دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


دسترسی سریعتر معلمان ودانش آموزان واولیامحترم به اطلاعات مورد نیاز جهت شکوفایی بیشتر .

مدیر وبلاگ : معاون آموزشی س .کیانی
نظرسنجی
دوست دارید چه مطالبی را در وبلاگ در اختیار داشته باشید؟

جهش تحصیلی در آموزش وپرورش ایران

در جامعه مانیز به لحاظ محدودیتهایی که در آموزش وپرورش تیزهوشان وجود دارد ،جهش تحصیلی یکی از روشهایی است که می تواند جوابگوی نیاز های این دانش آموزان باشد وبه آنان کمک کند تا با سرعت بیشتری دوره های آموزشی را در مدارس عادی طی کرده ووارد دانشگاه شوند.به  همین خاطر د رماده ی 28 آیین نامه امتحانات مصوب چهار صدوهشتاد ونهمین جلسه شورای  عالی آموزش وپرورش(1368) ،مقررات وشرایط لازم جهت استفاده از جهش تحصیلی تعیین و تدوین گردیده است.

برطبق این آئین نامه ،دانش آموزان دوره ابتدایی فقط یک بار می توانند با  تقاضای کتبی  ولی  خود  از پایه  دوم به چهارم یا از سوم به پنجم جهش نمایند.بدین صورت که برای جهش از پایه  دوم  به  چهارم ،باید امتحانات کلاس سوم را در شهریور ماه وبرای جهش از پایه سوم به پنجم نیز می بایست امتحانات کلاس چهارم را در همان ماه پشت سز بگذارند مشروط بر این که :

الف) در امتحانات خردادماه قبل از جهش حداقل معدل کل آنان18 ود رکلیه دروس حداقل نمره15را کسب نموده باشند.ب) در امتحانات شهریور ماه (جهشی) نیز شرایط بند "الف" را احراز نمایند.

در دوره راهنمایی تحصیلی نیز با تقاضای کتبی ولی خود می توانند فقط یک بار از جهش تحصیلی استفاد ه نمایند (از پایه اول راهنمایی به پایه سوم راهنمایی)

البته در این مقطع دانش آموز نباید در امتحانات شهریور ماه (جهشی) در هیچ یک از مواد درسی نمره کمتر از 16 کسب نماید.

لازم به یاد آوری است در ماده 27 آیین نامه جدید پیشنهادی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی به دانش آموزان پایه اول ابتدایی نیزاجازه داده است از پایه اول به پایه سوم ابتدایی جهش تحصیلی نمایند حال این سؤال مطرح است باتوجه به این که دانش آموزان پایه اول ابتدایی به دلیل عدم رسش کافی در زمینه های جسمانی، عاطفی،ذهنی واجتماعی قادر نیستند درکلاسهایی حضور یابند که کودکان از آنها بزرگترند وبه تناسب سن شان در مرحله متفاوتی از رشد اجتماعی وعاطفی

 می باشند وسازگاری اجتماعی وعاطفی با این کودکان بسیار دشوار وپیچیده می باشد چرا مسئولین امر وتدوین کنندگان آیین نامه جدید به این موضوع فکر نکردند واز کنار این معضل مهم به راحتی گذشتند؟!

استفاده ازجهش تحصیلی مفید یامضر؟!

از آنجا که با اقدام به جهش ،دانش آموز یک کلاس از همسالان خود  سبقت   گرفته  و در کنار  دانش آموزانی قرار میگیرد که ازلحاظ سنی یک سال از وی بزرگتر می باشند ،این مسئله پرسشها وتردیدهایی را دررابطه با نحوه سازگاری عاطفی واجتماعی وهمچنین پیشرفت تحصیلی آنان پس از جهش وبه طور کلی مفید یا مضر بودن این روش در ذهن مربیان ووالدین برانگیخته است.صاحبنظران تعلیم وترببیت نیز دراین زمینه نظرات متفاوتی ابراز داشته اند.

دراین مقاله سعی بر آن است که تا باارائه نقطه نظرات مخالفان وموافقان باجهش تحصیلی وبیان دلایل آنان موضوع جهش تحصیلی رابه عنوان یکی از مسائل مهم آموزشی به درستی تبیین کنیم.

نظرات مخالفین جهش تحصیلی :

سطحی شدن یاد گیری از جمله دلایلی است که مخالفان بر آن تاکید می کنند. به زعم آنان جهش تحصیلی نوعی تسریع در آموزش است ،از غنا وتعمیق آموزش کاسته ومانع از اکتشافات فردی کودکان ونوجوانان می شود                                                                                                             

 معتقد بودند که تحت فشار قرار دادن کودک برا یادگیری(ginsberg & opper) گینزبرگ و اوپر 

قبل از موعد مناسب حتی وقتی که ابزارهای ذهنی لازم در او رشد کرده است کار درستی نیست.(3)

آموزش مطالب ومفاهیمی که برای نه ماه تحصیلی دانش آموزان عادی تهیه وتدارک گردیده است ،درمدت زمانی کمتر از سه ماه ،فشار روانی وذهنی بسیار زیادی برای معلم ودانش آموز به همراه خواهد داشت. البته باید گفت در سه ماه تابستان فشار بیشتر روی دانش آموز است تامعلم چون خود دانش آموز بدون حضور معلم می بایست کلیه مطالب ومفاهیم نه ماه تحصیلی را در مدت 3ماه بخواند.                                                                                  

هر چند که یکی از خصوصیات برجسته کودکان سر آمد وتیز هوش یادگیری سریعتر وبهتر نسبت به همسالان خود می باشد،ولی باید توجه داشت که تیز هوشان نیز همگی دریک سطح هوشی نیستند وممکن است بسیاری ازآنان صرفا در یادگیری برخی از دروس مثل علوم وریاضیات از خود سرعت عمل واستعداد بالایی نشان دهند ولی در دیگر مواد درسی مثل روخوانی ،فارسی واملاء درحد کودکان عادی باشند. به همین خاطر مخالفین جهش ،سطحی شدن یادگیری را عمده ترین عاملی می دانند که ارزش این شیوه آموزشی را زیر سؤال خواهد برد.                     

 نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که کمبود فرصت آموزشی (درفصل تابستان) ممکن است معلم رانه به سوی آموزش مفاهیم اساسی ومهم کتابهای درسی بلکه به سمت تعلیم وتمرین مطالبی که صرفا ارزش سؤالی در امتحانات دارند سوق دهد. به عبارت دیگر ، معلم ، دانش موز خود را برای آزمونهای سخت وفشرده ای که درپیش رو دارد آماده ومجهز می کند ونه برای سال تحصیلی بعدی . بی شک یادگیری بسیاری از مسائل ومطالب درسی در هرسال تحصیلی ،ارزش زیر بنایی واساسی برای آموختن مفاهیم کلاس بالاتر دارد وقطعا یادگیری سطحی وطوطی وار بدون پرداختن به عمق مسائل وتجزیه وتحلیل آنها ، دانش آموز جهشی را درکلاس بالاتر با مشکلات فراوانی مواجه خواه ساخت.    "الکایند"  معتقد است که  " اگر به نوجوانان بیش ازحدتعلیمات رسمی ارائه گردد که مانع جذب کامل آنها به اکتشافات خودشان بشود ،   احتمالا کودکانی بارخواهند آمد که از نظر هوشی سوخته اند(4)

برخورد نیازهای ذهنی دانش آموز با رشد عاطفی ، اجتماعی وی پس از اقدام به جهش ،از دیگر دلایلی است که مخالفین باجهش تحصیلی به آن اشاره می کنند

مطرح نمودن این مسئله ، بر ناهماهنگی جوانب مختلف رشد مبتنی است .به این معنا که رشد ذهنی بالای افرادتیز هوش نمی تواند ملاک معتبری برای رشد عاطفی اجتماعی آنان به حساب آید. چه بسا امکان دارد که کودک تیز هوش از این نظر همانند همسالان عادی خود ویا حتی پایین تر باشد . به همین خاطر جهش تحصیلی موقعیتی را برای این دسته از کودکان ونوجوانان ایجاد می کند که شکاف وناهماهنگی بین رشد ذهنیشان را با دیگر جنبه های رشدد خود احساس نمایند.

به عقیده مخالفان ونیز نویسنده مقاله (این ناهماهنگی رشدی که باعث بروز رفتارهای ناساز گارانه در پایه های بعد از جهش می شود ،به تدریج برعملکرد تحصیلی دانش آموز تاثیر منفی گذاشته و وی را از خلاقیت ،آفرینش ذهنی وپیشرفت تحصیلی باز می دارد.همچنین این ناسازگاری عاطفی اجتماعی  باعث خواهد شدکه همکلاسیهای جدیدش که یک سال از او بزرگتر هستند وی را در بازیها وفعالیت های گروهی خود شرکت ندهند.

دانش آموز تیز هوش وسر آمد ، با اقدام به جهش تحصیلی ،صرفا مدت تحصیل خود را در یک مقطع کاهش می دهد. بدون آنکه تغییری در کیفیت آموزشی او به وجود آید پس از جهش ،وی باز هم در یک مدرسه عادی ودر کنار دانش آموزانی که از نظر قابلیت های ذهنی در سطح عادی هستند قرار خواهد گرفت وناگزیر با همان امکانات مثل معلم ، منابع درسی وروشهای آموزشی که برای شاگردان عادی در نظر گرفته شده است سر وکار خواهد داشت . در حالی که افراد تیز هوش ، نیازها ، علائق وتوانایی های خاص خود را دارند وکوتاه کردن مدت تحصیل آنان نمی تواند به طور کامل پاسخگوی خواسته ها ونیازهای پیچیده شان باشد.از دست دادن برتری تحصیلی در سالهای بعد ازجهش از جمله تردید هایی است که محققین چون ساترن " مطرح کرده اند. (5) " 

دانش آموزی که همواره در کلاس به عنوان شاگرد ممتاز انتخاب شده است احتمال دارد پس از جهش ، به علت عدم بلوغ عاطفی - اجتماعی  متناسب با همکلاسی های جدیدش ،این امتیاز را از دست بدهد وهمین امر باعث از دست دادن اعتماد به نفس وکاهش انگیزش ورغبت وی در یادگیری شود. نکته دیگری که " ساترن " مطرح می کند، این است که چون این کودکان ونوجوانان از نظر توانایی های هوشی در سطح بالا تری نسبت به همسالان خود هستند وبالطبع بهتر وسریعتر می آموزند، این امکان وجود دارد که دیگران را پایین تر از خود دانسته ودر نگرشهای خود نسبه به آنان احساس تکبر وممتاز بودن کنند.(6)

البته این تردیدها در رابطه با  استفاده مکرراز جهش تحصیلی مطرح شده است ، لیکن پشتوانه پژو هشی محکمی که مؤید صحت آنها در رابطه با دانش آموزان جهشی باشد وجود ندارد. این تصور که کودک تیز هوش به خاطر تواناییهای بالای ذهنی اش ،می تواند در فراگیری تمام دروس به یک اندازه از خود نبوغ واستعداد نشان دهد ،از نظر مخالفان قابل قبول نیست .همانطور که قبلا هم گفته شد بسیاری ازاین کودکان از نظر یادگیری محتوای دروس مختلف ،سطوح متفاوتی از موفقیت را نشان می دهند ،بنابراین جهش تحصیلی که مجموع دروس یک پایه رادر بر می گیرد ،ممکن است دانش آموز رابرای یادگیری سریع برخی از دروس که در آنها از استعداد چندان بالایی برخوردار نیست دچار فشارهای ذهنی وجسمی زیادی نماید.

   ازطرف دیگر ،عده ای از متخصصان تعلیم وتربیت نیز سرسختانه می کوشند تامفید بودن این روش آموزش را برای دانش آموزان تیز هوش به اثبات بر سانند

موافقان با جهش تحصیلی :

موافقان با جهش تحصیلی ،آنچه را که بیش از هرچیز مطرح می سازند ، "اصل مساوات در آموزش" است بدین معنا که بایستی به دانش آموزان اجازه داد تا به نسبت استعدادها وتوانایی های ذهنی خود پیشرفت نمایند ایشان معتقدند که به هیچ وجه منطقی وعاقلانه نیست که دانش آموزان تیز هوش وسر آمد را در حصار سن تقویمی شان محدود نماییم واساسا" توزیع کودکان بر اساس تراز سنی کار درستی نیست بلکه باید به توانایی های هوشی آنان توجه داشت.

خطر نابودی تدریجی واز دست دادن علاقه وانگیزش به خاطر عدم تناسب لازم محتوای درسی با توانایی های هوشی دانش آموزان سر آمد ،از دیگر مسائلی است که موافقان طرح می کنند.               

به عقیده آنان اگر دانش آموزان تیز هوش از این فرصت (جهش تحصیلی) محروم شوند ،از آنجایی که از نظر سرعت ودقت در فراگیری مطالب برتر از همسالان خود هستند ،به تدریج کلاس درس وبرنامه های آموزشی ونیز نحوه تدریس معلم یک حالت خسته کننده وکسالت آوری برای آنان به وجود آورده وعلاوه بر این که باعث هدر رفتن استعداد های ایشان می شود ، ارتباط بین آنها ومعلم را کمرنگ خواهد کرد.                                                                                          

از عواقب دیگر این نوع محرومیت ،نفرت ازمحیط آموزشی ،فشار درجهت کم آموزی به خاطر مقبول واقع شدن نزد همسالان ونیز عادات نادرست تحصیلی می باشد(7)                                       

میراکاگراس در پژوهشی که درسال1992 ودرکشور استرالیا به صورت مطالعه ای موردی وطولی انجام شد، پنج کودک بسیار تیز هوش بابهره هوشی200-160 را که به گونه ای افراطی جهش یافته بودند مورد بررسی قرداد.

پیش از این جهش ،این کودکان دچار محرومیت شدید ذهنی ،خستگی وفقدان انگیزش بودند .ازنظر اجتماعی گروه همسالان آنانرا طرد کرده بودند وسطوح پایین تری از عزت نفس داشتند.

یافته های تحقیق نشان داد که بر اساس قضاوت والدین ومعلمان ،این دانش آموزان پس ازجهش ،هم ازنظر تحصیلی وهم از نظر اجتماعی درجایگاه بسیار مناسب تری قرار گرفتند .آنان سطوح بالاتری از انگیزش را نشان دادند وگزارش کردند که فشار در جهت کم آموزی به منظور مقبول واقع شدن نزد همسالان به طور معنی داری در آنان کاهش یافته یا کاملا از بین رفته است.(8)

موافقان با جهش تحصیلی ،از دست دادن برتری تحصیلی پس از جهش را شدیدا" رد کرده وسعی نموده اند در این زمینه شواهد پژوهشی محکمی ارائه دهند.

2تن دیگر از محققان در سال 1984 در یک تحلیل چند جانبه از26 مطالعه در باره جهش تحصیلی نشان دادند که دانش آموزان تیز هوش پس از جهش ،با دانش آموزان تیز هوش مسن تر ازخود در همان کلاسها عملکرد تقریبا "مشابهی داشتند.(9)

همچنین "آرانی" در تحقیق خود که به بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی پرداخته است ،نشان می دهد که این دسته از دانش آموزان در سالهای بعد نیز درمجموع وضعیت نسبی خوب خود را حفظ می کنند.(10)

"ترمن" در رابطه با مسئله سازگاری عاطفی - اجتماعی  دانش آموزان معتقد است که این افرادازنظر هوشی بلکه از نظر سازشی اجتماعی نیز بر سایر دانش آموزان برتری دارند وبه خوبی می توانند خود را با محیط جدید هماهگی وموافق سازند. حتی وی توصیه می کند که کودکانی با هوشبهر 140 به بالا باید لاقل یک کلاس جلوتر از سایر همسالان خود باشند. (11)

 عده ای دیگر از پژوهشگران با تلخیص تحقیقات مربوط به جهش تحصیلی ،گزارش می دهند که این روش به موفقیت تحصیلی تیز هوشان کمک زیادی می کند .اما تاثیرات منفی آن بر رشد اجتماعی وعاطفی آنان هنوز به اثبات نرسیده است واگر مسائل سازشی هم بروز کند میزان آن اندک است وجنبه موقتی دارد. (12)

البته برخی از طرفداران جهش تحصیلی نیز معتقدند که حتی اگر در جریان جهش یا پس از آن مشکلات سازگاری به وجود بیاید ،کودک تیز هوش قادر به غلبه برآن مشکلات خواهد بود مشروط براین که جهش از دوسال تجاوز نکند.

نتیجه گیری کلی

دامنه بحث مخالفان وموافقان باجهش تحصیلی به این مختصر ختم نمی شود وفرصتی بیش از یک مقاله را می طلبد. ولی باید دانست آنچه که امروزه اهمیت بیشتری پیدا کرده این است که روشهای گوناگون آموزش کودکان تیز هوش را چگونه و برای کدام دسته از دانش آموزان می توان پیاده کرد؟               

 به عبارت دیگر ،صاحب نظران تعلیم وتربیت به این نتیجه رسیده اند که مطلوب بودن یا نبودن هرکدام از روشهای آموزشی بستگی به نحوه اجرای آن روشها واز همه مهمتر توجه به مسئله تفاوتهای فردی دانش آموزان از نظر توانایی های ذهنی ،سازگاری عاطفی، اجتماعی ،علایق  واستعدادها دارد .   باتوجه به مطالب فوق ،بیان چند نکته وارائه پیشنهاداتی درجهت هرچه   مطلوبتر کردن این روش ضروری به نظر می رسد.                                    

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد ،جهش تحصیلی یکی از روشهای تسریع تحصیلی است ودر واقع می توان گفت که یکی از ساده ترین ودر عین حال کم هزینه ترین روشهای آموزش کودکان سر آمد می باشد که با استقبال عمومی بیشتری مواجه شده است ولی متاسفانه در بیشتر مواقع بدون در نظر گرفتن ملاحظات وانجام بررسی های کافی توسط والدین ومربیان مورد استفاده قرار می گیرد               

بسیاری از والدین ومربیان ،وجود چندنمره درخشان در کارنامه دانش آموز رانشانه نبوغ وتیز هوشی او دانسته وسعی می کنند اورا به استفاده از جهش تحصیلی ترغیب ویاحتی مجبور کنند. باید توجه داشت که استعداد پیشرفت تحصیلی زیر مجموعه ای ازهوش به شمار می آید نه بالعکس. محدود کردن هوش به استعداد وپیشرفت تحصیلی در واقع محدود کردن قلمرو ومحتوای آن است.(13)

متاسفانه بسیاری از والدین برای جبران ناکامی های تحصیلی واجتماعی خود ،بدون در نظر گرفتن مسائل عاطفی - اجتماعی  وآمادگی روانی فرزندانشان ،وی رابه جهش از یک پایه به پایه دیگر وادار می کنند. مقررات وشرایط آئین نامه ای نیز نتوانسته است مانع از این خواست برخی از والدین شود وتاسف بارتر این که این قانون  با برنامه ریزی بسیار غلط وبدون پشتوانه کارشناسی به پایه اول ابتدایی نیز در حال تسری است. لذا ضروری است تا با تجدید نظر در آیین نامه مربوط به جهش تحصیلی ، ضمن توجه به شرایط موجود در آن  وضعیت عاطفی وروانی ،تایید مشاور ونظر کارشناسی مربیان ودست اندر کار دانش آموزان متقاضی در مورد

ویژگی های مختلف وی ، به شرایط موجود در این آیین نامه اضافه شود . 

همچنین توصیه می شود که دانش آموز موردنظر را از لحاظ توانایی فراگیری محتوای دروس مختلف  مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تاچنانچه استعداد یادگیری وی دربعضی از دروس به اندازه دانش آموزان عادی است  از جهش کردن او به پایه بالاتر جلوگیری شود.                                                

   البته اگر نظام واحدهای درسی در  نظام آموزش وپرورش جایگزین کلیه دروس گردد می  توان منحصرا از جهش کردن دانش آموز در دروسی که با مشکل رو بروست جلو گیری کرد.     مسئله دیگر این است که تکالیف وتمرین هایی که برای دانش آموزان جهشی درنظر گرفته می شود    از نظر کیفی متفاوت ازتکالیف شاگردان عادی باشد وبتواند به نحو مطلوبی حس کنجکاوی آنانرا تقویت نماید.روش تدریس معلم نیز باید به گونه ای  باشد که با عث افزایش قدرت خلاقیت در آن ها گردد. روش های مسئله گشایی،پرسش و پاسخ و نیز روش اکتشافی در تدریس مانع از خستگی و هدر رفتن استعداد ها و نبوغ آن ها خواهد شد . البته رعاین نکات فوق نباید به شکلی باشد که دانش آموزعادی کلاس احساس کند که معلم بین او و شاگرد جهشی تبعیض قائل می شود چرا که این نوع برداشت های کودکان و نوجوانان ،حس حسادت را در آن ها برانگیخته ودر یرقراری روابطشان با وی تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت . بی شک معلمی که در کنار دانش آموزان عادی کلاس خود ،با یک یا چند دانش آموز جهشی سر وکار دارد مسئولیت سنگین تری بر دوش خواهد داشت . وی باید با ویژگی های مختلف این دسته از افراد به خوبی آشنا بوده ودر برخورد با آن ها ظرافت و مهارت خاصی از خود نشان دهد  .                       

 

 معلم باید برای جلو گیری از بروز احتمالی هر گونه ناسازگاری عاطفی اجتماعی در این گروه از      دانش آموزان یک نوع رابطه دوستانه قوی و مستحکم بین همه شاگردانش برقرار نماید و نگذارد که یک سال کوچکتر بودن دانش آموز جهشی و یا حتی بهره هوشی بالای وی نسبت به دیگران موجبات طرد شدن وی از فعالیتهای کلاس و بازی های گروهی را فراهم نماید.

 ____________________________________________

1- افروز ،علی(( مقدمه ای بر روانشناسی وآموزش وپرورش کودکان استثنایی)) چاپ نهم1368 ص168

2- افروز ،علی(( مقدمه ای بر روانشناسی وآموزش وپرورش کودکان استثنایی)) چاپ نهم1368 ص172

3و4) آرانی - آرین  " مقاله بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان جهشی (فصلنامه تعلیم وتربیت ، سال دهم ،بهار 1373 ،ص83                                                                                                                                 

- آهنکوبنژاد ،محمدرضا ،مقاله ( مقایسه سازگاری عاطفی واجتماعی دانش آموزان جهشی وغیر جهشی دوره ابتدایی اهواز )  مجله علوم تربیتی

6- آهنکوبنژاد ،محمدرضا ،مقاله ( مقایسه سازگاری عاطفی واجتماعی دانش آموزان جهشی وغیر جهشی دوره ابتدایی اهواز )  مجله علوم تربیتی                                                                                 

7)مقدم ،بدری،  "کاربرد روانشناسی در آموزشگاه" انتشارات سروش ،چاپ چهاردهم ،1366 ،ص568)به  نقل از :آهنکوبنژاد ،محمد رضا ،ص174

9)روانشناسی تربیتی ، (ترجمه دکتر غلامرضا خوی نژاد) ،نشر پاژ ،چاپ اول ،1374 ،ص328 

10) آرانی ،ارین ،ص89

11 )به نقل از :مقدم ،بدری ،ص154  

12) به نقل از : هالاهان ،دانیل پی -کافمن  جیمز ،ام ، "کودکان استثنایی" (ترجمه مجتبی جوادیان) انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ اول ،1371 ،ص646

13)لطف آبادی ، حسین ،مقدمه کتاب آموزش وپرورش کودکان تیز هوش ،ص7                        نوع مطلب :
برچسب ها : نقدی برجهش تحصیلی دانش آموزان وبررسی آثار وتبعات آن بردانش آموزان دوره ابتدایی(قسمت دوم)،
لینک های مرتبط : دبستان بهاران آموزشی،
معاون آموزشی س .کیانی
یکشنبه 22 تیر 1393
یکشنبه 2 تیر 1398 04:49 ق.ظ

Thanks, A lot of material.

if a woman takes a mans cialis cialis 20 mg effectiveness fast cialis online cialis generika tadalafil generic calis wow cialis tadalafil 100mg cialis prezzo di mercato cialis venta a domicilio where to buy cialis in ontario
جمعه 31 خرداد 1398 04:20 ق.ظ

Fine information. Thanks!
warnings for cialis cialis for sale in europa price cialis best cialis lowest price cialis 5 mg effetti collateral pastillas cialis y alcoho online cialis get cheap cialis warnings for cialis cialis diario compra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:19 ب.ظ

Thanks a lot, Numerous posts.

best generic drugs cialis cialis dose 30mg safe site to buy cialis online generic cialis at walmart cialis generika cialis herbs cialis bula cialis uk next day buy cialis online nz cialis side effects dangers
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:04 ق.ظ

With thanks! Good information.
low cost cialis 20mg cialis dosage amounts how to purchase cialis on line canadian drugs generic cialis tadalafil prix de cialis cialis farmacias guadalajara we recommend cheapest cialis generic for cialis free generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Amazing loads of beneficial tips!
cialis qualitat side effects for cialis cialis generico postepay cialis kamagra levitra viagra vs cialis vs levitra india cialis 100mg cost cialis tablets buy name brand cialis on line cialis cuantos mg hay cialis coupon
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:34 ق.ظ

Cheers. Terrific stuff.
cipla cialis online achat cialis en europe cialis flussig we recommend cialis info chinese cialis 50 mg generic cialis pro cialis taglich cialis lowest price cialis 5 mg dose size of cialis
شنبه 25 خرداد 1398 05:38 ب.ظ

You actually reported this well!
tesco price cialis try it no rx cialis generic cialis in vietnam cialis 05 cialis generico in farmacia we choice cialis pfizer india cialis 5mg billiger cialis coupons printable cialis 5mg tadalafil 20 mg
جمعه 24 خرداد 1398 12:56 ب.ظ

Appreciate it. Loads of info!

cialis professional from usa cialis australia org the best choice cialis woman side effects of cialis cialis 30 day sample canada discount drugs cialis cialis generico online 200 cialis coupon il cialis quanto costa cialis super acti
شنبه 18 خرداد 1398 05:29 ق.ظ

You said it nicely..
cialis generique 5 mg acquisto online cialis cialis name brand cheap cialis generisches kanada cialis cost generic cialis review uk safe dosage for cialis cialis 5mg prix tadalafil tablets cialis for sale
جمعه 23 فروردین 1398 08:50 ب.ظ

Really a good deal of valuable material.
pharmacy canada online prescriptions canadian online pharmacy canada drug canadian pharmacies that are legit global pharmacy canada canadian prescription drugstore canada medication cost buy viagrow are canadian online pharmacies safe canadian rxlist
سه شنبه 13 آذر 1397 04:32 ب.ظ

Awesome postings, Thanks a lot!
click now cialis from canada does cialis cause gout prix cialis once a da buy cheap cialis in uk we choice free trial of cialis cialis prezzo di mercato cialis prezzo di mercato cialis tablets for sale cialis 10mg prix pharmaci we recommend cheapest cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 05:12 ق.ظ

You actually expressed that terrifically.
cialis generico postepay cialis daily dose generic cialis 5 mg funziona cilas tadalafil 20mg we like it cialis soft gel we recommend cheapest cialis brand cialis nl does cialis cause gout cialis 5 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 04:54 ق.ظ

You actually expressed that effectively!
cialis arginine interactio we like it cialis soft gel deutschland cialis online cialis 30 day trial coupon wow look it cialis mexico we choice cialis uk cialis generico online when can i take another cialis cialis italia gratis tadalafil tablets
یکشنبه 11 آذر 1397 04:30 ب.ظ

Nicely put. Cheers!
cialis generico postepay cialis 05 deutschland cialis online canada discount drugs cialis cialis prices in england generic cialis 20mg uk prezzo cialis a buon mercato cialis lowest price cialis sans ordonnance prices for cialis 50mg
شنبه 10 آذر 1397 05:06 ب.ظ

Very good content. Thank you!
cialis patent expiration cialis generico in farmacia best generic drugs cialis sialis we choice free trial of cialis low cost cialis 20mg cialis with 2 days delivery cialis diario compra cialis generisches kanada when will generic cialis be available
شنبه 10 آذر 1397 04:07 ق.ظ

Thanks, Loads of info!

cialis generico milano india cialis 100mg cost cialis generika cialis 30 day trial coupon cialis vs viagra prescription doctor cialis cialis side effects deutschland cialis online cialis for bph acquisto online cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:51 ب.ظ

Wow lots of terrific info!
only best offers 100mg cialis get cheap cialis cialis patent expiration cialis 5mg billiger cialis prices cialis italia gratis buy cheap cialis in uk cialis generique cialis prices we choice cialis pfizer india
جمعه 9 آذر 1397 05:06 ق.ظ

Kudos! An abundance of stuff!

tadalafil we like it safe cheap cialis if a woman takes a mans cialis tadalafilo generic cialis 20mg tablets click now buy cialis brand the best choice cialis woman acheter cialis meilleur pri cialis 20 mg best price cipla cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Seriously a good deal of helpful facts.
wow cialis tadalafil 100mg cialis prices in england tadalafil 20 mg are there generic cialis buy cheap cialis in uk cialis flussig online prescriptions cialis cialis patentablauf in deutschland cialis australian price buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:01 ب.ظ

Many thanks, Ample posts.

generic cialis review uk cialis qualitat only now cialis for sale in us cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis coupon printable cialis tablets australia cialis pas cher paris cialis online cialis savings card sublingual cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:18 ق.ظ

Fantastic data. Many thanks!
best generic drugs cialis interactions for cialis cialis taglich cialis australian price generic cialis review uk cialis preise schweiz buying brand cialis online generic cialis 20mg uk cialis alternative click here to buy cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 07:23 ب.ظ

Wow lots of good tips.
cialis online cialis 50 mg soft tab cialis para que sirve comprar cialis 10 espa241a buy cialis uk no prescription we like it cialis price cialis generico lilly usa cialis online cialis 20 mg best price precios de cialis generico
یکشنبه 1 مهر 1397 01:28 ق.ظ

Lovely stuff. Many thanks.
pharmacy times canadian mail order pharmacies canadian pharmacies online prescriptions top rated canadian pharmacies online canadian medications online canadian pharmacy world safe canadian online pharmacies northwest pharmacies in canada drugs for sale on internet aarp recommended canadian pharmacies
سه شنبه 27 شهریور 1397 10:44 ب.ظ

You actually suggested that terrifically!
cialis patent expiration generic cialis pill online only now cialis for sale in us cialis canada cialis for sale in europa cialis uk next day cialis generico en mexico tadalafil 20mg click now buy cialis brand prix de cialis
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:23 ب.ظ

You suggested that effectively!
generic cialis 20mg uk cialis daily new zealand cialis 100 mg 30 tablet canadian drugs generic cialis cialis for bph order generic cialis online cialis daily cialis coupons brand cialis generic cialis generico online
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:19 ق.ظ

Cheers, I enjoy it.
buy viagra online order how to buy generic viagra where to buy viagra in malaysia blue pill how to buy real viagra sildenafil generic generic levitra prescription viagra uk want to buy viagra buy viagra online canadian pharmacy
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:46 ق.ظ

You actually mentioned this superbly.
canadian drugs generic cialis cialis free trial buy cialis online cheapest can i take cialis and ecstasy tadalafilo cialis rezeptfrei sterreich dosagem ideal cialis cialis ahumada cialis canada how do cialis pills work
یکشنبه 11 شهریور 1397 04:48 ب.ظ

You actually revealed it very well.
cialis 5 mg enter site natural cialis cialis generico milano cialis 5 mg schweiz cialis coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne only now cialis for sale in us cialis kamagra levitra tadalafil 5mg cialis et insomni
دوشنبه 7 خرداد 1397 08:35 ق.ظ

Effectively spoken of course. !
purchasing cialis on the internet prix de cialis generic cialis 20mg uk cialis 10mg prix pharmaci recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo side effects of cialis cialis super acti cialis 5mg buying brand cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:23 ب.ظ

Whoa many of excellent info.
buy cialis sample pack buying cialis overnight cialis generika buy cialis sample pack link for you cialis price we recommend cheapest cialis side effects for cialis generic cialis at walmart cialis generika cialis 5 effetti collaterali
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
...........................


 ..........................
.......................

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر

.....................

بازی آنلاین


...........
....................
ابزار پرش به بالا ........ گفتم: خدایاازهمه دلگیرم،گفت: حتی ازمن؟گفتم: خدایادلم راربودند،گفت:پیش ازمن؟گفتم:خدایاچقدردوری،گفت: تویامن؟گفتم:خدایا تنهاترینم،گفت:پس من؟گفتم: خدایاکمک خواستم گفت:ازغیرازمن؟گفتم:خدایادوستت دارم گفت:بیشترازمن؟گفتم:خدایااینقدرنگومن ،گفت:من توهستم وتو من
Flying Icon
code By 20Tools.com -->
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دبستـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــاران محفوظ است
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic