دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی

ازمیان روشهای متعدد ومتنوع آموزش کودکان تیز هوش وسر آمد ،جهش تحصیلی یکی از متداولترین وقدیمی ترین شیوه های آموزش این دسته از دانش آموزان به شمار می آید وشاید بتوان گفت که تنها روش تسریع تحصیلی است که در نظام آموزش وپرورش جامعه ما مورد استفاده واستقبال قرار گرفته است.

برخلاف تصور ،جهش تحصیلی وتسریع تحصیلی واژه های مترادفی نیستند.در واقع جهش تحصیلی در کنار روشهای دیگری چون ؛پیشرفت مستمروانفرادی،شروع مدرسه قبل از سن معمول یا تحصیل دروس پیشرفته در کلاسهای ابتدایی و... تنها یکی از روشهای سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی است که طی آن دانش آموزان تیز هوش می توانند با رعایت شرایط ومقررات خاصی ، دریک سال دوکلاس از برنامه های عادی مدارس را پشت سر بگذارند.

از آنجایی که افراد تیز هوش وسر آمد؛ از سرمایه های واقعی هر جامعه محسوب می شوند ، توجه واهتمام جدی به مسائل آموزشی وپرورشی آنان از جمله وظایف خطیر مسئولین جوامع به ویژه دست اندر کاران نظام آموزشی هر کشور می باشد.

افلاطون معتقد بود که باید هرچه زودترکودکان  باهوش  ونابغه را   شناسایی کرده   وبه آنها به طور خصوصی علوم وفلسفه تعلیم داده شود.وی بقای دموکراسی یونان را وابسته به توانایی این کشور در آموزش افراد با استعداد وسر آمد جهت رهبری جامعه می دانست.(1)

دراینجا لازم می دانیم جهت اطلاع بیشتر  مخاطبان این مقاله تعریفی کلی واصولی از کودکان تیز هوش وسر آمدارائه داده وسپس به بررسی آثار استفاده از جهش تحصیلی درابعاد ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی وروانی آنان بپردازیم

کودکان تیز هوش چه کسانی هستند؟.     
 

به نظر کارشناسان ،کودکان تیز هوش وبا استعداد کسانی هستند که طبق تشخیص افراد صاحب صلاحیت واهل فن به دلیل استعداد های برجسته خود قادر به عملکردهای عالی هستند.این کودکان به برنامه ها وخدمات آموزشی متفاوتی نیازمندند اصولا این گونه خدمات وبرنامه ها فراتر از آنچه که د ر مدارس عادی عرضه می شود مورد نیاز این دسته از کودکان است تا بتوانند به مسئولیت ونقش خود نسبت به جامعه واقف شوند. کودکان برخوردار از عملکرد بالا شامل کسانی هستند که در هریک از زمینه های زیر دارای موفقیتی مشهود با توانایی بالقوه ای باشند.

1)توانایی ذهنی وعمومی

2)استعداد تحصیلی خاص

3)تفکر سازنده یا خلاق                                                                                                                                                           

4)تواناییرهبری                                                                                                            

5)هنرهای نمایشی و دیداری))

6)توانایی روانی- حرکتی

برخی از خصوصیات کودکان تیز هوش :

1- نسبت به یادگیری حریص اند، با سرعت و کارآیی می آموزند و مفاهیم پیچیده و جزئیات  را به سرعت جذب می کنند.

2- ازاعتماد به نفس بالایی برخوردارند وبه توانایی های خود اعتماد دارند.

3- خوانندگان همیشگی کتاب هستند واز خواندن لذت می برند وغالبا کتب واطلاعاتی  نظیر  دایره المعارف ها،فرهنگ ها ،اطلس ها وزندگی نامه هارا بر می گزینند

4- گنجینه ای غنی از لغات دارند وکلمات واصطلاحات خاصی را که می دانند وبه کار می برندفراتر از سن شان است.

5- از تمرکز حواس بالایی برخوردارند وبه آسانی رشته افکارشان از هم گسسته نمی شود.

6- دارای روحیه تعاون وهمکاری بوده واز مسئولیت پذیری بالایی بر خوردارند.

7- دارای انضباط فردی هستند ونسبت به ارزشهای اخلاقی ومعنوی پایبندندوقدرت خطر پذیری بالایی دارند.

8- قدرت استدلال وتوانایی بالایی برای رویارویی با افکار گوناگون دارند ودستورات آمرانه را بدون بازنگری منتقدانه نمی پذیرند.

9- روابط بین امور ظاهرا نامربوط را درک می کنند وآموخته های خود را با در نظر گرفتن وجوه شباهت وتفاوت آنها به شرایط جدید تعمیم می دهند.

10- کنجکاو وجستجو گرند. پرسش های کاوشگرانه بسیاری را مطرح می کنند وعلاقه مند به فهمیدن ماهیت انسان وجهان آفرینش هستند.

11- از حافظه وقدرت خارق العاده ای برخوردارند وبا سرعت وبدون تمرین زیاد امور را به خاطر می سپارند و جزئیات را به خاطر می آورند.

12- دامنه علاقه وسیعی دارند که اغلب ماهیت فکری دارد. علایق سرگرمی های   آنان      فراتر   از   سن شان است.

13- دارای استعداد زیبا شناسی هستند ونسبت به زیبایی ها عکس العمل نشان می دهند.

14- خلاقیت وقدرت تصور بالایی دارند واز این طریق راه حلهای زیادی برای مسائل پیدا نموده ؛ ارتباط بین امور رادرک کرده ،حوادث وتجربیات را به روشهای غیر معمول تفسیر می کنند.

15-سخت کوش هستندو در رسیدن به اهدافشان تلاش وپافشاری می کنند.

16- درهنرهاییچون درام ،موسیقی ونقاشی توانایی وخلاقیت وابتکار دارند.

اما باید توجه داشت که هیچ کودکی درتمام این عوامل برتر نیست واینها نمونه ای از خصوصیاتی است که می توان برای شناخت کودکان تیزهوش نام برد.
  نیازهای خاص کودکان تیزهوش
1) کودکان تیز هوش به آموزشهایی نیاز مندند که با سطح ذهنی واستعداد

آنان منطبق باشد. کودکان تیز هوش در جذب مفاهیم ،بسیار سریع هستند ومفاهیم پیچیده را با کمترین توضیحی در ک کرده ومی توانند نتایج وپیامدها را پیش بینی کنند.تاکید مدارس بر انجام تکالیف مکرر وتفصیل بیش از حد موضوعات باعث خستگی وبی علاقگی آنان به امر یادگیری می  شود.

2)  کودکان تیزهوش نیاز مندند که با کودکانی که از لحاظ سنی وتوانایی با آنها مشابه اند ،دوست شوند. بزرگترین مساله برای کودکان تیز هوش به خصوص درسالهای اولیه دبستان ممکن است این باشد که آنها نسبت به سن شان بیش ازحد می دانند وهمین امر سبب می شود که توسط همسالان خود تحت فشار قرار بگیرند که هوش وکنجکاوی خود را بروز ندهند.

اگر چنین عملی را برنگزینند هدف استهزای همکلاسیهای خود واقع شده وخویش را مطرود گروههای اجتماعی کلاسشان می یابند واندک اندک منزوی وگوشه گیر می شوند.از سوی دیگر کودکان تیز هوشی هم که جهش کلاسی دارند با موقعیت های متفاوتی مواجه می شوند.همکلاسی های این کودکان از آنها بزرگترند وبه تناسب سن شان در مرحله متفاوتی از رشد اجتماعی وعاطفی می باشند

از این رو برقراری وادامه روابط دوستانه وسازگاری با آنها برای کودکان تیز هوش اغلب دشوار ودر برخی موارد غیر ممکن است.

بنابراین اگر جهش ،راهی است که نیاز های ذهنی این کودکان را برآورده می کند،اما آثار این جهش تحصیلی را باید در زندگی عاطفی واجتماعی آنان نیز در نظر گرفت

3) کودکان تیز هوش به معلمانی باتجربه ومتخصص نیاز مندند تا که راههای پرشتاب رشد ذهنی ،عاطفی واجتماعی آنان ر بفهمند وبتوانند به نیازهای هیجانی وغیر معمول آنها پاسخ مناسبی دهند.معلمان اغلب احساسات خصمانه ای نسبت به دانش آموزان تیز هوش دارند.بنابراین باید تغییراتی در روابط متقابل دانش آموزان تیز هوش ومعلمان به وجود آورد وبه طور جدا گانه ای آموزشهای لازم را به آنان داد.

نگاهی گذرا برتاریخچه تاسیس مدارس خاص افراد تیز هوش روشن می سازد که برای نخستین بار درسال 1900میلادیبود که درشهرنیویورک کلاسهای مخصوص برای این قبیل کودکان ایجاد شد. دراین کلاسها دانش آموزان اجازه می یافتند که سه کلاس را به صورت جهشی در2سال به    پایان برسانند.(2)


                        
نوع مطلب :
برچسب ها : نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی، جهش تحصیلی دانش آموزان،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران آموزشی،
معاون آموزشی س .کیانی
یکشنبه 22 تیر 1393
یکشنبه 2 تیر 1398 07:46 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis generisches kanada cialis for sale in europa cialis 20 mg cost effetti del cialis cialis wir preise achat cialis en itali cialis professional from usa cialis generico en mexico miglior cialis generico we use it cialis online store
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:15 ق.ظ

Information effectively used..
cialis pills boards 5 mg cialis coupon printable viagra or cialis generic cialis pill online cialis tablets cialis usa cost cialis prezzo al pubblico cialis generika cialis prices in england are there generic cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:03 ق.ظ

You expressed this well.
order a sample of cialis walgreens price for cialis acheter du cialis a geneve where to buy cialis in ontario precios de cialis generico cialis pills boards only now cialis for sale in us comprar cialis navarr buy cialis online nz achat cialis en itali
دوشنبه 20 خرداد 1398 04:37 ب.ظ

Incredible many of wonderful knowledge!
cialis 5 mg buy cialis ahumada cialis generic availability cilas warnings for cialis cialis generic availability 40 mg cialis what if i take cialis tadalafil online 200 cialis coupon buy cialis uk no prescription
جمعه 23 فروردین 1398 08:48 ب.ظ

Seriously quite a lot of wonderful data!
Canadian Pharmacy USA canadian cialis online pharmacies of canada canadian pharmaceuticals nafta canada online pharmacies surrey buy viagra now buy viagra now canada viagra canadian pharmacy no prescription canadian drug
جمعه 16 آذر 1397 06:56 ق.ظ

Nicely put, Many thanks!
enter site very cheap cialis venta cialis en espaa acquisto online cialis we like it safe cheap cialis cialis daily reviews viagra cialis levitra cialis super kamagra dose size of cialis price cialis best cuanto cuesta cialis yaho
پنجشنبه 15 آذر 1397 11:46 ق.ظ

Great stuff. Thank you.
cialis 5 mg scheda tecnica brand cialis nl tadalafil 5mg tadalafil generic cialis levitra tadalafil tablets generic cialis soft gels cialis for sale in europa achat cialis en suisse cialis for daily use
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:40 ب.ظ

Terrific postings. Appreciate it.
cialis 5 mg effetti collateral no prescription cialis cheap cialis sicuro in linea cialis price thailand cialis billig cialis generika cost of cialis per pill try it no rx cialis cialis 30 day trial coupon american pharmacy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:29 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis 10mg prix pharmaci safe site to buy cialis online generic cialis 20mg tablets cialis without a doctor's prescription order cialis from india brand cialis generic buying cialis on internet cialis dose 30mg cialis generico online cialis coupons
یکشنبه 11 آذر 1397 04:30 ق.ظ

Truly many of helpful tips.
cialis therapie how to purchase cialis on line cialis dosage enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg effetti collateral rezeptfrei cialis apotheke link for you cialis price try it no rx cialis the best site cialis tablets cialis super acti
شنبه 10 آذر 1397 05:05 ب.ظ

Great content. Cheers!
cialis from canada cialis 100mg suppliers online prescriptions cialis cialis generisches kanada cialis 5 mg scheda tecnica cialis y deporte cialis flussig cialis cuantos mg hay generico cialis mexico india cialis 100mg cost
جمعه 9 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Cheers! Useful stuff.
wow look it cialis mexico compare prices cialis uk cialis kamagra levitra preis cialis 20mg schweiz comprar cialis 10 espa241a viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen bankberweisung cialis tablets australia tadalafil 10 mg cialis herbs
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:44 ب.ظ

Fine information. Thanks.
only best offers 100mg cialis cialis from canada cialis uk tadalafil 10 mg buy cialis online cipla cialis online wow cialis tadalafil 100mg click now buy cialis brand cialis professional yohimbe cialis authentique suisse
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Thanks a lot. A good amount of material!

cialis generique 5 mg cialis daily dose generic generic cialis tadalafil when can i take another cialis cialis for sale south africa buy cheap cialis in uk buy cialis online 5 mg cialis coupon printable cialis super acti tadalafil 20mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:17 ق.ظ

Whoa lots of wonderful material.
wow look it cialis mexico we like it safe cheap cialis generic cialis soft gels generico cialis mexico preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil generic cialis 20mg uk cialis generique cialis canada only now cialis 20 mg
جمعه 20 مهر 1397 08:56 ق.ظ

Many thanks! Valuable stuff!
levitra online levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra levitra without a doctor prescription buy levitra 10mg levitra 20 mg levitra without a doctor prescription levitra 20 mg bayer prezzo
سه شنبه 10 مهر 1397 07:20 ب.ظ

You actually reported this effectively.
cialis pills cialis patentablauf in deutschland look here cialis cheap canada cialis daily reviews tadalafil purchase once a day cialis cialis cuantos mg hay cialis generico en mexico cialis qualitat usa cialis online
یکشنبه 1 مهر 1397 01:26 ق.ظ

Factor very well used!!
canada vagra pharmacy times legitimate canadian mail order pharmacies canadian pharmacies stendra the best canadian online pharmacies canadian cialis canadian pharmaceuticals reviews canadian government approved pharmacies pharmacy near me top rated canadian pharmacies online
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:22 ب.ظ

Wow tons of wonderful material!
cialis ahumada cialis preise schweiz cialis e hiv cialis et insomni cialis 05 cialis 30 day trial coupon cialis generique 5 mg if a woman takes a mans cialis dose size of cialis buy brand cialis cheap
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:18 ق.ظ

You actually suggested this perfectly.
sildenafil tablets online buy viagra pills online buy viagra online next day delivery viagra rx online viagra uk prescription online viagra no prescription buy viagra online no rx canadian viagra online buy cheap generic viagra buying viagra uk
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:48 ب.ظ

Whoa tons of helpful info!
buy cialis online legal cialis baratos compran uk cialis 5 mg buy cialis daily dose generic cialis sans ordonnance prices on cialis 10 mg cheap cialis cialis generique 5 mg cialis ahumada buy cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:51 ق.ظ

Regards! Lots of forum posts!

how can i get viagra uk where can you buy viagra uk rx pharmacy viagra buy women viagra silagra where can you buy viagra without a prescription buy viagra sildenafil buying viagra without prescription buy viagra overnight rx pharmacy viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:33 ب.ظ

Regards. Ample advice.

free generic cialis cialis et insomni sialis cialis diario compra il cialis quanto costa generic cialis pill online we use it 50 mg cialis dose cialis italia gratis cialis ahumada can i take cialis and ecstasy
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:34 ق.ظ

Superb facts. Many thanks.
cuanto cuesta cialis yaho cialis 20 mg cut in half discount cialis we use it cialis online store brand cialis nl buy cialis online cialis purchasing cialis professional from usa cialis pills prices for cialis 50mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:22 ب.ظ

Reliable posts. Many thanks.
cialis tadalafil buy generic cialis sialis prices for cialis 50mg the best site cialis tablets when will generic cialis be available 40 mg cialis what if i take generic cialis cialis canada on line cialis daily reviews
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 05:26 ب.ظ

Thank you, Lots of facts.

online viagra no prescription buy viagra online without prescription how can i get viagra online buy viagra without buy viagra professional cheapest viagra pills online cheap generic viagra uk buy viagra europe buy viagra cheap uk buying viagra online safe
شنبه 4 فروردین 1397 07:31 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis sicuro in linea acheter du cialis a geneve cialis 5 mg para diabeticos cialis e hiv only now cialis for sale in us generic low dose cialis cialis 20mg buy generic cialis cialis sans ordonnance achat cialis en itali
دوشنبه 28 اسفند 1396 01:13 ب.ظ

Thank you, Plenty of forum posts!

cialis mit grapefruitsaft cialis kaufen bankberweisung generic cialis pill online overnight cialis tadalafil when can i take another cialis calis cialis canada cialis manufacturer coupon when will generic cialis be available cialis lilly tadalafi
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو