تبلیغات
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران - نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی
دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی

ازمیان روشهای متعدد ومتنوع آموزش کودکان تیز هوش وسر آمد ،جهش تحصیلی یکی از متداولترین وقدیمی ترین شیوه های آموزش این دسته از دانش آموزان به شمار می آید وشاید بتوان گفت که تنها روش تسریع تحصیلی است که در نظام آموزش وپرورش جامعه ما مورد استفاده واستقبال قرار گرفته است.

برخلاف تصور ،جهش تحصیلی وتسریع تحصیلی واژه های مترادفی نیستند.در واقع جهش تحصیلی در کنار روشهای دیگری چون ؛پیشرفت مستمروانفرادی،شروع مدرسه قبل از سن معمول یا تحصیل دروس پیشرفته در کلاسهای ابتدایی و... تنها یکی از روشهای سرعت بخشیدن به برنامه های آموزشی است که طی آن دانش آموزان تیز هوش می توانند با رعایت شرایط ومقررات خاصی ، دریک سال دوکلاس از برنامه های عادی مدارس را پشت سر بگذارند.

از آنجایی که افراد تیز هوش وسر آمد؛ از سرمایه های واقعی هر جامعه محسوب می شوند ، توجه واهتمام جدی به مسائل آموزشی وپرورشی آنان از جمله وظایف خطیر مسئولین جوامع به ویژه دست اندر کاران نظام آموزشی هر کشور می باشد.

افلاطون معتقد بود که باید هرچه زودترکودکان  باهوش  ونابغه را   شناسایی کرده   وبه آنها به طور خصوصی علوم وفلسفه تعلیم داده شود.وی بقای دموکراسی یونان را وابسته به توانایی این کشور در آموزش افراد با استعداد وسر آمد جهت رهبری جامعه می دانست.(1)

دراینجا لازم می دانیم جهت اطلاع بیشتر  مخاطبان این مقاله تعریفی کلی واصولی از کودکان تیز هوش وسر آمدارائه داده وسپس به بررسی آثار استفاده از جهش تحصیلی درابعاد ذهنی ،عاطفی ،اجتماعی وروانی آنان بپردازیم

کودکان تیز هوش چه کسانی هستند؟.     
 

به نظر کارشناسان ،کودکان تیز هوش وبا استعداد کسانی هستند که طبق تشخیص افراد صاحب صلاحیت واهل فن به دلیل استعداد های برجسته خود قادر به عملکردهای عالی هستند.این کودکان به برنامه ها وخدمات آموزشی متفاوتی نیازمندند اصولا این گونه خدمات وبرنامه ها فراتر از آنچه که د ر مدارس عادی عرضه می شود مورد نیاز این دسته از کودکان است تا بتوانند به مسئولیت ونقش خود نسبت به جامعه واقف شوند. کودکان برخوردار از عملکرد بالا شامل کسانی هستند که در هریک از زمینه های زیر دارای موفقیتی مشهود با توانایی بالقوه ای باشند.

1)توانایی ذهنی وعمومی

2)استعداد تحصیلی خاص

3)تفکر سازنده یا خلاق                                                                                                                                                           

4)تواناییرهبری                                                                                                            

5)هنرهای نمایشی و دیداری))

6)توانایی روانی- حرکتی

برخی از خصوصیات کودکان تیز هوش :

1- نسبت به یادگیری حریص اند، با سرعت و کارآیی می آموزند و مفاهیم پیچیده و جزئیات  را به سرعت جذب می کنند.

2- ازاعتماد به نفس بالایی برخوردارند وبه توانایی های خود اعتماد دارند.

3- خوانندگان همیشگی کتاب هستند واز خواندن لذت می برند وغالبا کتب واطلاعاتی  نظیر  دایره المعارف ها،فرهنگ ها ،اطلس ها وزندگی نامه هارا بر می گزینند

4- گنجینه ای غنی از لغات دارند وکلمات واصطلاحات خاصی را که می دانند وبه کار می برندفراتر از سن شان است.

5- از تمرکز حواس بالایی برخوردارند وبه آسانی رشته افکارشان از هم گسسته نمی شود.

6- دارای روحیه تعاون وهمکاری بوده واز مسئولیت پذیری بالایی بر خوردارند.

7- دارای انضباط فردی هستند ونسبت به ارزشهای اخلاقی ومعنوی پایبندندوقدرت خطر پذیری بالایی دارند.

8- قدرت استدلال وتوانایی بالایی برای رویارویی با افکار گوناگون دارند ودستورات آمرانه را بدون بازنگری منتقدانه نمی پذیرند.

9- روابط بین امور ظاهرا نامربوط را درک می کنند وآموخته های خود را با در نظر گرفتن وجوه شباهت وتفاوت آنها به شرایط جدید تعمیم می دهند.

10- کنجکاو وجستجو گرند. پرسش های کاوشگرانه بسیاری را مطرح می کنند وعلاقه مند به فهمیدن ماهیت انسان وجهان آفرینش هستند.

11- از حافظه وقدرت خارق العاده ای برخوردارند وبا سرعت وبدون تمرین زیاد امور را به خاطر می سپارند و جزئیات را به خاطر می آورند.

12- دامنه علاقه وسیعی دارند که اغلب ماهیت فکری دارد. علایق سرگرمی های   آنان      فراتر   از   سن شان است.

13- دارای استعداد زیبا شناسی هستند ونسبت به زیبایی ها عکس العمل نشان می دهند.

14- خلاقیت وقدرت تصور بالایی دارند واز این طریق راه حلهای زیادی برای مسائل پیدا نموده ؛ ارتباط بین امور رادرک کرده ،حوادث وتجربیات را به روشهای غیر معمول تفسیر می کنند.

15-سخت کوش هستندو در رسیدن به اهدافشان تلاش وپافشاری می کنند.

16- درهنرهاییچون درام ،موسیقی ونقاشی توانایی وخلاقیت وابتکار دارند.

اما باید توجه داشت که هیچ کودکی درتمام این عوامل برتر نیست واینها نمونه ای از خصوصیاتی است که می توان برای شناخت کودکان تیزهوش نام برد.
  نیازهای خاص کودکان تیزهوش
1) کودکان تیز هوش به آموزشهایی نیاز مندند که با سطح ذهنی واستعداد

آنان منطبق باشد. کودکان تیز هوش در جذب مفاهیم ،بسیار سریع هستند ومفاهیم پیچیده را با کمترین توضیحی در ک کرده ومی توانند نتایج وپیامدها را پیش بینی کنند.تاکید مدارس بر انجام تکالیف مکرر وتفصیل بیش از حد موضوعات باعث خستگی وبی علاقگی آنان به امر یادگیری می  شود.

2)  کودکان تیزهوش نیاز مندند که با کودکانی که از لحاظ سنی وتوانایی با آنها مشابه اند ،دوست شوند. بزرگترین مساله برای کودکان تیز هوش به خصوص درسالهای اولیه دبستان ممکن است این باشد که آنها نسبت به سن شان بیش ازحد می دانند وهمین امر سبب می شود که توسط همسالان خود تحت فشار قرار بگیرند که هوش وکنجکاوی خود را بروز ندهند.

اگر چنین عملی را برنگزینند هدف استهزای همکلاسیهای خود واقع شده وخویش را مطرود گروههای اجتماعی کلاسشان می یابند واندک اندک منزوی وگوشه گیر می شوند.از سوی دیگر کودکان تیز هوشی هم که جهش کلاسی دارند با موقعیت های متفاوتی مواجه می شوند.همکلاسی های این کودکان از آنها بزرگترند وبه تناسب سن شان در مرحله متفاوتی از رشد اجتماعی وعاطفی می باشند

از این رو برقراری وادامه روابط دوستانه وسازگاری با آنها برای کودکان تیز هوش اغلب دشوار ودر برخی موارد غیر ممکن است.

بنابراین اگر جهش ،راهی است که نیاز های ذهنی این کودکان را برآورده می کند،اما آثار این جهش تحصیلی را باید در زندگی عاطفی واجتماعی آنان نیز در نظر گرفت

3) کودکان تیز هوش به معلمانی باتجربه ومتخصص نیاز مندند تا که راههای پرشتاب رشد ذهنی ،عاطفی واجتماعی آنان ر بفهمند وبتوانند به نیازهای هیجانی وغیر معمول آنها پاسخ مناسبی دهند.معلمان اغلب احساسات خصمانه ای نسبت به دانش آموزان تیز هوش دارند.بنابراین باید تغییراتی در روابط متقابل دانش آموزان تیز هوش ومعلمان به وجود آورد وبه طور جدا گانه ای آموزشهای لازم را به آنان داد.

نگاهی گذرا برتاریخچه تاسیس مدارس خاص افراد تیز هوش روشن می سازد که برای نخستین بار درسال 1900میلادیبود که درشهرنیویورک کلاسهای مخصوص برای این قبیل کودکان ایجاد شد. دراین کلاسها دانش آموزان اجازه می یافتند که سه کلاس را به صورت جهشی در2سال به    پایان برسانند.(2)


                        
نوع مطلب :
برچسب ها : نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی، جهش تحصیلی دانش آموزان،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران آموزشی،
معاون آموزشی کیانی
یکشنبه 22 تیر 1393
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است