی شده از استانها به ستاد بر اساس سهمیه اعلام شده توسط ستاد ساختار اجرایی طرح : برای اینکه چارچوب حاصل از اجرای درس پژوهی در سطح کشور برای معلمان قابل استفاده باشد نیازمند ساختاروتشکیلات منسجمی برای برنامه ریزی وپیگیری امور آن می باشدکه این ساختار بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۴۴۷۱ مورخ ۲/۸/۹۰ در شیوه نامه گروههای آموزشی معین شده است.لذا سازماندهی عوامل اجرایی به شرح زیر می باشد : اعضای شورا ها و شرح وظایف آنها شورای معلمان آموزشگاه براساس بند ۴ از ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی مدارس ” بررسی وتبادل نظر پیرامون چگونگی افزایش اثر بخشی روشهای تدریس” برعهده شورای معلمان می باشد. لذا اجرای طرح درس پژوهی زیر نظر شورای معلمان مدرسه صورت می گیرد . شرح وظایف • حضور نماینده شورا درجلسات توجیهی منطقه ای • برگزاری شورای معلمان وتبیین طرح درس پژوهی • تشکیل گروه های درس پژوهی • برنامه ریزی برای هماهنگی جلسات درس پژوهی • هماهنگی برای دعوت از صاحبنظران وسایر مدعوین • دریافت گزارش های درس پژوهی از گروه های مذبور وارسال به منطقه • تقدیر از اعضای گروه های درس پژوهی شورای هماهنگی گروه های آموزشی منطقه شورای هماهنگی گروه های آموزشی منطقه با تشکیل جلسات منظم وپیگیری امور محوله جهت اجرای مطلوب طرح درس پژوهی اقدام می نماید. شرح وظایف • تهیه و ارسال دستورالعمل منطقه ای به آموزشگاه ها • انتخاب مدارس مجری بر اساس امکانات، توانایی ها وتمایلات معلمان ومدیران • تشکیل جلسات توجیهی برای مدیران مدارس مجری طرح • آموزش هماهنگ کنندگان برای تشکیل وهدایت تیم درس پژوهی در مدرسه • نظارت بر حسن اجرای وظایف شورای معلمان در خصوص درس پژوهی • دریافت گزارش های پایانی تیم های درس پژوهی وامکان سازی برای به اشتراک گذاشتن تجارب در بین معلمان منطقه(سمینار های درس پژوهی و….) • ایجاد کتاب الکترونیکی از پروژه های درس پژوهی برگزیده وامکان دسترسی تمام معلمان ایران به این منبع از طریق وب سایت منطقه • داوری از طرح های درس پژوهی (رعایت چارچوب وکیفیت طرح بر اساس نظر متخصصین و نظر سنجی از معلمان حاضر درهمایش)و ارسال گزارش های برگزیده درس پژوهی به استان با توجه به سهمیه اعلام شده • تقدیر شایسته از عوامل اجرای درس پژوهی درمدارس مجری طرح شورای برنامه ریزی گروه های آموزشی استان شورای برنامه ریزی گروه های آموزشی استان با تشکیل جلسات منظم وپیگیری امور محوله جهت اجرای مطلوب طرح درس پژوهی اقدام می نماید. شرح وظایف • تهیه دستورالعمل اجرایی و ارسال آن به مناطق تابعه • تخصیص و اعطای اعتبارات لازم به مناطق • نظارت بر حسن اجرای وظایف شورای هماهنگی گروههای آموزشی منطقه ای در خصوص درس پژوهی • پیش بینی کارگاه های آموزشی لازم برای معلمان وتامین مدرسان مناسب • تدوین یک بانک جامع ویک پایگاه اطلاعاتی برای به اشتراک گذاری تجربیات موفق مناطق • برگزاری همایش های استانی برای ارائه تجربیات موفق مناطق • داوری از طرح های درس پژوهی (رعایت چارچوب وکیفیت طرح بر اساس نظر متخصصین و نظر سنجی از معلمان حاضر درهمایش)و ارسال گزارش های برگزیده درس پژوهی به دبیرخانه با توجه به سهمیه اعلام شده • تقدیر از عوامل اجرایی طرح درس پژوهی مناطق شورای برنامه ریزی گروه های آموزشی دفتر آموزش دبستانی شورای برنامه ریزی گروه های آموزشی دفتر آموزش دبستانی با تشکیل جلسات منظم وپیگیری امور محوله جهت اجرای مطلوب طرح درس پژوهی اقدام می نماید. شرح وظایف • تهیه دستورالعمل اجرایی طرح درس پژوهی وراهنمای معلم وارسال به استانها • تعیین دبیرخانه طرح ونظارت برفعالیتهای آن • تعیین شرح وظایف واختیارات دبیر خانه کشوری طرح • برنامه ریزی برای آموزش نیروی انسانی (کارشناسان،مدیران ومعلمان) • تصمیم گیری جهت تامین اعتبار لازم • نظارت بر حسن اجرای وظایف شورای برنامه ریزی گروههای آموزشی استانی در خصوص درس پژوهی • ایجاد زمینه برگزاری همایش کشوری از درس پژوهی های منتخب استان ها • برنامه ریزی برای تشویق معلمان ومدیران در اجرای طرحهای موفق • ثبت ونگهداری نمونه های موفق درس پژوهی در سایت یا کتابچه الکترونیکی جدول زمانبندی پیشنهادی برای اجرای طرح درس پژوهی سال تحصیلی ۹۳-۹۲ ردیف عنوان ماه هفته اول هفته دوم هفته سوم هفته چهارم ۱ ارسال شیوه نامه اجرایی به استان ها آذر ۲ تشکیل شورای استانی و ارسال دستورالعمل به مناطق دی ۳ تشکیل شورای منطقه ای و ارسال دستورالعمل به مدارس دی ۴ برگزاری جلسه توجیهی مدیران وکارشناسان دی ۵ تشکیل شورای معلمان آموزشگاه دی ۶ آموزش هماهنگ کنندگان گروه های درس پژوهی بهمن فعالیت درس پژوهی در مدارس وبازدید ازفرایند اجرای طرح توسط شورای منطقه ای و استانی بهمن اسفند فروردین ۸ جمع بندی ومعرفی گزارش های در س پژوهی به منطقه اردیبهشت ۹ برگزاری سمینار درس پژوهی درسطح منطقه با حضور معلمان اردیبهشت ۱۰ معرفی طرح های منتخب به استان وتقدیر از معلمان وسایر مجریان درس پژوهی اردیبهشت ۱۱ برگزاری سمینار درس پژوهی استانی وتقدیر از اعضای گروه های درس پژوهی و معرفی پروژه های منتخب بر اساس سهمیه به دبیرخانه کشوری طرح خرداد ۱۲ برگزاری سمینار کشوری درس پژوهی وتقدیر از اعضای گروههای درسی درتیرماه

مقالات آموزشینوع مطلب :
برچسب ها : درس پژوهی،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران،
معاون آموزشی س .کیانی
پنجشنبه 8 خرداد 1393
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:06 ق.ظ

Thanks a lot! I value it.
canadian rxlist canadian medications trusted pharmacy canada scam canadian medications online canadian government approved pharmacies canadian pharmacy canada pharmacies canadian pharmacys canada medication pharmacy online canadian pharmacies
دوشنبه 3 تیر 1398 09:34 ق.ظ

Thank you! Helpful stuff.
prezzo di cialis in bulgaria free cialis buy brand cialis cheap safe site to buy cialis online only now cialis 20 mg cialis online nederland cialis baratos compran uk we like it cialis price enter site 20 mg cialis cost buy online cialis 5mg
یکشنبه 2 تیر 1398 05:37 ب.ظ

Thanks! An abundance of tips.

wow look it cialis mexico cialis for sale in europa cialis therapie order a sample of cialis cialis purchasing cialis rezeptfrei precios de cialis generico cialis dosage recommendations acquistare cialis internet cialis 5 mg
یکشنبه 2 تیر 1398 03:04 ق.ظ

Thanks a lot! Valuable information!
buy name brand cialis on line cialis prezzo al pubblico american pharmacy cialis tarif cialis france cialis online holland cialis pas cher paris price cialis best venta cialis en espaa cialis 100 mg 30 tablet ou trouver cialis sur le net
جمعه 31 خرداد 1398 05:50 ب.ظ

Effectively voiced without a doubt. .
cialis pills boards cialis diario compra side effects of cialis cialis generique cialis daily can i take cialis and ecstasy purchase once a day cialis cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon cialis without a doctor's prescription
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:16 ب.ظ

You actually explained this terrifically!
cialis qualitat cialis in sconto cialis 5mg prix cialis manufacturer coupon cialis generic tadalafil buy canada discount drugs cialis buy cialis canadian cialis prezzo cialis a buon mercato we choice cialis pfizer india
دوشنبه 27 خرداد 1398 09:29 ق.ظ

Point certainly utilized.!
cialis tablets australia cialis free trial can i take cialis and ecstasy cialis kaufen wo venta de cialis canada cialis for sale canadian discount cialis cialis lilly tadalafi cialis online holland generic for cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:42 ب.ظ

Kudos. Great information.
prices for cialis 50mg buy cialis cheap 10 mg cialis for sale south africa preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cost where do you buy cialis tarif cialis france only now cialis for sale in us wow cialis tadalafil 100mg cialis generisches kanada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:36 ق.ظ

Nicely spoken truly. !
canadian drugs generic cialis cialis kaufen wo cialis daily reviews cialis cost cialis generic tadalafil buy cialis arginine interactio buy cheap cialis in uk cialis for sale south africa dose size of cialis ou acheter du cialis pas cher
پنجشنبه 22 فروردین 1398 01:11 ق.ظ

Thank you. Plenty of knowledge.

most reliable canadian pharmacies buy viagra 25mg drugstore online canada pharmacy canada best reputable canadian prescriptions online canada online pharmacies legitimate buy vistagra usa canadian online pharmacies legal canadian viagra pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:13 ق.ظ

Incredible a lot of terrific information!
cialis ahumada tarif cialis france where to buy cialis in ontario are there generic cialis venta cialis en espaa buying cialis overnight prix cialis once a da cialis 50 mg soft tab we choice cialis pfizer india buy cialis online nz
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:34 ب.ظ

Effectively expressed truly! !
we choice cialis pfizer india cialis 5mg cialis generico generic cialis 20mg uk cheap cialis side effects for cialis cialis dose 30mg order generic cialis online effetti del cialis cialis generico online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:36 ب.ظ

Good info, Regards!
cialis daily dose generic cialis great britain buy online cialis 5mg cialis for daily use comprar cialis navarr cialis side effects cialis generique 5 mg cialis para que sirve cialis sans ordonnance india cialis 100mg cost
دوشنبه 12 آذر 1397 03:25 ق.ظ

You actually reported that effectively.
click here to buy cialis legalidad de comprar cialis cialis tablets for sale we like it cialis soft gel buy cheap cialis in uk cialis 5 effetti collaterali fast cialis online venta cialis en espaa we recommend cialis info tadalafil 5mg
یکشنبه 11 آذر 1397 02:49 ب.ظ

Wow lots of good facts!
40 mg cialis what if i take cialis 20 mg effectiveness cialis super kamagra click here take cialis cialis generika price cialis best cialis para que sirve cialis patentablauf in deutschland generic cialis soft gels prix cialis once a da
یکشنبه 11 آذر 1397 03:08 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
look here cialis cheap canada rezeptfrei cialis apotheke buy cheap cialis in uk sialis cialis great britain cialis name brand cheap acheter cialis meilleur pri when can i take another cialis canadian drugs generic cialis cialis diario compra
شنبه 10 آذر 1397 03:20 ب.ظ

You said it adequately..
cialis side effects chinese cialis 50 mg cialis sale online price cialis per pill we choice free trial of cialis generico cialis mexico cialis for sale south africa look here cialis order on line click now cialis from canada are there generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 02:43 ق.ظ

Thanks! Good stuff.
buy original cialis buy cheap cialis in uk cialis herbs callus sialis brand cialis generic cialis tablets australia legalidad de comprar cialis cialis online deutschland only best offers cialis use
جمعه 9 آذر 1397 03:24 ب.ظ

Nicely put, Thanks.
we choice free trial of cialis when will generic cialis be available cialis online napol no prescription cialis cheap cialis generika best generic drugs cialis price cialis per pill legalidad de comprar cialis cialis farmacias guadalajara cialis prezzo di mercato
جمعه 9 آذر 1397 03:38 ق.ظ

You actually mentioned this well!
cialis without a doctor's prescription cost of cialis per pill cialis side effects cialis canadian drugs 40 mg cialis what if i take cialis para que sirve cialis generico milano can i take cialis and ecstasy sublingual cialis online cialis canada
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:46 ب.ظ

You reported that really well!
canada discount drugs cialis cialis diario compra best generic drugs cialis cialis cipla best buy cialis generico milano cialis side effects dangers buy cialis sample pack tadalafil we like it cialis soft gel cialis daily new zealand
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:44 ق.ظ

This is nicely expressed. !
il cialis quanto costa cialis 5mg cialis 20mg prix en pharmacie we choice cialis uk cialis online nederland cialis 10 doctissimo cost of cialis cvs cialis per paypa cialis para que sirve india cialis 100mg cost
پنجشنبه 19 مهر 1397 10:38 ب.ظ

With thanks, Plenty of tips.

levitra online buy levitra 10mg levitra 20 mg buy levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra prices buy generic levitra vardenafil buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 12:50 ب.ظ

Thanks! An abundance of information!

enter site natural cialis how much does a cialis cost cialis cost warnings for cialis enter site 20 mg cialis cost buy generic cialis cialis dose 30mg how much does a cialis cost order generic cialis online prezzo cialis a buon mercato
شنبه 7 مهر 1397 07:58 ق.ظ

You mentioned this terrifically!
only best offers cialis use cialis for sale south africa cialis lilly tadalafi cialis cuantos mg hay buy generic cialis cialis online napol dosagem ideal cialis can i take cialis and ecstasy cipla cialis online buy cialis cheap 10 mg
شنبه 31 شهریور 1397 09:41 ب.ظ

Useful content. Thank you!
online pharmacies mexico viagra canadiense canada viagra global pharmacy canada pharmacy canada 24 canadian online pharmacy canadian discount pharmacies in ocala fl pharmacy canada reviews canada online pharmacy viagra canadiense
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:04 ق.ظ

Thanks a lot! I appreciate this!
price of viagra tablets buy viagra online uk no prescription buy viagra without prescription buy viagra pills online uk how to buy viagra online without buy generic viagra online get viagra cheap viagra online no prescriptions where can i buy viagra from viagra best buy
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:13 ب.ظ

Amazing loads of very good tips.
cialis 20mg cialis 200 dollar savings card when can i take another cialis prices on cialis 10 mg tadalafil 20mg tesco price cialis cialis coupon generic cialis with dapoxetine 5 mg cialis coupon printable cialis manufacturer coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:07 ب.ظ

Thanks a lot, Loads of information!

5 mg cialis coupon printable no prescription cialis cheap cialis tadalafil weblink price cialis generic low dose cialis order cialis from india acquistare cialis internet cialis coupons cialis 5mg prix cialis from canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:46 ق.ظ

Thanks a lot, Plenty of posts!

canadian pharmacy viagra how to buy real viagra online viagra buy buy viagra now online buying viagra without a prescription cheap viagra online usa buy viagra in china cheap viagra pharmacy viagra online prices buy viagra paypal
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو