تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - معلم چیست ؟ معلم کیست ؟(2)
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

تقویت رشد فرهنگی شاگردان از جانب معلمان با تجربه

نخست باید گفت فرهنگ خاصه بارز هر انسان است، و از سه لحاظ به طور عمده فرهنگ از انسانها بروز مکیند، اول از طریق وراثت و دوم از طریق خوصیات روانی و سوم از طریق عادت های مکتسبه ی اجتماعی، انسانها با عضویت در جامعه کسب مینمایند.

بدین منظور فرهنگ شاگردان نیز بنابر تعریف فوق همیشه در حال رشد و دگرگونی میباشد. و به تعریف فوق متوجه شویم از لحاظ وراثت انسانها از نیاکان خود رنگ جلد، رنگ مو، رنگ چشم، بلندی یا پستی بینی، کوتاهی و بلندی قد و بعضی خصوصیات فزیولوژیکی را به ارث میبرند. و از لحاظ روانی، در مراحل تربیتی مربوط میشود، یعنی از تربیت دامان پُر عطوفت والدین شروع الی محیط مکتب و پوهنتونها و غیره را در بر میگیرد. اما از لحاظ اجتماعی انسانها از همنشین ها، رسانه ها، در مجموع از روابط بین مردمان اجتماعی بعضی عادت ها را کسب مینماید.

از جانب دیگر شاگردان از ولایت و نقاط مختلف با داشتن فرهنگ های متفاوت داخل محیط آموزشی میگردند، پس وظیفه معلمان با درک و با تجربه این است، تا خصوصیات فردی شاگردان را بخوبی شناسایی نمایند. و شاگردان را در فرهنگ آموزش و پرورش آشنا نموده، و آنها را تشویق نمایند تا در موارد زیر خود را عیار کنند، و در نظر داشته باشند:

1-                        نخست از بند خرافات و عقب مانی های دامنگیر کشور رهایی یابند.

2-                        چنان بی اندیشند که بر مبنای منطقی و عقلی استوار باشد.

3-                        پدیده ی نفاق را از بین جامعه محو و نابود نمایند.

4-                        اشخاص و افراد نفاق بر انگیز را بشناسند و علیه شان مبارزه کنند.

5-                        توجه خاص به آینده، فامیل و جامعه خود داشته باشند.

6-                        از حقیقت ها هیچگای چشم پوشی نکنند.

7-                        حق و باطل را بخوبی تشخیص نمایند.

8-                        در تصمیم خود تعادل را رعایت کنند.

9-                        پایبند به موازن اعتقادی اسلامی، اخلاقی و اجتماعی باشند.

10-                 در مواقع لازم انعطاف پذیر باشند.

در مورد ارزش ها و مواردیکه در باره ی شان توضیح داده شد، از جمله ملاک های فرهنگی جامعه پسندیده ی هر قوم میباشد. که معلمان گرامی باید متوجه باشند. و در جهت عملی شدن آنها نقش ارزنده را ایفا میکنند و برای شاگردان رهنمایی لازمه نمایند. و شاگردان را با این ارزشها آراسته سازند تا توانایی و درک شان رشد نماید. و به حیث افراد سالم، فعال و دور اندیش و آینده نگر ببار آیند.

در اخیر باید گفت معلمان محترم به این نکته باید متوجه باشند، یعنی اینکه معلمان اند جامعه را از بر بادی مرهانند و در حالت اغفال به بر بادی نیز میکشانند. پس اولین مرحله نجات جامعه از بد بختی را ثمره زحمات خوب و با احساس معلمان تشکیل میدهد. آنهم فرهنگ درست را به شاگردان یاد بدهند. یعنی از فرهنگ اسلامی، انسانی و اجتماعی شاگردان را بخوبی با خبر کنند و در جامعه  شاگران آنرا نیز تطبیق نمایند.

 

معلم با شاگردان ذکی و کم هوش

قسمیکه در مقدمه کتاب گفته شد که شغل معلمی سخترین و مهترین شغل در بین شغل هاست. زیرا در کار معلمی هزاران نازکی باریکتر از مو وجود دارد. پس معلمان گرامی و گرانقدر جهت رشد متعادل استعداد شاگردان خود از هر نوع کوشش و توجه دریغ نورزند. اما معلمان محترم با شاگردان ذکی و با شاگردان کم هوش چگونه بر خورد مینمایند وابسته به مهارت، و میتود های درسی آنهاست. در اینجا برخورد معلمان را با شاگردان ذکی و کم هوش به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدهیم:

الف - برخورد معلمان با شاگردان ذکی: 

طوریکه معلمان در دقایق اول کار خود مکلف اند از تماماً خصوصیات شاگردان با خبر شوند توجه نموده، در صدد دریافت علایق، توانایی، و استعداد های شاگردان میباشند. و در مدت کم شاگردان خود را با تماماً خصوصیات شان شناسایی نموده و کار تدریس خویشرا بخوبی پیش میبرند. البته در مدت کار و فعالیت خود شاگردان ذکی را بخوبی شناسایی مینماید، در آنصورت از ذهن و ذکاوت آنان باید معلمان گرامی استفاده اعظمی نمایند. یعنی با رهنمایی های لازمه و گسترده تر آنها را تشویق نمایند تا از اهمیت رشته و رسالت شان در مقابل اجتماع با خبر شوند. و آنان را به مطالعه و فراگیری دانش مسلکی نیز تشویق نمایند. و همیشه مورد تقدیر و تحسین قرار دهند. همچنان برای شاگردان ذکی باید معلمان گرامی انگیزه های ذیل را بدهند:

1-  هوش و علاقه شاگردان ذکی را در مورد چگونگی کشف اشیاء و تاریخچه کاشفین جلب نمایند.

2-  هوش و علاقه شاگردان ذکی را به جانب یک رهبریت سالم متوجه سازند.

3-  انگیزه اخذ القاب اشخاص بزرگ را در هوش و فکر شاگردان بپرورانند.

4-  در مورد اشخاص سر شناس علمی و دانشمندان برای شاگردان معلومات ارائه نمایند تا شاگردان چنان خصلت را بخود اخذ کنند.

5-  همچنان در مورد روحیه های اجداد و نیاکان برای شاگردان از جانب معلمان توضیح داده شود تا انگیزه بقای نسل را بخود داشته باشند.

 

ب – معلم با شاگردان کم هوش:

نخست باید گفت معلمان گرامی و با درک همچو آفتابی اند بالای همه گان به طور یکسان نور خود را مرسانند. بنابر آن رسالت معلمان با احساس این است که با همه شاگردان خود بدون تبعیض، ارتباطات قومی، ارتباطات گروهی، ارتباطات لسانی، ارتباطات پارتی وغیره بر خورد کنند. البته ارتباطات باید ارتباط صادقانه و بدون آلایش باشد. همچنان معلمان در بین شاگردان تفاوت فردی قایل نباشند. زیرا در دین اسلام ذاتاً تبعیض وجود ندارد. و ما در جامعه اسلامی زیست مینمائیم باید به اوامر الهی اطاعت نمائیم.

قابل یاد آوریست عده ی از معلمان، مجردیکه داخل صنف شدند با عده ی از شاگردان ذکی و لایق به تعداد 4 الی 5 تن همیشه ارتباط و سروکار دارند که در چوکی های پیشرو قرار دارند. و در اجرای درس از آنان همکاری میطلبند و توضیح میگیرند. اما یکتعداد شاگردان دیگر را که در اخیر صنف موقعیت اخذ مینمایند هیچ توجه ندارند. این امر باعث میگردد که معلمان محترم هر قدری که علم داشته باشند ولی معلم حقیقی نیستند. یعنی آیا آنها شاگردان شان نیستند؟

بناءً وظیفه و رسالت عموماً معلمان معظم در مقابل تماماً شاگردان یک نوع میباشد. ولوکه شاگردان به هر لسان تکلم مینمایند و یا به هر قومی مربوط میباشند باید معلمان با آنها برخورد یکسان داشته باشند.

در اخیر باید گفت معلمان محترم با شاگردان کم هوش جهت تربیت سالم موارد زیر را در نظر داشته باشند:

1-            شاگردان کم هوش را از اولاد خود کمتر ندانند زیرا معلمان پدران معنوی محسوب میگردند.

2-            شاگردان کم هوش را کمک و تشویق نمایند تا بدون اضطراب راهی مکتب شوند.

3-            شاگردان کم هوش را نخست شناسائی نمایند و حتی الامکان از اولیای شان در زمینه تربیت آنان کمک بخواهند.

4-            از شاگردان کم هوش اندک ترین تحرک درسی را معلمان مشاهده نمودند تشویق و ترغیب زیاد نمایند.

5-            شاگردان کم هوش را با شاگردان ذکی هم درس بسازند.

6-            شاگردان کم هوش را هیچگاه معلمان در حضور هم صنفی هایشان تنبیه نکنند.

7-            علت کم هوشی شاگردان ضعیف را معلمان باید دریافت نمایند.

8-            شاگردان کم هوش را معلمان به مطالعه تشویق نمایند.

9-            با شاگردان کم هوش معلمان وقت خود را زیادتر صرف کنند.

10-     خصوصیت ها و ضعف های شاگردان کم هوش را برای شان معلمان توضیح ندهند زیرا منجر به استعداد کشی آنها میگردد و باید همیشه مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند.

در اخیر باید گفت معلمان در پروسه تدریس از میتود های گوناگون استفاده نمایند. همچنان درس خویش را چنان توضیح نمایند، که برای همه شاگردان از لحاظ توانائی و ضرفیت قابلیت درک و برداشت را داشته باشند. همچنان در سپردن کار خانگی از طرز های گوناگون استفاده نمایند. یعنی بدون معرفی شاگردان قوی و ضعیف و یا کته گوری های مشخص شده در نزد معلم، کار خانگی را برای آنها بسپارد. یعنی چنین وانمود نماید عده ی از شاگردان میتوانند با مثال ها و مطالعه بیرونی درس را توضیح دهند و عده ی دیگر میتوانند درس توضیح شده را آماده گی بگیرند و عده ی دیگر به هر اندازه که توانمندی دارند میتوانند در اجرای کار خانگی سهم بگیرند یعنی این چنین برای شاگردان اجرای کار خانگی را گوش زد نماید در آنصورت خود شاگردان میفهمند از لحاظ ظرفیت به کدام یک از سه کته گوری فوق خویشرا عیار نمایند.

چنانچه معلمان محترم در حین ساختن سوالات امتحان از طرز های گوناگون نیز استفاده نمایند یعنی سوالات خویش را چنان بسازند که به کته گوی های مختلف مربوط باشد یعنی از جمله 10 سوال 3 سوال مشکل برای شناسائی شاگردان رقابتی و 3 سوال نسبتاً متوسط برای اخذ نمره فیصدی و 4 سوال دیگر را برای شاگردان ضعیف تا باشد از این 3 طریقه سوال تماماً شاگردان خویش را مورد ارزیابی قرار دهند. در صورت که شاگردان به این پلان و کار با مهارت معلم از خود نتیجه درست نشان دادند در واقعیت از موفقیت معلمان نماینده گی میکند. اما شاگردان به این کار معلم نتیجه درست ندادند باز هم ناکامی آنها متوجه خود استاد میباشد زیرا در این پروسه معلمان مقصر اند چرا شاگردان خویش را بطور احسن نرسانیده اند.

معلم و شاگردان با قهر و کم حوصله

نخست باید گفت شغل معلمی شغلی است که باید انعطاف پذیری را در این شغل پیشه نمود. و از جانب دیگر معلمان در دقایق اول کاری خویش، متوجه خصوصیات فردی شاگردان گردند و آنها را از لحاظ توانائی، ظرفیت، استعداد، برداشت، برخورد وغیره شناسایی نمایند. وقتیکه شاگردان بطور کل با در نظر داشت ویژه گی های فوق مورد شناسائی و تشخیص استاد قرار گرفتند. در آنصورت شاگردان با قهر و کم حوصله شناسائی شد، در اولین برخورد استاد، نباید با آنها برخورد نا ملایم نماید. زیرا در صدد دریافتن علل و عوامل فردی آنها گردد. یعنی این شاگردان چرا با قهر و کم حوصله هستند، در قدم نخست در صدد دریافت اولیه گردند و بخصوص از هم صنفی هایش در مورد آن شاگرد معلومات حاصل نمایند و بعداً دریافت معلومات حاصل نمایند که این شاگردان با کی ها ارتباط دارند، وضع اقتصادی آنها چگونه میباشد، فرهنگ فامیلی آنها چه قسم است. آیا آنها با دخنیات سرو کار دارند یا نه وغیره خصوصیات این نوع شاگردان را دریافت نمایند. در آنصورت معلمان با این شاگردان بطور اساسی میتوانند همکاری نمایند. زیرا رسالت معلمان است نسبت به شاگردان با حوصله و ذکی، متوجه به شاگردان ضعیف با قهر و کم حوصله باشند. از اینکه برای همه بهتر معلوم است هیچ شخص با داشتن خصوصیات فوق تولد نمیگردد یعنی همه بطور پاک و منزه تولد میگردند.. بنابر آن شاگردان با قهر و کم حوصله را از تولد تا این مرحله مورد مطالعه قرار دهیم آنان در ابتدا این ویژه گی ها را بخود ندارند اما در مرور زمان بالاثر همنشین های بد و فرهنگ نا درست جامعه و یا نداشتن اقتصاد خوب باعث میگردد، این نوع اشخاص منحیث شاگردان با قهر و کم حوصله در اجتماع عرض اندام نمایند. در اینصورت معلمان بعد از شناخت خصوصیات  این نوع شاگردان همکاری لازمه نمایند و با آنها سلسله به سلسله آهسته آهسته کاری آموزشی و تربیتی نمایند. پس بنابر رسالت وجدانی و تربیوی معلمان اکیداً تأکید است با چنین افراد بنابر توضیحات فوق همکاری انسانی و اخلاقی بی دریغ نمایند.


معلم و شاگردان احساساتی و کم حوصله

تجربه معلمان کار فهم، سابقه دار و مستعد که تمام عمر کار شان بالاثر پروسه تدریس با شاگردان میباشد و وقت های زیادی را سپری نموده اند به ما می آموزند که ما در وقت برخورد با شاگردان احساساتی و کم حوصله کدام مراحل را توجه نمائیم. البته قبل از آن باید گفت معلمان با تجربه و دلسوز هیچ گاه در مقابل شاگردان احساساتی و کم حوصله از خود عمل جدی نشان نمیدهند. زیرا در صدد ریشه یابی، علل و عوامل این مشکلات شاگردان اقدام میورزند. و در حصه حل این پرابلم معلمان نکات ذیل را باید در نظر داشته باشند:

1-                        معلمان با شاگردان احساساتی و کم حوصله برخورد خوب نمایند.

2-                        معلمان در غیاب شاگردان احساساتی و کم حوصله به صنفی هایشان گوش زد نمایند تا به آنها رفتار بد نکنند.

3-                        معلمان شاگردان احساساتی را کوشش کنند زیر احسان خود قرار بدهند.

4-                        معلمان به حرف های شاگردان احساساتی و کم حوصله به حوصله مندی گوش فرا دهند.

5-                        معلمان با دلایل مقنع شاگردان احساساتی را قناعت بدهند.

6-                        معلمان با شتاب زده گی در مقابل شاگردان احساساتی اقدام مجازات نورزند.

7-                        معلمان شاگردان احساساتی و کم حوصله را از طریق اداره و اولیای شان همکاری نمایند.

8-                        معلمان شاگردان احساساتی را بطور انفرادی به دیپارتمنت خواسته به آنها توصیه شکیبائی و فروتنی را نماید.

9-                        معلمان شاگردان احساساتی و کم حوصله را در حصه فراگیری درس نسبت به دیگران همکاری نمایند.

10-                 معلمان نباید شاگردان احساساتی و کم حوصله را مورد مجازات قرار دهند و یا از جمله شاگردان خود محسوب نکنند و رسالت دارند باید ایشان را تربیت نمایند و از این مشکل خطیر آنها را برهانند.

 

وظایف معلم پیش از شروع تدریس

بدون شک باید گفت معلمان قبل از اینکه وارد وظیفه و یا نهاد تحصیلی جهت تربیه اولاد کشور و پروسه تدریس میشوند باید نکات زیر را مورد توجه قرار دهند تا بتوانند در کار خود با توفیق زیاد و موفقیت همه جانبه موفقیت را نصیب شوند. البته در اینجا وظایف معلم را بطور عمده که قبل از شروع درس برای آن لازم است در نظر داشته باشد بطور ذیل مطالعه مینمائیم:

1-                        نخست خود شناسی معلم از همه جهات شرط اساسی میباشد.

2-                        آشنائی با محیط اجتماعی

3-                        آشنائی با پدیده های اجتماعی

4-                        آشنائی با منابع موثر درسی

5-                        آشنائی با روش های تدریس

6-                        آشنائی با قوانین و وظایف معلمی

7-                        آشنائی با آداب، رسوم جامعه و کانون علمی که در نظر دارد.

8-                        آشنائی با فرهنگ معلمی و پرسونل کانون مورد نظر .

9-                        آگاهی قبلی از خواسته ها و دستورالعمل های کانون مورد نظر.

10-                 آگاهی از ارزش های علمی و مسلکی.

 

نقش معلم در تسهیل یادگیری

بدیهی است که معلم در پروسه یادگیری نقش مهم و ارزنده را ایفا میکند. چرا که یادگیری از خود میتود و طریقه های خاص دارد، نمی شود هر کس یک کتاب و یا یک موضوع را از پیش خود و توسط خود آموزی بیاموزد. ولی بنابر تجربه و دانش معلم، میشود بخوبی و به سهولت یک موضوع را شاگردان فرا بگیرند. معلم چراغ هدایت و موفقیت است که انسان را رهنمایی میکند، تا انسانها به زودی و به طور منظم به پایه اکمال علم و معرفت برسند.

امروز معلمان از نعمات خوبی دانش مستفید گردیده اند، چرا که کسب دانش در اواخر قرون معاصر خیلی به طریقه های خاص و جدید صورت میگیرد و زیاد تر به روی تجربه استوار است. و از شیوه های گونه گون استفاده اعظمی میشود. بخصوص در حصه ی مطالعه و یادگیری طریقه های خیلی جدید و موثر شناسایی شده است.

از جانب دیگر باید گفت معلمان محترم ویژه گی خاصی را در دوران تحصیل در نهاد های تحصیلی کسب نموده اند، و نسبت به شاگردان به طریقه های یادگیری و یاد دهی وارد اند. بناءً بخوبی گفته میتوانیم که نقش معلمان در پروسه ی یادگیری از اهمیت خاص بر خوردار بوده، و طریقه های یادگیری را سهولت میبخشند.

اما نقش خود شاگرد در یادگیری نسبت به معلم مقدمتر است. چون شاگرد از معلم تقاضای یادگیری را نکند تشخیص آن در نزد معلم شاید در بعضی اوقات مشکل باشد. ولی با آنهم نقش معلم در پروسه یادگیری با اهمیت و برازنده میباشد.

فلهذا کار معلم هنگامی ثمر بخش است که با شاگردان همکاری و مشارکت در کار هایشان داشته باشد. و گام به گام با آنها پیش برود و رهنمایی کند. معلمی که می خواهد تسهیل کننده امر تربیت و آموزش باشد. باید از شیوه های سنتی و طوطی وار پرهیز کند و با شیوه های جدید اولاً خودش آشنایی حاصل نماید و بعداً برای شاگردان خود طریقه های یادگیری را سهل بسازد.

کار دیگر در تسهیل یادگیری همانا ایجاد حسن اعتماد دو جانبه بین شاگرد و معلم است وقتی یادگیرنده یا شاگرد احساس کند که خود موجود شایسته و لایق است، و اعتماد به معلم و شیوه یادگیری نموده، در زود ترین فرصت میتواند مطالب قابل ملاحظه را دریافت کند و یاد بگیرد.

تجربه به اثبات رسانیده است که اگر شاگرد در معرض تهدید خارجی( مانند فقر اقتصادی، ناتوانی جنسی، مریضی وغیره)  قرار نداشته باشد. و یا در کمترین حد باشد میتواند در سازمان درونی و فکری خود که تقاضای کسب دانش است  دگرگونی های جدیدی را ایجاد کند. در نتیجه زحمات و کار معلم،  شاگرد میتواند از شیوه یادگیری بخوبی استفاده کند.

در اخیر باید گفت شاگرد در همه وقت به رهنمایی معلم ضرورت تام دارد. پس معلم است نقش ارزنده را در پروسه یادگیری برای شاگردان داشته و نحوه یادگیری را به شاگردان یاد میدهد و سهولت میبخشد. بدین منظور هر شاگرد باید برای شیوه های یادگیری مشکلات داشته باشد از معلمان با تجربه و مسلکی کمک بخواهند. یعنی چگونه مطالعه کنند و از کدام طریقه ها استفاده کنند تا به کمترین فُرصت مطالب زیاد و مفید را فرا گیرند.

همچنان معلمان هنرمند با توسعه برنامه تحصیلی در اجتماع اثر مثبت میگذارند همچنان هنر معلمی وقتی فهمیده میشود که  در تدریس آن سکتگی رخ ندهد. چنانچه هنر معلمی وقتی مفید واقع میگردد که معلمان دارای یک برنامه مشخص و منظم باشند در ضمن آن همیشه مصروف پژوهش و تحقیق نیز باشند.

آیا معلمان هم مانند شاگردان به آموزش دایمی نیاز دارند؟

نخست باید گفت معلمانیکه خود را معلم میخوانند، اصلاً معلم نیستند، زیرا شغل معلمی پیوسته به پروسه شاگردی بودن و محوری شاگردی وابسته است. چرا که معلم شدن آسان است ولی معلمی کردن مشکل. دانش معلم وابسته به آنچه که یاد دارد نمی باشد بلکه وابسته دانش جدید و روز میباشد. زیرا معلم آنچه را در دوران تحصیل کسب نموده است نخست خود را با سواد کرده و ثانیاً آنقدر یاد نگرفته است که دیگر به آموزش و مطالعه ضرورت نداشته باشد. بنابر آن علم دریایست بی حد و کنار و به دانش اندک خویش هیچ وقت غرور نکنیم. بنابر قول مولانا صاحب :

آب دریا را اگر نتوان کشید                            هم به قدر تشنه گی باید چشید

بدین منظور باید معلمان محترم و معزز همیشه شاگرد باشند. همچنان سرور کائینات فخر موجودات فرموده اند: ز گهواره تا گور دانش بجوی، و یا گویند طلب علم فرض است. برای مرد و زن.

اگر معلمان گرامی با مطالعه سر و کار نداشته باشند مانند چراغی هستند که یک بار به آن تیل انداخته شده باشد. و آن چراغ به زودی خاموش میشود. بدین منظور معلمان محترم باید مطلع باشند در جهان لحظه به لحظه واقعات و موضوعات جدید بروز میکند و به طور دوامدار به  ارتقاء سویه خویش توجه لازم به خرج بدهند.

بهترین و نیکو ترین اوصاف یک معلم در پیوند با مطالعه آن میباشد. چرا که مطالعه در ذات خود حیثیت عبادت را دارد.

همچنان مراکز آموزشی وظیفه دارند تا فردی را جدیداً استخدام مینمایند بخصوص به مسلک مقدس معلمی و آنرا به میل و رغبت خود انتخاب مینمایند باید پس از استخدام، آموزش های ضروری را با مطالعه دایمی باید در نظر داشته باشند زیرا دانشمندان معروف آموزش و پرورش را عقیده بر این است هر روز در اجتماع مطالب و موضوعات جدید بروز مینمایند و یا بسیار موضوعاتی است که معلم آنرا در وقت تربیت و پرورش خویش حاصل کرده نتوانسته بخصوص علوم و تکنالوژی به اندازه ی انکشاف نموده که از حد گذشته است. شناسائی و آشنایی با آنها یک امر ضروری تلقی میشود زیرا بیشترین کشور های که رو به انکشاف و یا به حد اعظمی انکشاف نموده اند دارای سیستم معارف منظم میباشند چون آنها بیشترین توجه و مصرف خویش را در عرصه تعلیم و تربیه مبذول نموده اند. بدیهی است معارف که دارای پرورش سطح بلند نباشد در هیچ رشته محصلی لایق را عرضه کرده نمیتواند زیرا معارف زیر بنای دانش فردی هر فرد اجتماع میباشد وقتیکه یک کشور دارای معارف و تعلیم و تربیت درست باشد و بعداً در مدت معینه تحصیلات عالی با انتخاب رشته های محصلان میتواند در آینده بهترین کادر ها را به اجتماع جهت بهبودی اجتماع عرضه نماید. بدین منظور باید معلمان مانند شاگردان همیشه با مطالعه باشند.

تربیت معلم از آن آوان شروع میگردد که شاگرد میباشد و به ترتیب بعد از انتخاب رشته معلمی با اخذ دیپلوم اکتفا نکرده و به بورس های تحصیلی و سیمنار های تحصیلی مستقیماً اشتراک نماید همچنان بطور نورمال همیشه به مطالعات خصوصی جهت تقویه دانش خویش نیز اقدام بورزند.

همچنان باید گفت معلمان محترم هیچگاهی به علم خود مغرور نباشند و شکسته نفسی را پیشه کنند. قسمیکه بیدل دهلوی میفرماید:

زان خط که طراز علم و علامه کنند               برجاست اگر تکلف خامه کنند

« بیدل» موهومی تو ننگ رقمست          آخر تو چه ای کز علمت نامه کنند

 

نکات اساسی در مطالعه کدام ها اند

این نکات عبارت اند از:

1-                        سازمان دادن: یعنی بدین معنی نخست باید برای شاگردان و افراد جامعه چنان انگیزه را باید داد که آنها وادار به مطالعه کردن شوند. و باید در مورد فواید مطالعه آگاهی و روشنی داد تا میل و رغبت شاگردان به مطالعه کردن برازنده گردد.

2-                        علامت گذاری: وقتی امکان پذیر است نخست باید شخص را به مطالعه کردن وادار نماییم. زیرا علامت گذاری به خودی شخص مربوط میگردد، که چگونه پلان خود را تنظیم مینماید.

3-                        خلاصه کردن: این پروسه یادگیری وقتی معیین میشود بعد از آنکه مطالعه به اختتام رسید، موضوعات مطالعه شده را در یک کتابچه به طور خلاصه یاد داشت مینماید. و یا به حافظه میسپارد.

4-                        همچنان در تعیین نکات اساسی مطالعه سه موضوع به طور ذیل دخیل میباشد:

الف : موضوع اصلی

ب : نکات اصلی

ج : موارد جزئی

الف: موضوع اصلی:

در یک کتاب و یا در بخشی از آن مؤلف یک موضوع کلی را در نظر دارد و در همه جای کتاب آن را دنبال میکند. این همان موضوع اصلی کتاب است.

در واقع موضوع اصلی در یک منبع مانند تنه درختی است که هر قسمت آن در نهایت از تنه بقا می یابد و آب میخورد.

ب: نکات اصلی:

نکات اصلی خطوط، اندیشه های اصلی و مهم در یک کتاب هستند که از موضوع اصلی کمتر است. اما صراحت بیشتر دارد، مجموعه نکات اصلی مفهوم و موضوع اصلی را تشکیل میدهد.

ج: موارد جزئی:

اطلاعات جزئی تری هستند که به صورت مثال ها، نمونه ها، عکس ها، تصاویر و اطلاعات واقعی مطرح می گردند. مجموعه موارد جزئی درک و شناخت نکات اصلی را آسان تر می سازد. با در نظر دشت اینکه موضوع اصلی معمولاً و مستقیماً به وسیله مؤلف بیان نمی شود ولی با مطالعه مقدمه کتاب و هدف تالیف کتاب می توان به موضوع اصلی پی برد. اما گاهی میشود که با مطالعه همه این ها نمی توان به موضوع اصلی پی برد و باید با شناخت نکات اصلی موضوع اصلی را  دریافت. برای پیدا کردن نکات اصلی می توان به بخش های مختلف یک مطلب با دقت بیشتری توجه کرد. معمولاً هر پاراگرافی را که مطالعه میکنیم به موضوع جدیدی بر می خوریم آن موضوع جدید همان نکته اصلی است.گاهی نکات اصلی مطالب با حروف درشت تر از متن و یا رنگ دیگری در متن چاپ میشود که با شناخت نکات اصلی کمک میکند.

محتوای کتاب درسی و سازمان دادن:

شناخت سطوح مختلف یک مطلب از جانب معلم و یا هر مطالعه کننده به چگونگی سازمان دادن مطالب در محتوای کتب درسی بستگی دارد. و یا به عبارت دیگر مطالعه خوب به سازمان تألیف کتاب بستگی دارد. اگر این ویژه گی در تالیف رعایت نشده باشد معلم باید قبلاً به محتوا، سازمان بدهد و بعداً به تدریس بپردازد. اجرای این کار به توانایی معلم ارتباط دارد که چگونه می تواند از این شیوه به درستی استفاده نماید.

تالیف کتاب باید با اصول و روش های سازماندهی تهیه شود تا کار تعیین سطوح سه گانه محتوا برای معلم آسانتر باشد که غیر از معلم هر کسی دیگر بخواهد آن را مطالعه کند به دشواری مواجه نشوند.

در یک کتاب علاوه بر نظم صحیح مطالب، نوع چاپ، نگارش و باقی از این خصوص قابل توجه و مهم است. بهتر است در موقع تالیف و چاپ نکات اصلی کتاب با حروف و رنگ ویژه ای چاپ شود.

1-                        علامت گذاری:

خواننده می تواند به وسیله علایم و نشانه ها طوریکه به پاکی و صفائی کتاب صدمه وارد نه نمایند موضوعات اصلی محتوای کتاب را یا در خود کتاب و یا در یاداشت های جداگانه مشخص سازد و با نوشتن مطالب و نکاتی در حاشیه ی کتاب پیشنهاد ها و یا انتقادات خود را یاد آور شود.

بسیاری از خواننده گان عادت دارند که فقط دو صفحه کتاب را از اول، دو صفحه را از وسط و دو یا زیاده صفحات را از آخر بطور پراگنده و سرسری مطالعه می کنند و باز در مجالس و محافل پیرامون کتاب صحبت می کند و زحمات شباروزی نویسنده ی کتاب را بدون اینکه راه حلی به آن جستجو نمایند به باد انتقاد می گیرند. اگر از این خواننده گرامی در خصوص موضوع اصلی نکات اصلی و موارد جزئی کتاب پرسش بعمل آید شاید قادر به جواب درست نباشد  و یا جوابات قناعت بخشی در خصوص ارائه کند.

تهیه، تدوین و تالیف کتاب کار ساده و آسان نمی باشد سال ها و ماه ها زمان را ایجاب میکند تا مؤلف بتواند با قبول زحمات شباروزی آن را تهیه نمایند. هر کتابی که تالیف می شود از خود اهداف و مقاصدی دارد که مطالعه کننده باید به آن به صورت درست پی ببرد.

علامت گذاری باعث میشود که مطالعه کننده کتاب، نکات اساسی و مهم کتاب را از مطالب غیر اساسی و حاشیه ای تشخیص دهند و با تکیه بر آن ها به هدف های اصلی محتوای کتاب نایل آید.

2-                        خلاصه کردن:

هر مطالعه کننده برای اینکه از کتابی که مطالعه کرده است برداشت مینماید و در آن صورت بتواند مطالب آن را به صورت خلاصه بنویسد و نتیجه ی درست بگیرد و خلاصه ی مطلب،  باید هم نکات اصلی و هم مطلب اصلی را در برداشته باشد. در واقع خلاصه هر مطلب شکل کوچک شده همان مطلب است. اگر خواننده و یا مطالعه کننده قادر شود مطالب مطالعه شده را تشخیص کند در واقع آن مطلب را درک کرده است. و اگر از این کار ناتوان باشند مطالب را به درستی درک کرده نمی تواند.

خلاصه کردن مطالب، درک و فهم خواننده را نمایان میکند یعنی مطلب را چگونه بررسی کرده، توانائی حفظ مطالب را در ذهن تقویت نموده یا خیر؟ و بالاخره مروری می باشد به مطلب تهیه شده از جانب خواننده یا مطالعه کننده.

از معلمان گرامی، والدین محترم آرزو دارند تا شاگردان و فرزندان شان به مطالعه تشویق کنند و علاقه مند نمایند باید به چند نکته زیر توجه کنند:

1-                        وجود یک کتاب خانه در مکتب و در صورت امکان داشتن یک کتاب خانه مختصر در خانه بسیار ضروری پنداشته میشود. ( ابر اهام لیکلن ) میگوید: بدون حکومت می شود زنده گی کرد ولی بدون کتاب و مطبوعات هرگز.

2-                        شرط نخست مطالعه این است که شاگردان دسترسی به کتاب و منابع داشته باشند. شاگردان باید کتاب مورد ضرورت خود را طور مستقلانه از کتاب خانه های مکتب و خانه خود به درستی انتخاب نمایند که در ین راه معلمان با شاگردان معاونت  می نمایند. معلمان باید دایماً به شاگردان تفهیم نمایند که ( خواندن کتاب های خوب و آموزنده در حقیقت گفتگو کردن با انسان های شرافتمند است).

3-                        معلم باید شاگردان را طوریکه در بالا هم اشاره نمودیم در انتخاب کتاب یاری کند ممکن است شاگردان کتابی را انتخاب نمایند که محتوای آن تناسب لازم را با توان ذهنی و علایق اوشان نداشته باشد و با مطالعه آن دچار سر درگمی و نگرش منفی شوند. و یا ممکن است کتابی را مطالعه کند که در او آثار اخلاقی و ارزش نا مناسبی را به وجود آورد و یا از موضوع به دور باشد.

4-                        معلم باید برای شاگردان موضوع اصلی، نکات اصلی و موارد جزئی را رهنمایی نماید.

5-                        معلم باید هدف های آموزشی را به شاگردان تفهیم کند.

6-                        معلم باید مطالعه شاگردان را پی گیری کند و آن ها را به مطالعه بیشتر تشویق نمایند.

7-                        معلم شاگردان را تشویق نماید تا از کتاب مطالعه خود خلاصه نویسی نمایند.

 

موثر ترین شیوه های مطالعه

خواندن و مطالعه انواع  مختلف دارد و هر یک از این انواع مستلزم حصول و هدف خاصی است. که در زیر آنها را به طور فشرده مورد مطالعه قرار میدهیم:

1-                        خواندن اجمالی:

درین شیوه مطالعه، مطالعه کننده فقط عناوین فصول و قسمت های از کتاب را می خواند و کل کتاب را به طور سطحی بررسی میکند.

2-                        سریع خواندن:

سریع خواندن، مرور کتاب است با سرعت، به منظور آشنائی کلی به موضوعات داخل کتاب، سریع خواندن از خواندن اجمالی کامل تر است. سریع خواندن روشی است که در مدت کم مطالب زیاد تری فراگرفته میشود. تمرین برای سریع و دقیق خواندن میزان یادگیری را افزایش میدهد.

3-                        دقیق خواندن:

دقیق خواندن روشی است که خواننده، مطلب را کامل یاد میگیرد و یاد آوری آن برای استفاده های بعدی میسر است.

4-                        خواندن تجسسی:

این خواندن روشی است که قبل از مطالعه و پس از مطالعه، خواننده به طرح سوالات مبادرت می ورزد، برای پاسخ سوالات تحلیل و بررسی انجام میگیرد این شیوه عمق یادگیری را افزایش میدهد.

5-                        خواندن انتقادی:

این روش بررسی تجزیه و تحلیل معانی است. به منظور یاد گیری عمیق مطالب و قضاوت در باره مطالب خوانده شده میباشد. البته بعضی مطالب را مورد انتقاد قرار میدهد، در صورتیکه استدلال داشته باشد و استدلال آن مغرضانه نباشد. از روحیه همکاری باشد.

 

شیوه های مطالعه از نظر چگونگی اجرا:

1-                        خواندن با صدای بلند:

بعضی از شاگردان بخاطر اینکه یاد بگیرند مطلب را با صدای بلند می خوانند، تا آن سرحدی که مطلب را به گوش خود استماع کنند. این کتگوری شاگردان دایماً اظهار میکنند تا زمانیکه مطلب را به گوش خود نشنود یاد نمی گیرد. همه ی ما تعداد زیادی از شاگردان و بعضی از هم صنفان خود را دیده ایم که در پارک ها، در سرک ها، در جاده های خلوت، در اطاق ها و نشستن به چوکی ها درس را به آواز بلند می خواند، این کتگوری تا زمانی که درس را به آواز بلند نخوانند یاد نمی گیرد.

2-                        یادگیری از طریق گوش دادن:

این گونه شاگردان از یکی از همصنفان خود در زمینه کمک می خواهند تا آن، مطلب را با صدای بلند بخواند وآن بشنود. اگر این امکان میسر نبود خودش به صدای بلند می خواند و بعداً صدای خود را ثبت کست می نمایند و بعداً به کست گوش فرا میدهد. این گونه شاگردان عادت کرده اند، تا از طریق گوش دادن یاد بگیرند.

3-                        خواندن با صدای آهسته:

زیادتر در حین حرکت کلمات را با زبان و صدای آهسته اداء میکند.

4-                        خواندن با چشم:

این شیوه خواندن فقط توسط چشم و درک مفاهیم با ذهن انجام میگیرد. در ین روش به هیچ صورت لب ها و گلو حرکت نمی کنند. فقط چشم روی خط حرکت میکند و مفاهیم از ذهن میگذرد. که غالباً این شیوه با تمرکز و دقت توام است. تمرین سرعت در خواندن با چشم که با تمرکز همراه است میزان یادگری را بالا برده که این نوع خواندن بهترین نوع خواندن ثبت شده است. که هر مطالعه کننده باید به آن توجه خاصی نماید و از همین روش در مطالعه استفاده نمایند.

(تدریس برتر)


نوع مطلب :
برچسب ها : معلم چیست ؟ معلم کیست ؟(2)،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران،
معاون آموزشی کیانی
پنجشنبه 8 خرداد 1393
پنجشنبه 10 مرداد 1398 11:55 ق.ظ

Thanks a lot, I like this.
canadian pharmaceuticals reviews pharmacy canada reviews canadian pharmacycanadian pharmacy drugstore online shopping reviews canada drugs trust pharmacy canada reviews canadian pharmacy king drugs for sale usa canadian medications canadian drug
جمعه 31 خرداد 1398 02:39 ق.ظ

Great data. Regards.
cialis reviews acquisto online cialis achat cialis en suisse cialis y deporte where do you buy cialis buying cialis overnight cialis tadalafil tarif cialis france cialis coupons sialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 06:27 ق.ظ

Useful write ups. Appreciate it!
order a sample of cialis weblink price cialis cialis from canada does cialis cause gout cialis 30 day trial coupon cialis professional yohimbe order cialis from india cialis 5mg canada discount drugs cialis generic cialis at walmart
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:05 ب.ظ

Useful info. Appreciate it.
ou trouver cialis sur le net cialis 5 effetti collaterali buying cialis overnight acheter cialis kamagra cialis cost what is cialis buy name brand cialis on line cialis great britain cialis online generic cialis 20mg tablets
سه شنبه 28 خرداد 1398 12:32 ق.ظ

Valuable write ups. Regards.
viagra vs cialis vs levitra generic cialis levitra the best choice cialis woman cialis for bph buy online cialis 5mg cialis 20 mg best price cialis canadian drugs prix de cialis free generic cialis cialis kamagra levitra
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:39 ق.ظ

This is nicely expressed. .
try it no rx cialis we use it 50 mg cialis dose tadalafilo buy cialis online legal cialis kamagra levitra prescription doctor cialis female cialis no prescription cialis generico in farmacia weblink price cialis enter site 20 mg cialis cost
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:44 ب.ظ

Fantastic postings. Kudos!
we use it cialis online store cialis tablets for sale we like it safe cheap cialis tadalafil 20 mg cialis y deporte we recommend cheapest cialis how much does a cialis cost sublingual cialis online cialis generique cialis 30 day trial coupon
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:49 ق.ظ

With thanks! A good amount of data.

click here cialis daily uk enter site natural cialis cialis online napol import cialis cialis pills cialis for sale in europa cialis 10 doctissimo we like it safe cheap cialis tadalafil 20 mg cialis 20 mg cost
چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:43 ب.ظ

Thanks a lot, An abundance of content!

acheter cialis meilleur pri cialis tadalafil online only here cialis pills where cheapest cialis cialis farmacias guadalajara cialis farmacias guadalajara costo in farmacia cialis prices on cialis 10 mg cialis generic availability cialis online deutschland
یکشنبه 19 خرداد 1398 07:15 ق.ظ

Really a good deal of great info!
calis pastillas cialis y alcoho canadian drugs generic cialis cialis for bph cialis generic tadalafil buy comprar cialis navarr cialis mit grapefruitsaft cialis pills price cialis best cipla cialis online
جمعه 16 آذر 1397 04:51 ق.ظ

Awesome knowledge. With thanks.
cialis tablets the best site cialis tablets buy cialis tadalafil 20mg cialis 20mg enter site natural cialis buy cialis online legal cialis 5mg prix cialis tablets cialis 30 day sample
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:34 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful info.
5 mg cialis coupon printable cialis lowest price cialis generika in deutschland kaufen prix cialis once a da cialis price in bangalore cipla cialis online ou acheter du cialis pas cher cialis rezeptfrei sterreich buy cialis cialis reviews
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:19 ق.ظ

Reliable tips. Appreciate it!
cilas cialis pills boards cialis cost we like it cialis price cialis great britain click now cialis from canada prezzo cialis a buon mercato cialis alternative what is cialis the best choice cialis woman
دوشنبه 12 آذر 1397 02:48 ب.ظ

Regards, I value this!
side effects for cialis costo in farmacia cialis viagra or cialis try it no rx cialis cialis generic availability order cialis from india cialis generic cialis manufacturer coupon how does cialis work cialis sale online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:37 ق.ظ

Thank you. Valuable information.
cialis daily reviews how to purchase cialis on line cialis preise schweiz cialis professional from usa prix de cialis cialis canada on line cialis savings card cialis generika in deutschland kaufen cialis en mexico precio american pharmacy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:03 ب.ظ

Many thanks! A lot of info!

click here cialis daily uk cialis online nederland generico cialis mexico cialis tablets australia cialis herbs cialis patentablauf in deutschland prezzo cialis a buon mercato cialis baratos compran uk cialis 30 day trial coupon price cialis best
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Fine stuff. Cheers.
achat cialis en europe opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable cialis venta a domicilio comprar cialis 10 espa241a tadalafil 20mg does cialis cause gout pastillas cialis y alcoho cialis super kamagra cialis baratos compran uk
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:31 ق.ظ

Kudos. I enjoy this!
canadian discount cialis il cialis quanto costa wow look it cialis mexico generic cialis in vietnam price cialis per pill acquisto online cialis if a woman takes a mans cialis cialis name brand cheap order a sample of cialis buy original cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:01 ب.ظ

Great stuff. Regards.
enter site 20 mg cialis cost how to buy cialis online usa cialis 20 mg best price cialis farmacias guadalajara cialis usa cost acheter du cialis a geneve cialis kaufen cialis per paypa cialis coupon cialis diario compra
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:56 ق.ظ

Valuable data. Thank you!
how does cialis work venta cialis en espaa cialis 20 mg cost when can i take another cialis only best offers 100mg cialis cialis 5 effetti collaterali we use it 50 mg cialis dose cialis sans ordonnance deutschland cialis online tesco price cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 01:27 ب.ظ

Fantastic forum posts. Kudos.
chinese cialis 50 mg tadalafil tablets cialis alternative viagra vs cialis cilas cialis pills in singapore discount cialis low cost cialis 20mg cialis tablets does cialis cause gout
شنبه 31 شهریور 1397 10:11 ب.ظ

You said it terrifically.
canadian pharmacy online 24 canadian drug is trust pharmacy in canada legitimate canadian pharmacies without an rx canada drugs canada online pharmacies reviews online pharmacies legitimate safe canadian online pharmacies canadian pharmaceuticals online canadian online pharmacies legitimate
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:12 ب.ظ

Thank you, I like it!
legalidad de comprar cialis tadalafil 10 mg venta de cialis canada tadalafil tablets link for you cialis price cialis coupons printable deutschland cialis online cialis rckenschmerzen generic low dose cialis acheter cialis meilleur pri
سه شنبه 27 شهریور 1397 08:07 ب.ظ

Whoa plenty of beneficial data.
generic cialis tadalafil cialis prezzo in linea basso warnings for cialis acheter cialis meilleur pri dose size of cialis cialis coupons cialis tablets cialis generico in farmacia cialis 5 mg funziona cialis preise schweiz
پنجشنبه 15 شهریور 1397 09:59 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
cialis super acti generico cialis mexico brand cialis nl cialis en 24 hora if a woman takes a mans cialis acquistare cialis internet cialis patent expiration cialis 20mg prix en pharmacie purchasing cialis on the internet generic cialis soft gels
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:22 ب.ظ

Really a lot of beneficial data.
cialis rezeptfrei sterreich compare prices cialis uk the best choice cialis woman cialis 5mg billiger cialis arginine interactio viagra or cialis cialis alternative india cialis 100mg cost cialis prezzo al pubblico cialis 5 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:45 ق.ظ

You've made your position pretty effectively.!
5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis cialis therapie brand cialis generic free generic cialis cheap cialis cialis 20 mg best price brand cialis generic what is cialis tadalafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:54 ق.ظ

You reported it adequately.
sildenafil buy uk buy generic viagra online uk next day delivery cheapest viagra pills online viagra pharmacy uk cheap viagra uk online buy viagra uk without prescription where to buy viagra online viagra purchase uk how to buy viagra online viagra for cheap prices
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:08 ب.ظ

Many thanks! An abundance of write ups!

how to buy generic viagra viagra online cheap uk buy kamagra viagra where to buy viagra in stores buy now viagra generic levitra cheap viagra online pharmacy order online viagra online with a prescription buy viagra online uk next day delivery
شنبه 18 فروردین 1397 04:07 ق.ظ

With thanks, A lot of tips!

recommended site cialis kanada usa cialis online enter site very cheap cialis cialis farmacias guadalajara 200 cialis coupon cialis generico milano cialis tadalafil online cialis 20 mg effectiveness cialis daily cialis online nederland
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است